Nä­kö­vam­mais­ten määrä näyttää vähenevän

Tähän asti on arvioitu, että näkövammaisia olisi noin 80 000, mutta uusi arvio on 50 000–60 000.

Hoidot ovat kehittyneet, mutta näkövammaiset ihmiset tarvitsevat edelleen palveluita.

Terveys 2000- ja Terveys 2011 -aineiston mukaan näyttää siltä, että näkövammaisten määrä Suomessa on vähenemässä. Aineiston on kerännyt ja analysoinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tähän asti on arvioitu, että näkövammaisia olisi noin 80 000, mutta uusi arvio on 50 000–60 000.

Näkövammaisuuden vähenemisen yksi syy on hoidon parantuminen. Ikääntyneille tehdään aiempaa enemmän näöntarkastuksia, glaukooma- ja kaihileikkaukset sekä pistoshoidot ovat lisääntyneet. Toisaalta esimerkiksi yhteiskunnan visualisoituminen ja yksinasuvien runsas määrä aiheuttavat sen, että palvelutarve on edelleen kova. Näkemisen tarve ei siis vähene, vaikka näkövammaisten määrä ainakin nyt näyttäisi olevan laskussa.


Sivu päivitetty