Stop työ­uu­pu­muk­sel­le -kurssi

Tällä sivulla

Stop työuupumukselle -kurssi tukee näkövammaisten ja näköongelmaisten henkilöiden työssä jaksamista.

Näkövammaisten liiton Stop työuupumukselle -kurssi tukee näkövammaisten ja näköongelmaisten henkilöiden työssä jaksamista. Kurssille voi hakea sekä pääosin näönvaraisin tekniikoin että sokeain tekniikoin työssään toimivat henkilöt koko maasta.

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, ja ne toteutetaan STEAn rahoittamana.

Taustaa

Suomessa neljännes työntekijöistä kokee työstressiä, mikä vastaa EU-maiden keskitasoa (22 %). Tilapäinen työstressi ei ole haitallista, mutta pitkittyessään työstressi voi johtaa uupumiseen.

Ihmisten yksilöllinen ja ajankohtainen stressiherkkyys vaihtelee. Eri ihmiset reagoivat eri tavalla samanlaisessa tilanteessa, ja samakin ihminen voi reagoida eri tavalla eri elämänvaiheissa.

Vasta viime vuosien aikana on alettu tutkia ja tunnistaa näkövammaisuuteen liittyvää uupumusta, johon liittyy omia erityispiirteitä muista ryhmistä poiketen. Useimmiten mainittuina uupumuksen syinä olivat muun muassa voimakas kognitiivinen kuormitus, näönvaraisen toiminnan vaatima ponnistelu, näkemisen riippuvuus valaistusolosuhteista sekä tilanteen synnyttämät kielteiset ajatusmallit ja tunteet.

Sisältö

Kurssilla keskitytään palautumiseen ja voimavarojen vahvistamiseen sekä ylläpitämiseen suhteessa työhön ja muuhun elämään. Nämä ovat asioita, joihin voit itse vaikuttaa. Tämä vaatii sinulta halua tarkastella omaa toimintaa ja ajatusmaailmaa yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Kurssilla huomioidaan myös työn ja työympäristön yhteys työssä jaksamiseen ja etsitään ratkaisuja, mitä kautta näihin asioihin voi tarvittaessa vaikuttaa. Kurssilla ei tehdä esim. näkötutkimuksia tai apuvälinekartoituksia. Jos tällaisia tarpeita on, niin kurssilaiset ohjataan hakeutumaan tarvittavien palveluiden piiriin.

Kurssilla keskitytään siihen, miten itse voisi ajatella tai toimia toisin, jotta työstressi hellittäisi, olo helpottuisi ja kokonaisvaltainen jaksaminen parantuisi. Oman tilanteen arvioinnin kautta edetään miettimään, miten voisi vahvistaa hyvinvointia tukevaa ajattelua ja toimintaa vertaisryhmää hyödyntäen.

Kurssilla on mahdollista tehdä myös Firstbeat-hyvinvointianalyysi palautumisen, stressin ja liikunnan suhteen arvioimiseksi.

Kenelle

Stop työuupumukselle -kurssi on suunnattu työssä oleville tai yrittäjänä toimiville näkövammaisille tai näköongelmaisille henkilöille, jotka kokevat työssään kuormitusta. Kurssi on suunnattu sekä työssään pääosin näönvaraisin tekniikoin toimiville että sokeain tekniikoin toimiville. Kurssille valitaan 6 kurssilaista. Hakea voi koko Suomesta.

Kurssi voi palvella sinua, jos:

  • sinulla on utelias ja kiinnostunut asenne omien ajattelu- ja toimintamalliesi arvioimiseen
  • haluat työstää asioita vertaisryhmässä toisten kanssa
  • haluat löytää omaa työssä jaksamista tukevia keinoja ja olet motivoitunut tekemään tarvittaessa myös ”korjausliikkeitä” omaa tilannettasi koskien
  • tunnistat, että psyykkinen ja fyysinen jaksaminen tukevat toinen toistaan.

Teemat

Työhyvinvointi, työssä jaksaminen, työstä palautuminen, elämäntavat osana työssä jaksamista, rentoutuminen ja voimautuminen.

Toteutus

Kurssiin sisältyy kurssilaisen tilannetta kartoittava ennakkokysely, viiden vuorokauden laitoskurssijakso (arkiviikko) Kuntoutus-Iiriksessä Helsingissä, välitehtävä sekä kahden vuorokauden (to–pe) laitosmuotoinen seurantajakso.

Ajankohta

Stop työuupumukselle -kurssikokonaisuus :

  • 2. kurssi 14.–18.9. ja jatko-osa 19.–20.11.2020.

Hakuaika päättynyt.

Kurssille hakeminen

Hakuaika päättynyt.

Kurssi on osallistujille maksuton, ja se toteutetaan STEAn rahoittamana. Kurssille valitaan kuusi kurssilaista. Valinnassa huomioidaan mm. hakemukseen kirjattu tarve ja ensisijaisesti hakijat, jotka eivät ole viime vuosien aikana osallistuneet Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen Kuntoutus-Iiriksessä. Lisäksi tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman toimiva ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa.

Kurssille haetaan joko täyttämällä sähköinen hakemuslomake tai lähettämällä Kuntoutus-Iirikseen paperinen hakemus, jonka voit tulostaa rtf- tai pdf-muodossa.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset B-lääkärinlausunnon, jossa on näkökykyäsi ja ja terveydentilaasi koskevat tiedot sekä lääkärin suositus kurssille hakeutumisesta. B-lääkärinlausunnon voit pyytää työterveyshuollosta, terveysasemalta tai hoidostasi vastuussa olevasta terveydenhuollon yksiköstäsi.

Hakemus ja lääkärinlausunto lähetetään Näkövammaisten liittoon osoitteeseen: 

Stop työuupumukselle -kurssi
Kuntoutus-Iiris/Näkövammaisten liitto ry
PL 41
00030 IIRIS

Kursseille järjestetään yhteinen haku ja tarvittaessa myöhemmin täydennyshaku, mikäli hakemuksia ei tule riittävästi. Hakiessasi voit ilmoittaa toiveesi kurssiajankohdan suhteen. Yhteisellä haulla parannamme mahdollisuuksiamme muodostaa mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja vertaistuen mahdollistavat ryhmät (esim. näkö- ja työtilanne huomioiden).

Toimeentulo kurssin aikana

Kurssin ajalta voit saada Kelan maksamaa kuntoutusrahaa, jos olet 16-67-vuotias ja olet kurssin vuoksi estynyt tekemästä työtäsi ja kurssi on tarpeen työelämässä pysymiseksesi tai sinne palaamiseksi. Kuntoutusrahahakemuksen liitteeksi tarvitset em. B-lääkärinlausunnon sekä kurssilta saamasi osallistumistodistuksen.

Lisätiedot

kehittämispäällikkö Annamaija Ketola
annamaija.ketola@nkl.fi
p. 040 723 2973


Sivu päivitetty