Millainen on kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri kes­kus­te­lu­ka­na­vil­lam­me?

Kartoitamme kesä–elokuussa 2021 keskustelukanaviemme keskustelijoiden kokemuksia kanavien keskustelukulttuurista.

Näkövammaisten keskustelukanavat ovat näkövammaisille ihmisille tarkoitettu sosiaalinen media. Yli 70 kanavalla keskustellaan mitä moninaisimmista aiheista sähköpostien välityksellä.

Selvitys

Selvitämme kesä–elokuussa 2021 keskustelukanaviemme käyttäjien kokemuksia ja toiveita kanavien keskustelukulttuurista. Selvitys tehdään sähköisenä kyselynä, ja tulosten pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä, joilla tähdätään entistä turvallisempaan ja moniäänisempään keskusteluun.

Vastausohjeet ja -linkki on lähetetty keskustelukanavien nykyisille lukijoille 28.6.2021.

Selvitys liittyy Ylen ja Erätauko-säätiön Hyvin sanottu -hankkeeseen (2021–2026), jossa Näkövammaisten liitto on mukana. Kysely uusitaan hankkeen aikana ainakin kaksi kertaa, jotta voimme nähdä, tapahtuuko kulttuurissa muutosta.

Lisätietoja

Näkövammaisten liiton työstä Hyvin sanottu -hankkeessa:

viestinnän asiantuntija Heidi Härmä
Näkövammaisten liitto
heidi.harma@nkl.fi
p. 09 3960 4622

Tästä kyselystä:

järjestöpäällikkö Markku Möttönen
Näkövammaisten liitto
markku.mottonen@nkl.fi
p. 09 3960 4655


Sivu päivitetty