Hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teet edus­kun­ta­vaa­lei­hin 2015

Nostamme esiin mm. vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin ja toimeenpanon sekä rakennetun ympäristön, tiedonsaannin ja sähköisten palvelujen esteettömyyden.

2.3.2015

1 Vammaislainsäädännön (VALAS) voimaansaattaminen

 • kyseessä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistäminen
 • HE valmiina, voimaantulo 2017
 • erityisen tärkeää subjektiivisten oikeuksien säilyttäminen, mutta myös se, että erityislaki kohdistuu ydinryhmään, henkilöihin, jotka tarvitsevat välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua arjessaan
 • tärkeimmät palvelut: kuljetuspalvelu ja henkilökohtainen apu
 • tärkeää huolehtia rajapinnoista, esim. sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki, omaishoidon kehittäminen
 • ei väliinputoamisia, erityisesti ikääntyneiden vammaisten osalta

2 Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi, toimeenpano ja kansallinen valvonta

 • toimeenpanossa erityisen tärkeää vammaisten ihmisten osallisuusvelvoitteen täytäntöönpano
 • seurannan ja valvonnan tehokkuus ja riittävä resurssointi

3 Rakennetun ympäristön, tiedonsaannin ja sähköisten palvelujen esteettömyys

 • varmistettava pakottavalla lainsäädännöllä
 • sähköisten välttämättömyyspalvelujen toimittava myös apuvälineillä
 • joukkoliikenteen tosiasiallinen esteettömyys, esim. pysäkkikuulutukset pakollisiksi

4 Työllisyys ja koulutus varmistettava myös vammaisten ihmisten osalta

 • TEOS-lakiesityksen voimaan saattaminen
 • nuorisotakuun tosiasiallinen vaikutus myös vammaisiin
 • SORA-lainsäädäntö on purettava
 • sähköisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien tosiasiallinen esteettömyys varmistettava, erityisesti sähköiset ylioppilaskirjoitukset (digabi) v. 2016
 • kuntoutukseen pääsyn varmistaminen: lääkinnällisen kuntoutuksen ikäraja nostettava 68 vuoteen
 • apuvälineiden saatavuuden varmistus
 • uuden yhdenvertaisuuslain toimeenpanon varmistus, erityisesti rekrytoinnin syrjinnän valvonta tehokkaaksi

5 Hankintalaki

 • vammaisten palvelujen vapautus kilpailutuksesta

6 Vammaisjärjestöjen RAY-rahoitus turvattava

 • Toimiva rahoitus luo järjestöille taloudelliset mahdollisuudet toimia yhteiseksi hyväksi ja kansalaisille osallisuuskanavan.
 • Avustusjärjestelmää tulee kehittää, nykyinen rahapelimonopolijärjestelmä on säilytettävä ja RAY-avustukset tulee ohjata täysimääräisinä sosiaali- ja terveysjärjestöille.
 • Hallituksen on varmistettava sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytysten säilyminen.

Lisätietoa

 • järjestöjohtaja Merja Heikkonen, p. (09) 3960 4602, 050 383 5226, merja.heikkonen@nkl.fi
 • toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen, p. (09) 3960 4600, 040 900 4875, jukka.tahvanainen@nkl.fi

Sivu päivitetty