Stop työ­uu­pu­muk­sel­le -kurssi

Kurssilla keskitytään palautumiseen ja voimavarojen vahvistamiseen sekä ylläpitämiseen suhteessa työhön ja muuhun elämään. Hae mukaan!

Tällä sivulla

Näkövammaisten liitto ry kehittää kurssimallia, jolla pyritään tukemaan näkövammaisen tai näköongelmaisen henkilön työssä jaksamista. Kolme kurssia on jo toteutettu, ja kurssi on osoittanut tarpeellisuutensa.

Kevään 2021 kurssi on siirretty syksyyn 2021, ja hakuaikaa on pidennetty 5.8.2021 asti. Kurssi järjestetään Kuntoutus-Iiriksessä Helsingissä, mutta kurssille voi hakea koko maasta.

Syksyllä lokakuussa 2021 järjestetään yhteistyössä alueyhdistyksen kanssa Oulussa kurssi, jonne voi hakeutua Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueelta ja hakuaika päättyy 27.8.2021.

Molemmille kurssille voivat hakea pääosin näönvaraisin tekniikoin toimivat työssäkäyvät henkilöt.

Suomessa neljännes työntekijöistä kokee työstressiä. Tämä vastaa EU-maiden keskitasoa (22 %), Ihmisten yksilöllinen ja ajankohtainen stressiherkkyys vaihtelee. Eri ihmiset reagoivat eri tavalla samanlaisessa tilanteessa ja samakin ihminen voi reagoida eri tavalla eri elämänvaiheissa. Tilapäinen työstressi ei ole haitallista, mutta pitkittyessään työstressi voi johtaa uupumiseen. Vasta viime vuosien aikana on alettu tutkia ja tunnistaa näkövammaisuuteen liittyvää uupumusta, johon liittyy omia erityispiirteitä muista ryhmistä poiketen. Useimmiten mainittuina uupumuksen syinä olivat mm. voimakas kognitiivinen kuormitus, näönvaraisen toiminnan vaatima ponnistelu, näkemisen riippuvuus valaistusolosuhteista ja tilanteen synnyttämät kielteiset ajatusmallit ja tunteet. 

Mihin kurssilla keskitytään

Kurssilla keskitytään palautumiseen ja voimavarojen vahvistamiseen sekä ylläpitämiseen suhteessa työhön ja muuhun elämään. Nämä ovat asioita, joihin voit itse vaikuttaa. Tämä vaatii sinulta halua tarkastella omaa toimintaa ja ajatusmaailmaa yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Kurssilla huomioidaan myös työn ja työympäristön yhteys työssä jaksamiseen ja etsitään ratkaisuja, mitä kautta näihin asioihin voi tarvittaessa vaikuttaa. Kurssilla ei tehdä esim. näkötutkimuksia tai apuvälinekartoituksia. Jos tällaisia tarpeita on, niin kurssilaiset ohjataan hakeutumaan tarvittavien palveluiden piiriin.

Kurssilla keskitytään siihen, miten itse voisi ajatella tai toimia toisin, jotta työstressi hellittäisi, olo helpottuisi ja kokonaisvaltainen jaksaminen parantuisi. Oman tilanteen arvioinnin kautta edetään miettimään, miten voisi vahvistaa hyvinvointia tukevaa ajattelua ja toimintaa vertaisryhmää hyödyntäen.

Kurssilla on mahdollista tehdä myös Firstbeat-hyvinvointianalyysi palautumisen, stressin ja liikunnan suhteen arvioimiseksi. Kurssiin sisältyy ennakko- ja välitehtävä.

Kurssi voi palvella sinua, jos:

  • sinulla on utelias ja kiinnostunut asenne omien ajattelu- ja toimintamalliesi arvioimiseen
  • haluat työstää asioita vertaisryhmässä toisten kanssa
  • haluat löytää omaa työssä jaksamista tukevia keinoja ja olet motivoitunut tekemään tarvittaessa myös ”korjausliikkeitä” omaa tilannettasi koskien
  • tunnistat, että psyykkinen ja fyysinen jaksaminen tukevat toinen toistaan 

Kurssin teemat

Työhyvinvointi, työssä jaksaminen, työstä palautuminen, elämäntavat osana työssä jaksamista, rentoutuminen ja voimautuminen.

Kohderyhmä

Stop työuupumukselle -kurssi on suunnattu työssä oleville tai yrittäjänä toimiville näkövammaisille tai näköongelmaisille henkilöille, jotka kokevat työssään kuormitusta. Kurssi on suunnattu pääosin näönvaraisin tekniikoin toimiville. Kurssille valitaan 6 kurssilaista.

Toteutus

Tulossa kaksi Stop työuupumukselle -kurssikokonaisuutta:

  1. Helsingissä Kuntoutus-Iiriksessä 20.–24.9.2021 ja jatko-osa 2.–3.12.2021. Hakuaika päättyy 5.8.2021. 
  2. Uusi aika Oulussa 6. - 8.10.2021 ja jatko-osa ennallaan 25.–26.11.2021, lisäksi etätapaamiset ilta-aikaan (14.10., 11.11.  ja 18.11.2021). Kurssimuotoisten jaksojen majoitus on Scandic Oulu Stationissa yhden hengen huoneessa. Ohjelma toteutetaan pääosin alueyhdistyksen tiloissa. Hakuaikaa on pidennetty 27.8.2021 saakka.

Kurssille hakeminen

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia ja ne toteutetaan STEAn rahoittamana. Kurssille valitaan 6 osallistujaa. Valinnassa huomioidaan mm. hakemukseen kirjattu tarve ja ensisijaisesti hakijat, jotka eivät ole viime vuosien aikana osallistuneet Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen Kuntoutus-Iiriksessä. Lisäksi tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman toimiva ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa. 

Kurssille haetaan täyttämällä hakemus, jonka voit tulostaa alla olevista linkeistä rtf- tai pdf-muodossa.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset B-lääkärinlausunnon, jossa on näkökykyäsi ja terveydentilaasi koskevat tiedot sekä lääkärin suositus kurssille hakeutumisesta. B-lääkärinlausunnon voit pyytää työterveyshuollosta, terveysasemalta tai hoidostasi vastuussa olevasta terveydenhuollon yksiköstäsi, ja sen voi toimittaa hakuajan jälkeenkin. Soita ja sovi asiasta. 

Hakemus ja lääkärinlausunto lähetetään Näkövammaisten liittoon osoitteeseen: 

Stop työuupumukselle -kurssi
Kuntoutus-Iiris/Näkövammaisten liitto ry
PL 41
00030 IIRIS

Toimeentulo kurssin aikana

Kurssin ajalta voit saada Kelan maksamaa kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja olet kurssin vuoksi estynyt tekemästä työtäsi ja kurssi on tarpeen työelämässä pysymiseksesi tai sinne palaamiseksi. Kuntoutusrahahakemuksen liitteeksi tarvitset em. B-lääkärinlausunnon sekä kurssilta saamasi osallistumistodistuksen.

Lisätietoja kurssista

Annu Kilpeläinen, annu.kilpelainen@nkl.fi, p. 050 7413 289

Liisa Lahtinen, liisa.lahtinen@nkl.fi, p. 050 4713 4777


Sivu päivitetty