Siirry pääsisältöön

"Tieto ei lisää tuskaa" – Nä­kö­vam­man varhainen diag­no­soin­ti on tärkeää

Tuore suomalainen tutkimus osoittaa, että tietoisuus näkövammaisuutta aiheuttavasta diagnoosista ei merkittävästi heikennä elämänlaatua.

Silmäsairauksista johtuva näön heikkeneminen heikentää elämänlaatua enemmän kuin tietoisuus diagnoosista ja huoli sairauden mukanaan tuomista ongelmista. "Tieto ei tässä tapauksessa lisää tuskaa", sanoo tutkija, silmätautiopin professori, ylilääkäri Hannu Uusitalo.

Tuore tutkimus selvitti yleisimpien silmäsairauksien eli glaukooman, verkkokalvon rappeumien ja kaihin vaikutusta terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, kuinka paljon koetusta elämänlaadun heikentymisestä johtuu sairauden diagnoosista ja sen mukanaan tuomasta huolesta ja pelosta, ja mikä taas on näkökyvyn heikentymisen suora vaikutus elämänlaatuun.

Tutkijoiden johtopäätöksenä on, että tietoisuus sairaudesta ja siihen liittyvistä riskeistä vaikuttaa elämänlaatuun ja ahdistukseen huomattavan vähän. Paljon suurempi vaikutus on sairauden aiheuttamalla näkökyvyn heikentymisellä.

Tulosten perusteella tutkijat korostavat varhaisen diagnoosin ja tehokkaan hoidon merkitystä silmäsairauksissa. On tärkeää levittää tietoa silmäsairauksista ja niiden riskeistä sekä siitä, että ne voivat alkuvaiheessa edetä oireettomastikin, jotta ihmiset osaavat hakeutua ajoissa tutkimuksiin. Monia silmäsairauksia voidaan menestyksekkäästi hoitaa, mutta vain silloin, kun ne on diagnosoitu oikein.

Tutkimus

Tutkimus on tehty yhteistyössä Tampereen yliopiston, Näkövammarekisterin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Aineisto perustuu valtakunnallisten Terveys 2000 ja 2011 -terveystutkimusten tuloksiin.

"Työmme on siinä suhteessa ainutlaatuinen, että käytettävissämme oli kaksi hyvin kattavaa väestöaineistoa, jotka mahdollistivat 11 vuoden seuranta-ajan. Lisäksi käytimme geneerisiä elämänlaatumittareita näköspesifisten sijaan, jotka mahdollistavat paremman yleistettävyyden sekä vertailun muihin sairauksiin", kertoo Uusitalo.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Tampereen seudun näkövammaisten tukisäätiö ja Elsemay Björn Rahasto.

Tulokset on julkaistu "Prevalence and 11-year incidence of common eye diseases and their relation to health-related quality of life, mental health, and visual impairment" -artikkelissa- Ulkoinen linkki kansainvälisessä Quality of Life Research -julkaisussa.

Lisätietoja

Petri Purola, FM, väitöskirjatutkija
Silmä- ja näkötutkimusyksikkö Tampereen yliopisto
Näkövammarekisteri
Petri.Purola@tuni.fi

Hannu Uusitalo, silmätautiopin professori, ylilääkäri
Silmä- ja näkötutkimusyksikkö Tampereen yliopisto / Tays Silmäkeskus
Näkövammarekisteri
Hannu.Uusitalo@tuni.fi
p. 040 1901 214