Saa­vu­tet­ta­vuus

Saavutettavuudella viitataan verkkopalvelujen käyttöön. Näkövammaiset voivat käyttää kaikkia verkkopalveluja, kun ne on tehty saavutettavaksi.
Nuori nainen istuu sohvalla, hymyilee ja kuuntelee kuulokkeilla, älypuhelin käsissään.

Tässä osiossa

Näkövammaisille saavutettavuus merkitsee muun muassa sitä, että verkkopalvelua ja sovellusta on sujuvaa käyttää apuvälineillä ja mobiililaitteiden esteettömyysasetuksilla. Saavutettavuudella viitataan erityisesti digitaalisten palveluiden käyttöön. Digitaalisten palveluiden saavutettavuutta arvioidaan WCAG 2.1 -kriteeristöllä.

Saavutettavuus on laaja käsite, ja se tarkoittaa erilaisille käyttäjäryhmille hieman eri asioita. Ennen kaikkea saavutettavuus on yhdenvertaisuutta: sitä, että verkkopalvelut ja sovellukset ovat ihan kaikkien käytettävissä, eivätkä erilaiset toimintarajoitteet vaikuta siihen, miten helppoa palvelua on käyttää.


Lainsäädäntö

Saavutettavuusdirektiivi

Vuoden 2016 loppupuolella tuli voimaan niin sanottu saavutettavuusdirektiivi (EU-direktiivi 2016/2102), jossa säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen valvonnasta. Sen tavoitteena on muun muassa edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysvertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa sekä parantaa digitaalisten palveluiden laatua.

  Digipalvelulaki

  Suomessa EU:n saavutettavuusdirektiivin toteuttaa niin sanottu digipalvelulaki (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019), joka tuli voimaan 1.4.2019. Laki velvoittaa julkisia toimijoita sekä muun muassa pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja monia järjestöjä huolehtimaan verkkosivustojensa ja mobiilisovellustensa saavutettavuudesta.

  Digipalvelulain saavutettavuusvelvoitteet tulevat voimaan vaiheittain. Useimpien verkkosivustojen pitää olla lain vaatimusten mukaisia 23.9.2020. Lain myötä julkisista verkkopalveluista on kehitetty aiempaa saavutettavampia.

  Suomessa saavutettavuusvaatimusten noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka myös käsittelee saavutettavuuspuutteita koskevat ilmoitukset.


  Saavutettavuus näkövammaisille

  Näkövammaisille on monenlaisia apuvälineitä ja konsteja verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten käyttöön. Näkövammaiset käyttävät tietokonetta tai mobiililaitetta usein ruudunlukijan avulla, näytön elementtejä suurentaen tai käyttäen käänteisiä värejä. Hiiren asemesta käytetään usein näppäimistöä.

  Mutta apuvälineet toimivat vain, jos verkkosivut ja mobiilisovellukset on toteutettu saavutettavasti. Vastuu tästä on niiden omistajilla/tekijöillä. Sosiaalisessa mediassa jokainen käyttäjä voi vaikuttaa saavutettavuuteen lisäämällä kuviinsa alt-tekstit.


   Verkkosivujen saavutettavuus

   Tehokkain tapa edistää palvelujen saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä on huomioida näihin vaikuttavat tekijät jo palvelun suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Monesti ongelmat ovat vaikeita tai mahdottomia korjata sen jälkeen, kun palvelu on jo julkaistu.

   Saavutettavuuden testaamiseen on monenlaisia työkaluja. Varsinainen saavutettavuus- ja käytettävyystestaus kannattaa kuitenkin aina teettää asiantuntijalla, sillä saavutettavuus on paljon muutakin kuin teknistä toimivuutta.


    Saavutettavuus somessa

    Sosiaalisen median palvelut Facebook, Twitter ja Instagram ovat nykyisin entistä saavutettavampia. Niissä kaikissa on käytössä kuvien alt-tekstiominaisuus, eli kuville voi kirjoittaa kuvauksen/vaihtoehtoisen tekstin näkövammaisia käyttäjiä varten. Riittävä kuvaus kertoo yhdellä lauseella kuvan olennaisen sisällön. Kuvauksen kuulee ainoastaan silloin, kun palveluita käyttää ruudunlukuohjelmalla.


     Elokuva ja tv


     Dokumentit ja julkaisut

     Näkövammainen voi lukea sähköisiä dokumentteja ja julkaisuja, jotka on tuotettu sellaisessa muodossa, että niitä voi lukea apuvälineohjelmien avulla.


     Kuvailu ja kuvailutulkkaus

     Näkövammainen ihminen saa sanallisen kuvailun avulla tietoa ympäristöstä. Kuvailutulkkaus tarjoaa sokeillekin ihmisille mahdollisuuden seurata esimerkiksi teatteriesitystä ja tv-sarjaa.


     Lue lisää

     Kysy lisää


     Sivu päivitetty