Lii­ken­teen ja vies­tin­nän di­gi­taa­li­set palvelut es­teet­tö­mik­si

Erityistä kiitosta saa se, että esteettömyys tunnustetaan tärkeäksi liikenne- ja viestintäpalveluita kehitettäessä, ja että se otetaan huomioon hallinnonalan jokapäiväisessä työssä.

Alkuperäinen lausuntopäivä 11.4.2017

Lausunto liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi -toimenpideohjelmaan

Liikenne- ja viestintäministeriö
Viite: Lausuntopyyntö 28.3.2017 LVM/712/13/2017
Asia: Lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideohjelmasta Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi. Toimenpideohjelma 2017–2021.

Näkövammaisten liitto ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta saada lausua ministeriön toimenpideohjelmasta Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi.

Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi -toimenpideohjelma on kirjoitettu hyvin. Siinä kuvataan kattavasti ja selkeästi tavoitteet, ehdotetut toimenpiteet ja digitaalisten liikenne- ja viestintäpalveluiden mahdollisuudet ja haasteet.

Toimenpideohjelman ensimmäinen luku sisältää joukon määritelmiä. Televisio- ja radiolähetysten monikanavaisuuden määrittelyssä mainitaan näkö- ja kuulovammaisten osalta tekstitys- ja äänityspalvelut. Oikea termi äänityspalveluille on äänitekstityspalvelut.

Näkövammaisten liitto kannattaa toimenpideohjelmassa esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä. Erityistä kiitosta saa se, että esteettömyys tunnustetaan tärkeäksi liikenne- ja viestintäpalveluita kehitettäessä, ja että se otetaan huomioon hallinnonalan jokapäiväisessä työssä. Näkövammaisten liitto pitää välttämättömänä, että hallinnonala hyödyntää kolmatta sektoria ja sen asiantuntijuutta palvelujen kehittämistyössä.

Toimenpideohjelmassa on otettu huomioon myös ne kansalaiset, jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita ja ovat tästä syystä vaarassa syrjäytyä. Sähköisille palveluille tarvitaan edelleen vaihtoehtoisia palveluita eikä näiden palveluiden käyttäjiä saa rangaista kohtuuttomilla kustannuksilla verrattuna sähköisten palveluiden käyttäjiin.

Näkövammaisten liitto kannattaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaamista sähköisten ja mediapalveluiden helppokäyttöisyyden ja esteettömyyden edistämiseen.

Digitaalisten liikenne- ja viestintäpalveluiden mahdollisuudet ja haasteet on kuvattu toimenpideohjelmassa kattavasti. On selvää, että digitaaliset palvelut eivät ole ratkaisu kaikille kansalaisille ja siksi tarvitaan yhteiskunnan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että palvelut taataan kaikille.

Digitalisaatio kuuluu valtioneuvoston kärkihankkeisiin ja siksi on tärkeää, että sitä ja esteettömyysratkaisuja sen sisällä edistetään kaikkien ministeriöiden hallinnonaloilla

Lisätietoja

järjestöpäällikkö Markku Möttönen, p. 050 596 5021
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
järjestöjohtaja Sari Kokko


Sivu päivitetty