So­si­aa­li­tur­va ja neuvonta

Tarjoamme näkövammaisille ja läheisille maksutonta neuvontaa, ohjausta ja rohkaisua sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa ja autamme valitusprosesseissa.
Nainen hymyilee toimistossa asiakkaalleen, joka kuvan laidassa selin kameraan.

Tässä osiossa

Näkökulma-puhelin

Kysyttävää tuista ja palveluista? Näkökulma-puhelin tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja rohkaisua sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Näkökulma on palveleva puhelin näkövammaisille ja läheisille. Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat vastaavat Näkökulmaan numerossa 050 470 0371 arkisin klo 10–14.

Soittajan teleoperaattori voi periä puhelusta normaalin puhelumaksun.

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat palvelevat edelleen omilla alueillaan. Voit siis edelleen olla tuttuun tapaan yhteydessä myös oman alueesi työntekijään, joka osaa varmasti neuvoa juuri oman kotikuntasi asioissa.

Puhelimen kuva ja teksti: Näkökulma - palveleva puhelin näkövammaisille ja läheisille p. 050 470 0371 ma-pe klo 10-14.

Palveluopas

Näkövammaisen palveluopas antaa perustietoa sosiaaliturvasta ja siihen läheisesti liittyvistä palveluista ja tuista, jotka lisäävät näkövammaisten ihmisten omatoimista suoriutumista ja yhdenvertaisuutta.


Palvelujen ja tukien hakeminen

Mistä yleisimpiä näkövammaisille suunnattuja palveluita haetaan? Tarvitsetko neuvoja ja ohjeita palvelujen hakemiseen?


Päätöksestä valittaminen

Miten menetellä päätöksen saapumisen jälkeen? Mitä tehdä, jos saat epäoikeudenmukaisen päätöksen?


Ajankohtaista

Muistojen bulevardi -podcast

Muistojen bulevardi -podcast-sarja on tehty Näkövammaisten liiton 60-vuotisen aluetyön juhlavuoden kunniaksi.

Kuuntele jaksot joko SoundCloudin- Ulkoinen linkki, Spotifyn- Ulkoinen linkki tai Apple Podcasts- Ulkoinen linkki -palvelun kautta. Tai lue podcastin tekstivastineet.

Oikeuksienvalvonta tiedottaa

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan kuukausitiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista näkövammaisten palveluihin, tukiin ja arkeen liittyvistä asioista. Uusimmat kuukausitiedotteet:

Uutiskirje lasten ja nuorten perheille

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan uutiskirje on tarkoitettu näkövammaisten lasten ja nuorten perheille. Uutiskirje ilmestyy muutaman kerran vuodessa.


Lisätietoja

Näkövam­mais­ten lii­ton asiantuntijat tarjoavat mak­su­ton­ta neu­von­taa ja oh­jaus­ta kai­ke­nikäisil­le näkövam­mai­sil­le ja heidän omai­sil­leen. Oi­keuk­sienval­von­nan asian­tun­ti­jat oh­jaa­vat, neu­vo­vat, tu­ke­vat ja roh­kai­se­vat so­siaa­li­tur­vaan ja pal­ve­lui­hin liit­ty­vissä asiois­sa. Palvelut ovat maksuttomia eivätkä edellytä jäsenyyttä näkövammaisyhdistyksessä.

Palveluihin ja tukiin voi tutustua myös webinaarien, podcastien ja videoiden avulla.


Sivu päivitetty