Voi­ma­va­ro­ja arkeen -verk­ko­kurs­si

Voimavaroja arkeen -verkkokurssi on tarkoitettu työelämästä poissa oleville, joilla näkemisen ongelmia. Kurssi järjestetään yhteistyössä Neuroliiton kanssa.

Tällä sivulla

Askarruttaako arjessa selviytyminen? Näköongelmien kanssa voi oppia elämään, ja keinoja niiden hallitsemiseen on mahdollista löytää.

Sisältö

Voimavaroja arkeen -kurssilla kartoitetaan ja pohditaan arjessa tarvittavia voimavaroja ja itsestä huolehtimista sekä suhdetta omaan ympäristöön. Kurssilla pyritään löytämään hyvinvoinnin tueksi omia voimavaroja tukevia ja vahvistavia keinoja. Työskentelymenetelminä ovat ammatillisesti ohjatut ryhmäkeskustelut ja pienryhmätyöskentely verkon välityksellä.

Kurssi on osallistujille maksuton.

"Keskustelujen alustukset johdattivat osallistujat antoisiin keskusteluihin, joita sitten ohjaajat osasivat tiivistää. Keskustelujen sisällöt vastasivat hyvin kurssille asettamiini tavoitteisiin. Erittäin hyödyllisinä koin erilaiset kurssilla tehdyt mielikuvaharjoitukset ja stressin vähentämiseen liittyvät rentoutusharjoitukset.”

Kenelle

Verkkokurssi on tarkoitettu alle 65-vuotiaille, työelämästä poissa oleville näkövammaisille ja näköongelmaisille, joilla on näkemisen haitta vaikeuttaa arjessa selviytymistä. Verkkokurssille valitaan henkilöitä, jotka toimivat näönvaraisesti.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Neuroliiton kanssa. Neuroliiton asiakkaat hakevat kurssille oman järjestönsä kautta.

Toteutus

Verkkokurssi toteutetaan Vooler-sovelluksessa. Verkkokurssille osallistumisen edellytyksenä on, että sinulla on käytössäsi joko tabletti ja Vooler-sovellus tai tietokone, jossa on kamera ja mikrofoni sekä verkkoyhteys.

Ajankohta

Voimavaroja arkeen -verkkokurssi järjestetään keskiviikkoisin 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12.2020 klo 12–14.

Hakuaika päättyy 9.10.2020.

Kurssille hakeminen

Hakeminen kurssille tapahtuu joko sähköisellä tai paperisella hakemuksella viim. 9.10.2020.

Voit tilata paperisen hakulomakkeen sihteeri Kirsi Hirvoselta (kirsi.hirvonen@nkl.fi) ja lähettää sen täytettynä joko sähköisesti (kirsi.hirvonen@nkl.fi) tai osoitteeseen:

Kuntoutus-Iiris/Näkövammaisten liitto ry
PL 41
00030 IIRIS.

Kuoreen tunnus Voimavaroja arkeen.

Lisätiedot

kehittämispäällikkö Annamaija Ketola
p. 040 7232973
annamaija.ketola@nkl.fi


Sivu päivitetty