Siirry pääsisältöön

So­peu­tu­mis­val­men­nus­kurs­si 1–6-vuo­tiail­le lapsille ja heidän per­heil­leen

Sopeutumisvalmennuskurssilla on aikaa pysähtyä viideksi päiväksi arjen pyörityksestä. Vanhemmilla on omat kokoontumisensa, kuntoutujalapsilla omansa, ja sisaruksillekin on ohjelmaa. Perheet puuhailevat myös yhdessä.

Aika


Kurssi on tarkoitettu sokeille tai syvästi heikkonäköisille lapsille, joilla ei ole merkittäviä liitännäisvammoja.

Lapsiperheen arki on todistetusti työntäyteistä. Kun perheessä on erityistarpeinen lapsi, on arjenhaastetta tuplasti. Unohdanko jotain juuri nyt tärkeää näkövammaisen lapseni tulevaisuuteen vaikuttavaa asiaa tai tekemistä?

Sopeutumisvalmennuskurssilla on aikaa pysähtyä viideksi päiväksi arjen pyörityksestä. Vanhemmat saavat kuunnella ja keskustella toisten vanhempien sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa samankaltaisessa tilanteessa olemisesta ja lapsen tulevaisuudesta. Lapset ovat turvallisesti ohjaajien vetämässä toiminnassa, pienimmät hoidetaan lapsen omalla rytmillä unohtamatta tärkeitä päiväunia ja aktiiviset viikarit pääsevät vaikka jumppasaliin energian purkuun.

Näkövammaisille lapsille tarjotaan ikätasoista kuntouttavaa toimintaa leikin keinoin. Isommille lapsille on tärkeä luoda itsenäisyyttä tukevaa toimintaa, jolloin ohjelman sisältöön saa vaikuttaa omien toiveiden kautta.

Lapsille mieleenpainuvia kokemuksia ovat olleet mm. retkellä karhunturkin silittäminen, itse toimitettu asiointi kaupassa tai vaikka puhuvalla hissillä ajelu eli ”hissiseikkailut”. Kaiken tämän takana on liikkumistaidon harjoitukset, omatoimisuustaitojen tukeminen, sosiaalisten suhteiden harjoittelut ja paljon muuta. Pienelle näkövammaiselle lapselle jo yksi tunti erossa vanhemmistaan on iso selviytymiskokemus. Näitä tarvitaan tulevaisuudessa paljon. Vanhemmat sen sijaan kuulevat silmälääkärin selkeää kerrontaa näkemisestä ja erilaisista näkövammoista, heikkonäköisyyden ja sokeuden haasteista keskustellaan näönkäytön ohjaajan kanssa. Sosiaaliturva-asiat, koulun käyntiin liittyvät kysymykset ja kunkin lapsen edellytyksin itsenäiseen elämään tukevat toimet pohditaan yhteisesti jakaen.

Sopeutumisvalmennuskursseilla toimitaan pääosin ryhmässä. Vanhemmilla on omat kokoontumiset, kuntoutujalapsilla omat ryhmät, joissa havainnoidaan lapsen toiminallista näkemistä ja näkövammaistaitoja. Ja sisaruksille, joiden ikäjakauma voi olla luonnollisesti laaja, tehdään ikätasoista ohjelmaa. Perheet toimivat myös yhdessä, retkeillään, pelataan, kokeillaan ja opitaan! Kullekin kurssille otetaan enintään 5 perhettä.

Ja mitä ovat La-Ku, Siri jne.? Tule selvittämään! Tervetuloa tekemään ja kokemaan yhdessä!

Kurssin tiedot

  Hae kurssille

  Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU104- Ulkoinen linkki tai KU132- Ulkoinen linkki. Liitä hakemukseen kuntoutussuunnitelma tai B-lääkärinlausunto, jossa suositellaan tätä sopeutumisvalmennusta. Hakemus toimitetaan Kelaan.

  Lisätietoja

  kuntoutussuunnittelija Hanna Forsman
  p. 050 415 6160.

  Muut kurssit vuonna 2022