Kan­sain­vä­li­nen toiminta

Näkövammaisten liitossa vaalitaan kansainvälisiä suhteita ja tehdään aktiivista kehitysyhteistyötä.

Tällä sivulla

Näkövammaisten liiton työntekijät osallistuvat kansainvälisiin kokouksiin, kongresseihin ja tapahtumiin, avustavat kansainvälisten kontaktien solmimisessa sekä isännöivät ulkomaisten vieraiden käyntejä palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä. Liitolla on kiinteät kontaktit vastaaviin toimijoihin ulkomailla.

Kansainväliset jäsenyydet

Näkövammaisten liitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja verkostoissa:

  • Africa Forum Council
  • Euroopan Sokeain Unioni (European Blind Union, EBU)
  • Euroopan Vammaisfoorumi (European Disability Forum, EDF)
  • Eurooppalainen apuvälineyhteisö MEREO
  • International Blind Sports Association (IBSA)
  • International Council for Education for Visually Impaired (ICEVI)
  • Maailman Sokeain Unioni (World Blind Union, WBU)
  • Pohjoismainen yhteistyötoimikunta
  • Synskadade ungdomar i Norden (SUN).

Pohjoismainen yhteistyö

Viiden pohjoismaan näkövammaisjärjestöt ovat kaikki vahvoja kansallisia toimijoita. Niillä kaikilla on pitkä kokemus näkövammaisten ihmisten oikeuksien puolesta tehtävästä vaikutustyöstä ja viestinnästä.

Suomen, Norjan ja Islannin liitot ovat myös merkittäviä tukipalvelujen (kuntoutus, tiedonhallinta) tuottajia. Ruotsissa ja Tanskassa tukipalveluiden toteutus on sen sijaan viranomaisten tehtävä. Kaikissa pohjoismaissa yhteiskunnalla on merkittävä rooli järjestöjen toiminnan rahoittajana.

Pohjoismaiden näkövammaisten liittojen puheenjohtajat muodostavat yhteistyötoimikunnan (Nordisk Samarbetskomitté), joka kokoontuu pari kertaa vuodessa vaihtamaan ajankohtaisia kuulumisia ja luomaan yhteistä näkemystä puolustaakseen pohjoismaista hyvinvointimallia ja vahvaa kansalaisyhteiskuntaa. Joka toinen vuosi järjestöjen johtoa kokoontuu Pohjoismaiseen laajennettuun kongressiin, jossa käsitellään jotakin ajankohtaiseksi koettua asiaa.

Yhteistyötoimikunnalla on kaksi alatoimikuntaa. Pohjoismainen naistoimikunta käsittelee tasa-arvokysymyksiä ja järjestää säännöllisesti Pohjoismaisen naiskongressin. Pohjoismaisessa kehitysyhteistyötoimikunnassa vaihdetaan ajatuksia järjestöjen kehitysyhteistyön kokemuksista ja luodaan yhteistä näkemystä kehityspoliittisissa kysymyksissä.

Kehitysyhteistyö

Kannamme Näkövammaisten liitossa vastuuta kehitysmaiden näkövammaisten aseman parantamiseksi ja teemme kehitysyhteistyötä Etiopiassa ja Boliviassa.

Kehityshankkeiden tavoitteena on kehittää kohdemaiden näkövammaisten mahdollisuuksia kuntoutukseen, opiskeluun ja tiedonsaantiin. Maailman sokeiden unionin (World Blind Union, WBU- Ulkoinen linkki) periaatteiden mukaisesti haluamme vahvistaa kumppanimaiden omien näkövammaisjärjestöjen toimintaa.

Kehitysyhteistyömme tavoitteena on kumppanimaiden näkövammaisten aseman parantaminen ja heidän järjestöjensä vahvistaminen. Perustana ovat YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksessa- Ulkoinen linkki mainitut periaatteet ja Suomen valtion noudattama kehityspolitiikka.

Näkövammaisten liiton kehitysyhteistyö on osa Vammaiskumppanuus ry- Ulkoinen linkki:n hallinnoimaa Vammaiskumppanuusohjelmaa. Työ rahoitetaan Ulkoasiainministeriön myöntämällä rahoituksella ja liiton omin varoin.

Kehitysyhteistyö Etiopiassa

Näkövammaisten liiton hankeyhteistyö Etiopiassa alkoi vuonna 2014 paikallisen vammaisjärjestön HPDO- Ulkoinen linkki:n kanssa.

Hankkeemme painottuu tavallisissa kouluissa opiskelevien näkövammaisten lasten ja nuorten oppimisedellytyksien parantamiseen, heidän ja perheidensä toimeentulon tukemiseen ja erityisopettajien opetusmenetelmien kehittämiseen. Erityisen tärkeää on ollut tarjota nuorille mahdollisuutta vertaistukeen ja paikallisyhteisöille ja viranomaisille tietoa vammaisten tasavertaisista oikeuksista tietoon, toimeentuloon ja perhe-elämään.

Kolme nuorta etiopialaisnaista kävelevät vierekkäin hiekkatiellä. Taustalla näkyy puita ja sininen talo.

Kuvassa on yläasteikäisiä koululaisia, jotka opiskelevat suuressa peruskoulussa Sebetassa. Sebeta on Addis Abeban liepeillä oleva woreda, taajama-alue. Nämä nuoret näkövammaiset naiset käyvät koulua tavallisella luokalla inklusiivisesti opiskellen. Usein joku luokkakaveri toimii oppaana.

Sebetan koulussa, jossa on ala-aste, yläaste ja lukio, on yli 2 000 oppilasta, joista 148 on näkövammaista. Tällaiset jopa yli 2 500 hengen koulut ovat Etiopiassa melko tavallisia ja niissä joudutaan käymään koulua vuoroissa.

Maassa istuu joukko etiopilaisia nuoria naisia ja miehiä. Taustalla näkyy peltivaja sekä puu. Keskellä on näkövammainen mies, jolla on kirkkaanpunainen paita ja valkoinen keppi kainalossa.

Kuva on Debrebirhanin kaupungista, jossa Näkövammaisten liiton hanketoimintoja pääasiassa toteutetaan. Kuvassa olevat oppilaat ovat näkövammaisia nuoria eri luokka-asteilta peruskoulusta lukioon.

He tulevat hankekumppanimme HPDO:n ylläpitämälle tukikeskukselle saamaan tukea opintoihinsa ennen ja jälkeen koulupäivän. Heille opetetaan myös liikkumistaitoa ja pistekirjoitusta. Heille on tuotettu oppimateriaaleja pisteille, sillä kouluista ei pistekirjoja juurikaan löydy.

Keskuksen työntekijät lukevat lisäksi oppilaille ääneen oppikirjoja, sillä kaikkea materiaalia ei ole pisteillä saatavissa. Keskuksella opetetaan myös musiikkia ja tietotekniikan alkeita.

Kuvat: Sonja Ronkainen.

Lue lisää

Ota yhteyttä


Sivu päivitetty