Siirry pääsisältöön

Es­teet­tö­myys huomioitu -leima jul­kais­tiin

Uutista päivitetty 23.9.2018: leima ei enää ole käytössä.

11.3.2015

Esteettömyys huomioitu -leima on Näkövammaisten Keskusliiton, Adagen ja Yleisradion yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja esteettömyyden arviointimalli verkkosivustoille. Näkövammaisten keskusliitto hallinnoi esteettömyysleiman myöntämistä.

Esteettomyys_leima_sample.png

Esteettömyys huomioitu -leima voidaan myöntää verkkosivustoille, jotka ovat määritelleet sivustonsa tärkeimmät käyttötapaukset ja tarjoavat sivuston näiltä osin riittävän esteettömästi.

Sivustolla on erityisesti huomioitu:

  • käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
  • käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita
  • seniorikäyttäjät.

Päivitys uutiseen 23.9.2018

Alunperin esteettömyys huomioitu -leimasta Saavutettavuus huomioitu -leimaksi nimensä vaihtanut merkki on poistunut käytöstä.

Saavutettavuus huomioitu -leima.

Saavutettavuus huomioitu -leiman myöntäminen päättyi 23.9.2018. Jo myönnetyt leimat ovat edelleen voimassa. Myönnetty leima on voimassa enintään kolme vuotta sen myöntämisestä.

Päätöksen taustalla on saavutettavuusdirektiivin voimaantulo. Direktiivin saavutettavuusvaatimukset koskevat lähtökohtaisesti soveltamisalaan kuuluvia verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia kokonaisuudessaan, kun taas Saavutettavuus huomioitu -leiman saamiseksi on riittänyt, että sivuston tärkeimmät käyttötapaukset läpäisevät leiman arviointikriteerit.

Leiman saaneiden sivustojen saavutettavuudessa saattaa olla puutteita suhteessa direktiivin vaatimuksiin varsinkin, jos sivusto on laaja ja leiman arvioinnissa on tarkasteltu vain pientä osaa käyttötapauksista. Myöskään leiman vaatimukset eivät vastaa täysin direktiiviä.

Saavutettavuus huomioitu -auditoinnissa selvitetään, täyttävätkö verkkopalvelun tärkeimmät käyttötapaukset auditointikriteerien vaatimukset. Vaikka saavutettavuus ja käytettävyys nivoutuvat toisiinsa, saavutettavuuden arviointi ei korvaa käytettävyyden arviointia tai testausta.

Auditoinnin etuja ovat mm.

  • tilaaja saa raportin sivuston tai mobiilisovelluksen tämän hetkisestä saavutettavuudesta
  • tilaaja saa konkreettisia ohjeita verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kehittämiseksi
  • tilaajalla on jatkossa keino viestiä sitoutumisestaan saavutettavuuteen

Saavutettavuus huomioitu -auditointi ja saavutettavuusdirektiivi

Saavutettavuus huomioitu -auditointi tukee verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kehittämistä vastaamaan saavutettavuusdirektiivin (EU) 2016/2102 vaatimuksia mutta ei ole osa tulevan lainsäädännön edellyttämää valvontaa.

Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset koskevat lähtökohtaisesti soveltamisalaan kuuluvia verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia kokonaisuudessaan, kun taas Saavutettavuus huomioitu -auditointi rajoittuu tärkeimpiin käyttötapauksiin. Auditointi tarjoaa myös lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle jääville palveluntarjoajille työkalun verkkopalveluidensa saavutettavuuden kehittämiseen.

Näkövammaisten liitto ylläpitää auditointiraporttien perusteella luetteloa Saavutettavuus huomioitu -leiman saaneista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista.