Oi­keuk­sien­val­von­nan asian­tun­ti­jat asiakkaan apuna jo 60 vuotta

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 11/2020

Työn taustaa

Näkövammaisten liiton aluetyö täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Savo-Karjalan Sokeat ry palkkasi 1961 ensimmäisen huoltosihteerin, ja jo 60-luvun loppuun mennessä huoltosihteeriverkosto kattoi koko maan. Esikuvana oli kirkon sokeainhuoltajien työ. 1970-luvulla nimike muuttui työn sisältöä kuvaten kuntoutussihteeriksi ja 1980-luvulla aluesihteeriksi. Sairaalat ja kunnat olivat tuolloin ryhtyneet lakisääteisesti huolehtimaan monista aiemmin järjestöjen vastuulla olleista palveluista. Aikuisten aluesihteerityötä hallinnoimaan muodostettiin 2003 Näkövammaisten keskusliiton oikeuksienvalvontayksikkö, 2015 lasten ja aikuisten aluesihteerityö yhdistettiin ja nimikkeeksi tuli oikeuksienvalvonnan asiantuntija.

Kuntoutussihteerien tehtävänä oli etsiä ja kortistoida näkövammaiset, joiden haitta-aste oli vähintään 65 % tai vähemmänkin, mikäli ennuste oli huonompi. Tarkoituksena oli huolehtia siitä, että näkövammaiset saivat heille kuuluvat eläkkeet ja muun sosiaaliturvan, pääsivät kuntoutuskursseille, koulutukseen ja olivat tietoisia niistä apuvälineistä, joita heille oli kehitetty helpottamaan jokapäiväistä elämää.

Kaikkien näiden vuosien ajan oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat auttaneet näkövammaisia ihmisiä löytämään sosiaali- ja terveysturvan avulla ratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa. Työllä turvataan riittävien palvelujen saaminen auttamalla tarvittaessa valitusten tekemisessä ja hallintomenettelyn ongelmissa. Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat sosiaalialan ammattilaisia.

Esimerkkejä alueellisesta oikeuksienvalvontatyöstä

Seuraavassa muutamia esimerkkejä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijoiden yksilöllisestä asiakastyöstä.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

  • Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat auttaneet valitusmenettelyillä asiakkaita saamaan vaikeavammaisten kuljetuspalvelun, kun kunta ei ole pitänyt asiakasta vaikeavammaisena ja hylännyt hakemuksen. Asiakkaalle saatiin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä matkan ajaksi saattajapalvelu, kun kuljettajan apu ei riittänyt. Asiakkaalle piti myöntää erikseen käytettäväksi kuljetuspalveluun kytketty saattajapalvelu ilman tuntirajaa ja henkilökohtainen apu.
  • Työssäkäyviä näkövammaisia on autettu saamaan oikeuden päätöksellä riittävät kuljetuspalvelut työssäkäyntialueelle ja ympäri vuoden.
  • Kunta ei ollut huomioinut taksimatkan omavastuuosuuden kohonnutta kulua, vaikka kuljetuspalvelun tilausmaksu oli muuttunut kalliimmaksi. Kuljetuspalvelu piti tilata aina taksikeskuksesta, jolloin puhelu oli normaali puhelinmaksua kalliimpi. Hallinto-oikeus katsoi, ettei ollut lain mukainen kohtuullinen kulu. Tilausnumero muutettiin tavalliseen silloiseen lankanumeroon ja lankanumeromaksuun. Tämä vaikutti sekä koko maakunnan että valtakunnallisiin tilausmaksuihin.

Henkilökohtainen apu

  • Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään, ettei silmänpohjan rappeuman aiheuttama näkövamma ole normaalia ikääntymistä, ja näin velvoitti kunnat myöntämään henkilökohtaista apua myös ikääntyneille silmänpohjan rappeumaa sairastaville, jos muut vammaispalvelulain kriteerit täyttyvät.
  • Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksellä yrittäjän avustajalle saatiin oikeus ylityökorvauksiin, kun matkojen aikana avustajatunnit kasaantuivat lyhyelle ajalle.
  • Kunta ei myöntänyt taloudellista tukea tilitoimiston tai vastaavan tahon käyttämiseen henkilökohtaisen avustajan palkan maksussa. Valituskäsittelyn aikana kunta muutti käytäntöään ja otti palkanmaksuun liittyvät toimet tehtäväkseen. Henkilökohtaisen avustajan palkanmaksussa on asiakkaan halutessa apuna kunnan järjestämä palvelu.
  • Kun yli 65-vuotiaat näkövammaiset eivät ole saaneet henkilökohtaista apua vammaispalvelulain mukaan, vaan päätökset on kunnassa tehty kokonaan tai osittain sosiaalihuoltolain mukaan, eivät asiakkaat ole omalla kustannuksellaan pystyneet ostamaan riittävää apua sekä kotiin että kodin ulkopuolelle. Henkilökohtainen apu on myönnetty hallinto-oikeuden myönteisten ratkaisujen jälkeen.

Työmme jatkuu tänään ja tulevaisuudessa

Edelleen, niin kuin jo 60-vuoden ajan, oikeuksienvalvonnan asiantuntijat, aiemmin aluesihteerit, toimivat asiakastyön lisäksi kukin omilla alueillaan monissa ammatillisissa verkostoissa ja työryhmissä. Alueellisessa ja valtakunnallisessa oikeuksienvalvonnassa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat myös yhdistykset.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat lisätietoa näkemisestä tai näkövammaisen palveluista!


Sivu päivitetty