So­si­aa­li­tur­va ja neuvonta

Tarjoamme näkövammaisille ja läheisille maksutonta neuvontaa, ohjausta ja rohkaisua sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa ja autamme valitusprosesseissa.
Nainen hymyilee toimistossa asiakkaalleen, joka kuvan laidassa selin kameraan.

Tässä osiossa

Palveluopas

Näkövammaisen palveluopas antaa perustietoa sosiaaliturvasta ja siihen läheisesti liittyvistä palveluista ja tuista, jotka lisäävät näkövammaisten ihmisten omatoimista suoriutumista ja yhdenvertaisuutta.


Palvelujen ja tukien hakeminen

Mistä yleisimpiä näkövammaisille suunnattuja palveluita haetaan? Tarvitsetko neuvoja ja ohjeita palvelujen hakemiseen?


Päätöksestä valittaminen

Miten menetellä päätöksen saapumisen jälkeen? Mitä tehdä, jos saat epäoikeudenmukaisen päätöksen?


Uutiskirjeet ja tiedotteet

Oikeuksienvalvonta tiedottaa

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan kuukausitiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista näkövammaisten palveluihin, tukiin ja arkeen liittyvistä asioista. Uusimmat kuukausitiedotteet:

Uutiskirje lasten ja nuorten perheille

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan uutiskirje on tarkoitettu näkövammaisten lasten ja nuorten perheille. Uutiskirje ilmestyy muutaman kerran vuodessa.


Lisätietoja

Näkövam­mais­ten lii­ton asiantuntijat tarjoavat mak­su­ton­ta neu­von­taa ja oh­jaus­ta kai­ke­nikäisil­le näkövam­mai­sil­le ja heidän omai­sil­leen. Oi­keuk­sienval­von­nan asian­tun­ti­jat oh­jaa­vat, neu­vo­vat, tu­ke­vat ja roh­kai­se­vat so­siaa­li­tur­vaan ja pal­ve­lui­hin liit­ty­vissä asiois­sa. Palvelut ovat maksuttomia eivätkä edellytä jäsenyyttä näkövammaisyhdistyksessä.

Palveluihin ja tukiin voi tutustua myös webinaarien, podcastien ja videoiden avulla.


Sivu päivitetty