Elämä omissa käsissä -kurssi Kuopiossa, osa 2

Tukea yksin asuvien 30–60-vuotiaiden näkövammaisten elämänhallintaan ja sosiaaliseen aktiivisuuteen.

Aika

Paikka

Kuopio

Elämä omissa käsissä -kurssi yk­sin asu­vien nä­kö­vam­mais­ten elä­män­hal­lin­nan tuek­si. Kurssi järjestetään Kuopiossa yhteistyössä Pohjois-Savon Näkövammaisten kanssa.

Lue lisää kurssista ja ilmoittaudu mukaan.


Sivu päivitetty