Pa­ra­lym­pia­lai­set yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vien ta­pah­tu­mien listalle

Paralympialaisten lisääminen listalle vahvistaisi yhdenvertaisuutta.

16.6.2020

Yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat määritellään niin tärkeiksi, että niitä koskevat lähetykset on välitettävä Suomen alueelle siten, että merkittävä osa (90 %) yleisöstä voi seurata niitä vapaasti vastaanotettavissa olevassa muodossa kokonaan tai osittain joko suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä.

Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan ajantasaisuutta katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen tämän vuoden aikana. Tutustu hankkeeseen valtioneuvoston sivuilla- Ulkoinen linkki.

Näkövammaisten liitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi näkemyksiä muutamiin kysymyksiin, joista Näkövammaisten liitto vastaa yhteen: "Tulisiko yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listaa päivittää uusilla urheilu- tai muilla tapahtumilla ja jos niin millä perusteilla? Mitä vaikutuksia muutoksella olisi?"

Näkövammaisten liitto esittää, että listalle lisätään paralympialaiset- Ulkoinen linkki. Tällä lisäyksellä olisi positiivinen vaikutus yhteiskunnan yhdenvertaisuuden lisäämiseen. Perusteluina Näkövammaisten liitto yhtyy Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE)- Ulkoinen linkki perusteluihin, joissa VANE toteaa YK:n vammaissopimuksen- Ulkoinen linkki velvoitteiden noudattamisen.

Näkövammaisten liitto ry
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
järjestöjohtaja Sari Kokko


Sivu päivitetty