Asiak­kaa­na ter­vey­den­huol­los­sa – Tun­nis­ta­mi­nen lisää tur­val­li­suut­ta

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 6/2020

Terveydenhuollossa voi olla hoidettavina samannimisiä tai nimeltään toisiaan muistuttavia henkilöitä. Tästä syystä tunnistamisella varmistetaan, että sinulle tehdään juuri sinulle tarkoitetut tutkimukset ja toimenpiteet ja että saat oikeat, sinulle määrätyt lääkkeet. On tärkeää, että henkilökunta varmistaa nimen ja henkilötunnuksen aina ennen tutkimuksia, toimenpiteitä tai lääkkeenantoa. Potilaan tai asiakkaan tunnistamatta jättäminen aiheuttaa vaaratilanteita sekä ylimääräisiä tutkimuksia.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus edistää Suomessa oikeaa tunnistamista, korostamalla sen merkitystä ammattilaisille ja rohkaisemalla potilaita ja asiakkaita aktiivisesti varmistamaan, että heidät tunnistetaan oikein joka tilanteessa. Vuonna 2019 perustetun keskuksen ensimmäisiä tavoitteita onkin laatia kansallinen suositus tunnistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Henkilöllisyyden varmistaminen on tunnistamisen perusta

Potilaan ja asiakkaan näkökulmasta turvallisen palvelun lähtökohtana on, että henkilökunta on varma, kenen kanssa toimitaan. Henkilöllisyys tulee varmistaa myös silloin, kun olet hoitoyksikössä tai vastaanotolla henkilökunnalle tuttu. Sinulta voidaan kysyä nimi ja henkilötunnus useampaan otteeseen hoidon aikana. Tämä ei johdu siitä, että hoitohenkilökunta ei viitsisi lukea papereista kuka olet, vaan kyse on turvallisen hoidon varmistamisesta.

Olemme osallisia omassa hoidossamme ja siksi tunnistamisen varmistaminen on myös omalla vastuulla. On oikein huomauttaa henkilökunnalle, jos sinua ei tunnisteta ennen toimenpidettä tai tutkimusta. Jos sinulla on tunnistamista helpottavia apuvälineitä, ne kannattaa pitää esillä. Mahdollisuuksien mukaan on hyvä huomioida myös erikoistilanteet, esimerkiksi muistisairauteen tai vaikkapa kuulon ja näön heikkenemiseen liittyen.

Toimenpiteitä potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi

Tunnistaminen tehdään ensisijaisesti tarkistamalla henkilötunnus Kela-kortista tai muusta henkilökortista. Mikäli sinulla ei ole mukana korttia henkilöllisyyden tunnistamiseen, henkilötunnus kysytään sinulta itseltäsi ja vasta toissijaisesti mahdolliselta saattajalta. Henkilötunnuksen varmistamiseen liittyy kaksoistarkastus, eli työntekijä pyytää kertomaan henkilötunnuksen suullisesti ja sitä verrataan esimerkiksi Kela-kortin tietoihin.

Mikäli huomaat epäkohtia tunnistamisessa asioidessasi terveydenhuollossa, ota asia rohkeasti puheeksi. Tunnistaminen lisää turvallisuutta!

Lähteet:

Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus


Sivu päivitetty