Nä­kö­vam­ma­re­kis­te­ri

Näkövammarekisteristä löytyy esimerkiksi tieto siitä, kuinka paljon maassamme on näkövammaisia ihmisiä.
Kaksi henkilöä istuu penkillä, molemmilla valkoiset kepit.

Tässä osiossa

Näkövammarekisteri selvittää näkövammojen esiintyvyyttä maassamme ja tuottaa tilastotietoa aiheesta. Näkövammaisten liiton ylläpitämä ja lääkintöhallituksen perustama rekisteri näkövammarekisteri on yksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisista henkilörekistereistä.

Näkövammarekisteri selvittää ja pitää kirjaa näkövammojen levinneisyydestä, epidemiologiasta ennaltaehkäisystä ja hoidosta, kuntoutuksesta sekä erityispalvelujen käytöstä ja tarpeesta.


Näkövammarekisterin julkaisuja

Näkövammarekisterin vuosikirja 2019

Näkövammarekisteri julkaisee vuosittain vuosikirjan, jossa on rekisterin vuositilastojen lisäksi myös näkövammaisuuteen liittyvää yleistietoa. Vuosikirja julkaistaan Näkövammaisten liiton verkkosivuilla, ja sitä voi tilata painettuna Näkövammarekisteristä (ks. Näkövammarekisterin yhteystiedot- Ulkoinen linkki).

Vuosikirja on luettavissa alla olevissa muodoissa. Huomaathan, että vain pdf-näköisversio ja englanninkielinen julkaisu sisältävät myös taulukot ja kaaviot.

Vuosikirjasta tullaan vielä lähiaikoina julkaisemaan englanninkielinen versio (The Finnish Register of Visual Impairment, Annual Statistics 2019).

  Muita julkaisuja


   Tietojen keruu

   Ilmoitusvelvollisia ovat silmälääkärit ja terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset. Lain mukaan silmälääkärin tulee ilmoittaa rekisteriin jokainen hoitoon tai tutkimukseen tullut näkövammaisuuskriteerit täyttävä henkilö. Lisätietoja näkövammaisuuden määritelmästä löydät tältä sivulta.

   Rekisteri on tutkimus- ja tilastorekisteri. Rekisteritietoja ei käytetä yksittäistä henkilöä koskevaan päätöksentekoon. Esimerkiksi kuntoutuspalvelujen tai apuvälineiden saanti ei edellytä rekisteröintiä. Vain sosiaali- ja terveysministeriön luvalla voi tutkimustarkoituksessa päästä tutustumaan rekisteritietoihin.


   Ilmoituslomake ja sen täyttäminen

   Näkövammaisena rekisteriin ilmoitetaan pysyvästi näkövammainen henkilö, jonka paremman silmän korjattu näöntarkkuus on vähemmän kuin 0.3 tai jolla on muu vastaava näön alentuma.

   Ilmoitus tehdään sekä kaikista uusista tapauksista, että myös sellaisista vanhoista tapauksista, joissa näkö on merkitsevästi muuttunut tai joiden mahdollinen aiempi ilmoittaminen on epäselvää.

   Ilmoituksen näkövammaisesta tekee silmätautien erikoislääkäri tai sairaalan silmätautien yksikkö. Ilmoituslomakkeen voi täyttää myös esimerkiksi sairaalan kuntoutusohjaaja tai näönkäytönopettaja, mutta lomakkeen sisällön varmentaa silmäyksikön lääkäri allekirjoituksellaan. Ilmoitusta ei voi tehdä näkövammainen itse.


   Salassapito

   Näkövammarekisterin sisältämät tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä yksityistä näkövammaista koskevia tietoja luovuteta kenellekään ilman lupaa.

   Rekisteritoimintaa säätelevät laki (556/89) ja asetus (774/89) terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä.

   Rekisterin toimintaa valvoo johtoryhmä, johon Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Näkövammaisten liitto nimeävät jäsenet. Rekisterin asianmukaisesta hoidosta ja salassapitoon kuuluvista asioista on lääketieteellisten kysymysten osalta henkilökohtaisesti vastuussa lääkäri, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hyväksynyt rekisterin hoitajaksi.


   Tapahtumia

   Näkövammarekisterin Näkemisen merkitys työelämässä -teemaseminaari on koronatilanteen vuoksi peruutettu syyskuulta 2020Selvittelemme mahdollisuutta järjestää seminaari myöhemmin toisena ajankohtana.

   Ilmoittautuneille on ilmoitettu peruuntumisesta henkilökohtaisesti.


   Näkövammarekisterin yhteystiedot

   Näkövammarekisteri toimii Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Näkövammaisten liitto ry:n tiloissa.

   Postiosoite:
   Näkövammarekisteri
   PL 63
   00030 IIRIS
   p. (09) 396 041
   faksi: (09) 3960 4720

   Tutkimusluvat, tietosuoja ja tutkimusyhteistyö lääketieteen aloilla sekä yhteydet sairaaloihin ja silmälääkäreihin: vastaava lääkäri Hannu Uusitalo, LKT, silmätautien erikoislääkäri.

   Tilastotiedot ja tutkimusyhteistyö muun kuin lääketieteen aloilta, lomake- ja muun materiaalin tilaukset ja muut käytännön asiat: tutkimuspäällikkö Matti Ojamo, VTM, matti.ojamo@nkl.fi.


   Sivu päivitetty