Toiminta

Tutustu toimintaamme ja tule mukaan vapaaehtoiseksi, kokemustoimijaksi, koulutuksiin! Entä tunnetko jo Pimé Cafén?
Kolme nuorta, hymyilevää aikuista kahvilassa.

Tässä osiossa

Näkövammaisten liitto ry (Synskadades förbund rf) on näkövammaistyötä tekevien yhdistysten yhteistyöjärjestö ja näkövammaisten ihmisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Otamme toiminnassamme ensisijaisesti huomioon sokeat, kuurosokeat ja vaikeasti heikkonäköiset.

Päämääränämme on tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa näkövammaiset voivat elää omaehtoista, itsenäistä ja runsassisältöistä elämää ja toteuttaa itseään omien valintojensa mukaan.

Liittona

 • edistämme ja valvomme näkövammaisten oikeuksien toteutumista ja teemme vaikuttamistyötä
 • tuotamme kuntoutus-, apuväline- ja työelämäpalveluja
 • tarjoamme näkövammaisten tiedonsaantia ja tiedon hallintaa koskevia palveluja
 • kehitämme tiedonkulkua uutta teknologiaa hyödyntäen
 • toimimme Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa
 • tarjoamme harrastusmahdollisuuksia ja mahdollisuuden vertaistukeen sekä järjestämme vapaaehtoistoimintaa
 • tuemme jäsenyhdistystemme toimintaa.

Arvomme ja visiomme

Tekemämme työ perustuu seuraaville arvoille:

 • Luotettavuus: Toimintamme on luotettavaa, avointa ja läpinäkyvää. Haluamme, että kuka tahansa liiton ja sen jäsenyhdistysten puoleen kääntyvä saa nopeasti asiantuntevaa tukea ja palvelua.
 • Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus: Noudatamme toiminnassamme YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen periaatteita edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille ihmisille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Asetumme aina heikommassa asemassa olevien puolelle.
 • Osallisuus: Haluamme näkövammaisten voivan osallistua yhdenvertaisesti ja tarpeidensa mukaisesti  yhteiskunnan ja lähiyhteisönsä toimintaan.
 • Turvallisuus: Haluamme, että näkövammaiset voivat elää itsenäisesti tuntematta fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista syistä aiheutuvaa pelkoa ja turvattomuuden tunnetta.

Näkövammaisten liitossa olemme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa vuonna 2021:

 • yhdenvertaisen Suomen saavuttamiseksi toimiva vahva ja näkyvä vaikuttaja
 • hyvän elämänlaadun ja näkövammaisten osallisuuden edistäjä
 • yhteistyöhakuinen ja keskusteleva asiantuntija.

Näkövammaiselle ja läheiselle

Kaipaatko tietoa tai ohjausta liikkumiseen, sosiaaliturvaan tai tietotekniikkaan liittyen? Etsitkö vertaistukea tai kouluttautuisitko kokemustoimijaksi? Haluatko oppia pistekirjoituksen salat?

Sivustollamme on paljon tukea, tietoa ja palveluita näkövammaisille ja läheisille.


Kaikille avoimet palvelut

Näkövammaisten liitto ja Helsingin Itäkeskuksessa sijaitseva Iiris-keskus tarjoavat monenlaisia palveluja, jotka ovat avoimia ihan kaikille.

Tervetuloa esimerkiksi näkövammaismuseoon tai pimeään kahvilaan! Meillä voi myös kokoustaa, majoittua ja kahvitella, painaa pistekirjoituslehtiä ja opaskylttejä, tehdä äänityksiä ja hankkia apuvälineitä. Tai ryhtyisitkö vapaaehtoiseksi?


Tapahtumat ja teemat

Vuoden teema

Näkövammaisten liiton vuoden 2020 teemana on Sokean saappaissa – sujuva arki kuuluu kaikille. Teema muistuttaa muun muassa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta sekä näkövammaisen oikeudesta vammaispalveluihin. Teema näkyy liiton viestinnässä läpi vuoden.

Teemapäivät

Näkövammaisyhteisön teemapäiviä ovat:

Tapahtumat


Koulutukset

Järjestämme koulutusta näkövammaisten kanssa työskenteleville ja opiskelijoille. Ammatilliset lisäkoulutustemme syventävät osaamista näkövammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Koulutukset pidetään Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Helsingissä, ellei toisin mainita.

Tilauskoulutukset

Järjestämme myös tilauskoulutusta näkövammaisten kanssa työskenteleville ja opiskelijoille. Asiantuntijamme perehdyttävät opiskelijoita näkövammaisen asiakkaan kohtaamiseen ja kertovat esimerkiksi apuvälineistä, kuntoutuksesta ja tukipalveluista. Ohjelmaan voidaan sisällyttää käytännöllisiä harjoituksia muun muassa opastamisesta. Koulutuksen aiheita:

 • Näkövammaiset lapset
 • Esteetön ympäristö
 • Näkövammaisen asiakkaan kohtaaminen
 • Näkövammaisuus ja erilaiset näkövammat
 • Näönkäyttö, valaistus ja näköergonomia
 • Toimintakyvyn tukeminen eri toimintaympäristöissä
 • Tiedonsaannin keinot (pistekirjoitus, äänitteet, tietotekniset keinot)
 • Apuvälineet, atk, liikkumisen apuvälineet, näönkäyttö
 • Käytännön harjoitukset esim. näkövammaisen henkilön opastaminen.

Tilauskoulutusten sisältö ja kesto räätälöidään aina ryhmän kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Tilauskoulutuksia järjestetään palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Helsingissä sekä muualla Suomessa. Koulutuksista peritään Näkövammaisten liiton koulutusluentojen mukainen maksu.

Kysy lisää:
koulutussuunnittelija Eeva-Liisa Koskinen
p. 09 3960 4573, 050 569 1924
etunimi.sukunimi@nkl.fi


Kansainvälinen toiminta

Näkövammaisten liitto tekee aktiivista yhteistyötä muiden maiden näkövammaisjärjestöjen kanssa.

Olemme Euroopan Sokeiden Unionin (European Blind Union EBU) jäsen ja seuraamme yhdessä muiden EU-maiden näkövammaisjärjestöjen kanssa Euroopan Unionin toimintaa. Olemme myös Maailman Sokeiden Unionin (World Blind Union WBU) ja kansainvälisen näkövammaisten opetusalan järjestön ICEVI:n jäsen. Lisäksi teemme yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjemme kanssa.


Sosiaalinen media

Löydät Näkövammaisten liiton myös sosiaalisesta mediasta.


Sivu päivitetty