For our members

This page is still in Finnish, but will be updated and translated to English soon.
Kolme nuorta aikuista kahvilassa, yhdellä valkoinen keppi taitettuna sylissä.

In this section


Alueyhdistykset

Voit liittyä alueyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, jos olet sokea tai heikkonäköinen ihminen ja asut yhdistyksen toiminta-alueella. Alueyhdistykset tuottavat näkövammaisten palveluita kuten äänilehtiä ja järjestävät jäsenilleen monenlaista toimintaa. Yksityiskohtaiset jäsenedut löydät alueyhdistysten omilta verkkosivuilta. Katso jäsenyhdistysten lista ja yhteystiedot.

Jäsenedut

Jäsen- ja järjestölehti

Alueyhdistyksen jäsenenä saat maksutta Näkövammaisten Airut -lehden- External link. Lehti ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa kuudessa eri muodossa: printtilehtenä, pistekirjoituksella, Daisy-äänilehtenä, sähköisenä Luetus-julkaisuna, pdf-näköislehtenä ja verkkolehtenä.

Daisy-äänilehdet

Useimmat alueyhdistykset ja monet paikallisyhdistykset tuottavat ja julkaisevat äänilehtiä. Yhdellä Daisy-levyllä voi olla yksi tai useampi paikallislehti tai otteita niistä. Lisäksi ne voivat sisältää yhdistyksen tuottamaa aineistoa.

Toiminta

Alueyhdistykset järjestävät erilaisia tilaisuuksia ja toimivat näkövammaisten oikeuksienvalvojina toimialueellaan. Ne tarjoavat jäsenilleen vertaistukea sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia järjestötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.

Jäsenedut

Jäsen- ja järjestölehti

Alueyhdistyksen jäsenenä saat maksutta Näkövammaisten Airut -lehden- External link. Lehti ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa kuudessa eri muodossa: printtilehtenä, pistekirjoituksella, Daisy-äänilehtenä, sähköisenä Luetus-julkaisuna, pdf-näköislehtenä ja verkkolehtenä.

Daisy-äänilehdet

Useimmat alueyhdistykset ja monet paikallisyhdistykset tuottavat ja julkaisevat äänilehtiä. Yhdellä Daisy-levyllä voi olla yksi tai useampi paikallislehti tai otteita niistä. Lisäksi ne voivat sisältää yhdistyksen tuottamaa aineistoa.

Toiminta

Alueyhdistykset järjestävät erilaisia tilaisuuksia ja toimivat näkövammaisten oikeuksienvalvojina toimialueellaan. Ne tarjoavat jäsenilleen vertaistukea sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia järjestötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.


Valtakunnalliset jäsenyhdistykset

Valtakunnalliseen jäsenyhdistykseen voi liittyä ammatin, harrastuksen tai muun kiinnostuksen perusteella. Voit samanaikaisesti olla useamman jäsenyhdistyksen jäsenenä. Katso jäsenyhdistysten lista ja yhteystiedot.

Jäsenedut

Valtakunnallisten jäsenyhdistysten jäsenedut vaihtelevat yhdistyksen toimialan mukaan. Tarkemmat tiedot jäseneduista löydät jäsenyhdistysten omilta verkkosivuilta- External link.

Jäsenehdot

Joissakin valtakunnallisissa jäsenyhdistyksissä hyväksytään varsinaisiksi jäseniksi myös näkeviä henkilöitä.

Pääosin valtakunnallisen jäsenyhdistysten jäseneksi hyväksytään kuitenkin vain sokeita ja heikkonäköisiä henkilöitä, joiden näkövammasta aiheutuu huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa. Useimmat yhdistykset käyttävät näkövammaisuuden määrittelyssä Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusta, jonka mukaan näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka paremman silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0,3 tai näkö on muusta syystä heikentynyt vastaavalla tavalla.

Jäsenyyttä haetaan yhdistykseltä kirjallisesti, ja mukaan lisätään luotettava selvitys näkövammasta. Jäsenhakemuslomakkeita saa yhdistyksistä tai oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta.

Jäsenedut

Valtakunnallisten jäsenyhdistysten jäsenedut vaihtelevat yhdistyksen toimialan mukaan. Tarkemmat tiedot jäseneduista löydät yhdistysten omilta verkkosivuilta (linkki edellä).

Jäsenehdot

Joissakin valtakunnallisissa jäsenyhdistyksissä hyväksytään varsinaisiksi jäseniksi myös näkeviä henkilöitä.

Pääosin valtakunnallisen jäsenyhdistysten jäseneksi hyväksytään kuitenkin vain sokeita ja heikkonäköisiä henkilöitä, joiden näkövammasta aiheutuu huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa. Useimmat yhdistykset käyttävät näkövammaisuuden määrittelyssä Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusta, jonka mukaan näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka paremman silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0,3 tai näkö on muusta syystä heikentynyt vastaavalla tavalla.

Jäsenyyttä haetaan yhdistykseltä kirjallisesti, ja mukaan lisätään luotettava selvitys näkövammasta. Jäsenhakemuslomakkeita saa yhdistyksistä (linkki yllä) tai oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta.


Airut-jäsenlehti

Alueyhdistyksen jäsenenä saat maksutta Näkövammaisten Airut -lehden. Lehti ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa kuudessa eri muodossa: printtilehtenä, pistekirjoituksella, Daisy-äänilehtenä, sähköisenä Luetus-julkaisuna, pdf-näköislehtenä ja verkkolehtenä.


Vertaistuki

Näkövammaisyhdistyksissä on toimintaa, tekemistä ja vertaisryhmiä, joissa voi puhua arjesta näkövamman kanssa – tai mistä tahansa muusta.

Näkövammaisten keskustelukanavat ovat sähköpostilistoja, joilla käydään vilkasta keskustelua kaikenlaisista aiheista. Myös Facebookin vertaisryhmistä löytyy juttukumppaneita.


Näkövammaiskortti

Näkövammaisyhdistysten jäsenet saavat näkövammaiskortin, jos näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50 %. Näkövammaiskortilla saa alennuksia matka- ja pääsylipuista.


Jäsenrekisteri

Näkövammaisten liitolla ja osalla sen jäsenyhdistyksistä on käytössä keskitetty asiakas- ja jäsenrekisteri. Rekisteriin tallennetaan jäsenten tiedot. Lisätietoja rekisteristä löydät asiakas- ja jäsenrekisterin tietosuojaselosteesta.

Voit ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista sähköisellä lomakkeella- External link.


Page updated