Näkövammaisten Liitto logo
Näkövammaisten Liitto logo

Att se och synnedsättningar

Att se är en komplicerad process. En person med synnedsättning kan vara antingen synsvag eller blind. En person vars syn kan korrigeras med glasögon eller som ser normalt med det ena ögat räknas inte som en person med synnedsättning.
Sininen näkövammaismerkki ruskeassa villapaidassa.

Näöntarkkuus ilmaisee silmän kykyä erottaa yksityiskohtia. Normaali näöntarkkuus on arvoltaan 1.0 tai enemmän. Silmiä on syytä suojella vammoilta.

Henkilöä pidetään näkövammaisena, jos näön heikkeneminen aiheuttaa huomattavaa haittaa jokapäiväisessä elämässä.

Tunnistat näkövammaisen ihmisen näkövammaismerkistä, valkoisesta kepistä tai opaskoirasta. Tarjoa rohkeasti apuasi näkövammaiselle henkilölle!

Tämän listan on tarkoitus helpottaa Kelan työntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden, lääkäreiden ja sairaaloiden kuntoutusohjaajien sekä muiden asiantuntijoiden tiedonhakua verkkosivustoltamme.

Näkövammarekisterin vuosikirja sisältää tuoreimman tilastotiedon näkövammaisuudesta. THL:n Näkövammarekisteriä ylläpitää Näkövammaisten liitto.

Kerromme näkövammaisuudesta esitteissämme, oppaissamme, raporteissamme, podcasteissamme ja videoissamme. Tutustu!