Nä­kö­vam­mai­suus Suomessa

Suomessa on arviolta 55 000 näkövammaista. Heistä valtaosa on iäkkäitä ja heikkonäköisiä.

Tällä sivulla

Infograafi, jossa tietoja näkövammaisuudesta Suomessa.

Näkövammaisten määrä Suomessa

Suomessa on 55 000 näkövammaista, joista 74 % on heikkonäköisiä ja 22 % sokeita. Pienellä joukolla (4 %) näkövammaisia ei näkövammaisuuden astetta ole määritelty.

Sokeana pidetään henkilöä, joka ei pysty liikkumaan näön turvin tuntemattomassa paikassa.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä väestö ikääntyy ja lääketiede kehittyy, joten näkövammat painottuvat iäkkäiden ikäryhmään ja sokeiden määrä vähenee. Uusista näkövammarekisteriin rekisteröidyistä noin 80 % on heikkonäköisiä ja alle 20 % sokeita. Ja uusista rekisteröidyistä on 65 vuotta täyttäneitä jo lähes 90 %. Alla olevat luvut koskevat kuitenkin kaikkia näkövammaisia Suomessa tällä hetkellä (lähde: Näkövammarekisterin vuosikirja 2018).

Näkövammaiset ikäryhmittäin Suomessa

 • 4 % lapsia ja nuoria (0–17-vuotiaita)
 • 10 % nuoria aikuisia (18–39-vuotiaita)
 • 17 % keski-ikäisiä (40–64-vuotiaita)
 • 32 % ikääntyviä (65–84-vuotiaita)
 • 37 % vanhuksia (80-vuotiaita tai vanhempia).

Näkövammautumisikä Suomessa

 • 10 % syntymästä asti
 • 5 % lapsuus- ja nuoruusiässä (1–17-vuotiaina) näkövammautuneita
 • 7 % nuorina aikuisina (18–39-vuotiaina) näkövammautuneita
 • 10 % keski-iässä (40–64-vuotiaina) näkövammautuneita
 • 36 % yli 65-vuotiaina näkövammautuneita.

33 %:n osalta näkövammautumisikä ei ole tiedossa.

Infograafi, jossa tietoja yleisimmistä silmäsairauksista Suomessa.

Yleisimmät silmäsairaudet Suomessa

Kaikenikäisillä

 • 41 % silmänpohjan rappeumat
 • 10 % verkkokalvon perinnölliset rappeumat
 • 9 % näköratojen viat
 • 8 % glaukooma
 • 5 % synnynnäiset kehityshäiriöt
 • 4 % tarkemmin määrittämätön heikkonäköisyys
 • 4 % diabeettinen retinopatia.

Lapsilla ja nuorilla

 • 31 % näköratojen viat
 • 22 % synnynnäiset kehityshäiriöt
 • 11 % verkkokalvon perinnölliset rappeumat
 • 36 % muut sairaudet.

Työikäisillä

 • 21 % verkkokalvon perinnölliset rappeumat
 • 20 % näköratojen viat
 • 13 % synnynn.kehityshäiriöt
 • 8 % määrittämätön heikkonäköisyys
 • 38 % muut sairaudet.

Ikääntyneillä

 • 58 % silmänpohjan rappeuma
 • 10 % glaukooma
 • 6 % verkkokalvon perinnölliset rappeumat
 • 26 % muut sairaudet.

Tarkemmat tilastot

Näkövammaisten liiton ylläpitämä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näkövammarekisteri selvittää ja pitää kirjaa näkövammojen levinneisyydestä. Tuoreimmat tilastotiedot löytyvät Näkövammarekisterin vuosikirjasta.


Sivu päivitetty