Oh­jauk­ses­sa nä­kö­vam­mai­nen nuori -in­fo­ti­lai­suus opinto-oh­jaa­jil­le ja koulujen hen­ki­lö­kun­nal­le

Näkövammaisten liitto järjestää yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa opinto-ohjaajille, opettajille ja muille näkövammaisten koululaisten kanssa työskenteleville infotilaisuuden näkövammaisen nuoren opinpolusta.

Aika

Paikka

Teams

Infotilaisuus toteutetaan verkkovälitteisenä tiistaina 24.11.2020 klo 14–16. 

Tilaisuudessa saat tietoa

  • tukitoimista yläkouluun saatettaessa, yläkoulun aikana ja jatko-opintoihin hakeuduttaessa.
  • Valterin tuesta näkövammaisille oppijoille.
  • näkövamman huomioimisesta ammatinvalinnan vaiheessa.
  • näkövamman vaikutuksesta opiskeluun ja työllistymiseen.
  • työn mukauttamisesta ja apuvälineistä.
  • Näkövammaisten liiton palveluista.

Ilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsu, jonka kautta tilaisuuteen osallistuminen tapahtuu.

Tilaisuus on maksuton.

Tervetuloa!

Lisätietoja: Ville Ukkola, työelämäasiantuntija, Näkövammaisten liitto, ville.ukkola@nkl.fi, 050 463 2588


Sivu päivitetty