Toimiva ja esteetön leik­ki­puis­to

Esteetön leikkipuisto on kaikille lapsille sopiva.
Kaksi tyttöä leikkivät kahvikutsuja. Molemmilla on nuket ja oikealla oleva tyttö ohjaa kädellään vasemmalla puolella olevaa tyttöä löytämään kahvikupin.

Tällä sivulla

Esteettömyyden periaatteita seuraamalla on leikkipuistosta mahdollista tehdä kaikille lapsille sopiva ja jännittävä. Esteettömässä leikkipuistossa myös näkövammaiset lapset voivat leikkiä turvallisesti muiden lasten joukossa ja valita itse heitä kiinnostavat leikkitelineet ja -välineet.

Seuraavassa käytännön vinkkejä esteettömän, turvallisen ja mukavan leikkipuiston suunnitteluun.

Turvallisuus

Turvallisuudesta huolehtiminen on ykkösasia. Esimerkiksi keinujen alue aidataan ja merkitään ohjaavaa pintamateriaalia käyttäen, jotta lapsi erottaa sen muusta ympäristöstä näön, jalkojen tuntoaistin ja valkoisen kepin avulla.

On tärkeää myös osoittaa, että keinujen ja muiden telineiden kohdalla pitää liikkua varovaisesti. Varoittavat opasteet ovat hyödyksi myös näkövammaisille vanhemmille, jotka tulevat puistoon lapsien kanssa.

Alla olevassa kuvassa keinujen alue on aidattu törmäysvaaran välttämiseksi. 

  Lasten keinut aidan takana.
  Ratsaspuisto, Helsinki.

  Itsenäisyys

  Kaikille lapsille sopivat leikkivälineet voivat olla turvallisia ja innostavia myös näkövammaisille. Leikkivälineiden hyvä suunnittelu ja oikea sijoittelu edesauttavat itsenäisen liikkumisen opettelua.

  Kun sokea tai heikkonäköinen lapsi liikkuu puistossa, on tärkeää, että hän tietää missä hän milloinkin on. Puistossa olevat leikkitelineet toimivat maamerkkeinä, joiden avulla lapsi voi alkaa harjoitella muistikarttojen tekemistä. Nykyisin on saatavana leikkivälineitä ja -telineitä, joissa on kirkkaat ja muusta ympäristöstä erottuvat värit.

  Alla olevassa kuvassa on muun muassa hyvin erottuvia reittejä. joilla voi harjoitella itsenäistä liikkumista.

   Lapsi kävelee valkoisen kepin kanssa leikkipuiston sillalla, asfaltissa valkoista maalia.
   Kilon päiväkoti, Espoo.

   Eriväriset pintamateriaalit, jotka erottuvat jalkapohjan, kepin ja heikonkin näön avulla, ovat hyviä reittien ja erityisalueiden merkitsemiseen. Ohjaavia materiaaleja käyttäen alueelle voidaan rakentaa eräänlainen polku telineeltä toiselle. Polulle voidaan rakentaa selkeitä käännöksiä ja suoria kulmia, joissa lapsi voi opetella kulkemaan annettujen ohjeiden mukaan pieniä reittejä. Paikka paikoin ohjaavat kaiteet helpottavat liikkumista.

   Aistit ja ympäristön hahmotus

   Monissa puistoissa on monitoimitelineitä, joissa on liukumäki, kiipeilyverkko ja riippusilta. Ne ovat motoriikan, rohkeuden ja itseluottamuksen kehittymisen kannalta mainioita, mutta toisaalta myös vaikeita kokonaisuuksia hahmottaa. Niiden läheisyydessä lapsen pitää tietää suunnat ja osata varoa toisia.

   Monitoimitelineissäkin voi käyttää eri pintamateriaaleja ohjaavina elementteinä: reitti liukumäen alaosasta takaisin rappusille on esimerkiksi tärkeä löytää. 

   Telineen eri kohdissa voi käyttää eri värejä ja erituntuisia materiaaleja, jolloin sen kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu.

   Koko leikkikentän alueen jakaminen toiminta-alueisiin omine tunnusväreineen ja pintamateriaaleineen helpottaa tilan hallintaa ja itsenäistä liikkumista.Pysyvät äänet auttavat sijainnin paikantamisessa ja kohteiden välisten etäisyyksien arvioimisessa. Äänimajakkana voi olla tuulikello, suihkulähde tai jokin muu äänilähde.

   Alla olevassa kuvassa on turva-alusta koko leikkialueen alla ja välineet on valittu kaikille sopiviksi.

    Kaksi lasta, toinen istuu leikkipuiston karusellissa ja toinen seisoo sen vierellä.
    Ratsaspuisto, Helsinki. Helsinki kaikille -projekti.

    Leikkipuistossa on hyvä olla kosketeltavia elementtejä. Kalteva kiipeilyseinä tarttumanystyineen tai koloilla varustettu seinä, josta löytyy jännittävää tunnusteltavaa ovat eräitä ideoita. Erilaiset pintamateriaalit, värikkäät ja hyvin erottuvat leikkitelineet sekä esimerkiksi puiset eläimet ja mekaaninen vesipumppu ovat hyviä esimerkkejä moniaistisista leikkivälineistä.

    Kolme puista ponia lasten leikkipuistossa.
    Ratsaspuisto, Helsinki.
    Lapsi leikkipuistossa vesipumpun ääressä.
    Kilon päiväkoti, Espoo.

    Puistojen kasveja ja istutuksia suunniteltaessa pitää huomioida, että ne eivät ole piikikkäitä, myrkyllisiä tai muutoin vahingollisia, jos niihin törmää tai kompastuu. Ne voivat kyllä olla tuoksuvia ja värikäslehtisiä.

    Opastus

    Leikkipaikan opasteiden tulee olla havainnollisia ja helppotajuisia. Opastaminen voidaan tehdä kartoilla, kuvasymboleilla, kohokartoilla ja pienoismalleilla, nimikilvillä, kaavioilla, valo- ja äänimerkinantolaitteilla sekä kuulutuksilla. Kukin kartta tulee esittää siitä suunnasta nähtynä, josta leikkipaikalle saavutaan.

    Opasviittojen suositeltava sijoituskorkeus on 1200–1400 mm. Esimerkiksi kaiteisiin sijoitetuilla pistemerkinnöillä tai kohokuvilla voidaan kertoa näkövammaiselle, minkä leikkivälineen kohdalla hän on. Opastus pitää suunnitella yhtenä kokonaisuutena muun suunnittelun yhteydessä.

    Leikkipaikan sijoittaminen hiljaiselle alueella auttaa huonokuuloista ja heikkonäköistä. Paikallaan pysyvillä, erilaisia ääniä tai signaaleja tuottavilla äänilähteillä helpotetaan suunnistautumista. Tilaa voidaan suojata hälyltä rajaamalla sitä kasvillisuudella pienemmiksi leikkialueiksi.

    Alla olevassa kuvassa on leikkipuiston kohokartta, jossa kohokuviot on asetettu kaltevalle tasolle tunnustelun helpottamiseksi. Alimmainen poikkirauta katosrakenteessa kertoo valkoista keppiä käyttävälle henkilölle katoksen sijainnin ja estää törmäämisen katokseen.

     Kohokartta puiston reunalla.
     Kohokartta puiston reunalla.

     Alla olevassa kuvassa kohokartta näkövammaisia leikkipuiston käyttäjiä varten. Lisäksi tekstiosa, jossa selostetaan pistemerkinnät ja kuvasymbolit normaalitekstillä. Kartan toteutus Helsinki kaikille -projekti, Sito-konsultit, Ulla-Kirsti Junttila.

     Piirroskuva kohokartasta.
     Ratsaspuisto, Helsinki.

     Lisätietoja

     Lue myös


     Sivu päivitetty