Saa­vu­tet­ta­va pdf Adobe In­De­sig­nil­la

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten Adoben InDesign CS6 -ohjelmalla saa tehtyä näkövammaisten ruudunlukuohjelmalla saavutettavan pdf-tiedoston.
Käsi heikkonäköisille tarkoitetulla tietokoneen näppäimistöllä, jossa isot ja selkeät merkinnät.

Tällä sivulla

Tekstikerros, fontit ja värit

Jos pdf-tiedosto on rakenteeltaan vain "kuva" eikä se sisällä tekstikerrosta, näkövammaisten apuvälineet eivät pysty lukemaan sen sisältöä. Testaa tekstikerroksen toimivuus näin:

 • Maalaa pätkä tekstiä ja kopioi se leikepöydälle (control + c).
 • Liitä teksti (control + v) esimerkiksi Muistioon tai Word-asiakirjaan.
 • Jos teksti ei kopioidu leikepöydältä, ei tiedostossa ole tekstikerrosta.
 • Jos teksti kopioituu, tarkista vielä, missä järjestyksessä apuväline saa tekstiä luettavakseen.

Jotta pdf-tiedosto olisi mahdollisimman helppokäyttöinen, pitää siinä olla tekstikerroksen lisäksi merkittynä hierarkkinen rakenne ja tyyleillä merkityt otsikot. Rakenteen merkitsemisellä varmistetaan, että esimerkiksi ruudunlukuohjelmat pystyvät lukemaan elementit oikeassa järjestyksessä.

Visuaalisella informaatiolla tulee aina olla tekstivastineet.

Huomioi myös muut erityisryhmien jäsenet ja heikkonäköiset käyttäjät:

 • Käytä helppolukuista kirjasintyyliä ja riittäviä kontrasteja.
 • Vältä hyvin pientä tekstikokoa.
 • Huolehdi siitä, että eri elementit erottuvat toisistaan ja niiden sijoittelu on sellainen, että samaan kokonaisuuteen kuuluvat tekstit, otsikot ja kuvat on helppo mieltää yhteenkuuluviksi.

Nimiöi tekstielementit

Käytä teksteissä johdonmukaisesti kappaletyylejä (paragraph styles). Jokaiselle kappaletyylille määritellään nimiö (export tag): paragraph (p) tai jonkin tasoinen otsikko (H1, H2, H3...). Kun kappaletyylejä käytetään johdonmukaisesti läpi taiton, kaikki merkityksellinen tekstisisältö tulee nimiöityä, ja ruudunlukuohjelmilla pystyy navigoimaan rakennetta.

Nimiöt määritellään kappaletyylien asetuksissa. Kappaletyylit > Kappaletyyliasetukset > Vie nimiöinti > PDF. Nimiö valitaan alasvetovalikosta.

Huolehdi, että otsikkotyylit ovat hierarkkisessa järjestyksessä eli ykköstason otsikkoa seuraa kakkostason otsikko eikä esimerkiksi nelostason otsikko:

 • Jos lehdessä on palstoja, on palstan nimi (esimerkiksi "Pääkirjoitus") aina H1.
 • Palstalla olevan tekstin otsikko on H2 (esimerkiksi pääkirjoituksen otsikko "Yhdenvertaisuus koskee kaikkia").
 • Lehtijutun otsikko on H1, kainalojutun otsikko H2 jne.
 • Väliotsikkoja ei tarvitse merkitä otsikkotasoilla.

Paragraphiksi (p) merkitään kaikki merkityksellinen teksti, joka ei ole otsikkoa, siis leipätekstin lisäksi ingressit, kuvatekstit jne.

Listat ja luettelot merkitään kappaletyyleissä listaksi. Tämä tehdään kohdassa Kappaletyylit > Luettelomerkit ja numerointi > Luettelotyyppi > Luettelomerkit tai Numerot.

Jos taitossa on sisällön kannalta merkityksettömiä tekstielementtejä (esim. nostot), ne voidaan nimiöidä kappaletyyleissä artefaktiksi (artifact), jolloin ruudunlukuohjelmat voivat ohittaa ne merkityksettöminä.

Luomasi tyylit ovat käytettävissä myöhemmin uudelleen, kun teet uuden taittotiedoston vanhan pohjalta.

Järjestä artikkelit

Artikkelit (Articles) -välilehdellä järjestellään lehden jutut loogiseen järjestykseen. Tämä merkitty järjestys vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä apuvälineet lukevat pdf-tiedoston sisällön. Kaikki lehden merkityksellinen sisältö on oltava mukana, jotta apuvälineohjelma lukee ne. Välilehdellä ei ole sisältöä, jos teet tämän ensimmäisen kerran. Artikkelien järjestys ei vaikuta sivun ulkoasuun. Artikkelit-välilehti löytyy Ikkuna-välilehdeltä.

Artikkelit-välilehdelle lisätään sisältöä joko raahamalla siihen tekstikehyksiä, kuvia ja objekteja tai valitsemalla lisättävät kohteet mustalla nuolella ja painamalla +-ikonia välilehden alareunassa. Ctrl-nappia pohjassa pitämällä voi valita kerrallaan useita kohteita. Lisäämisen jälkeen artikkelien järjestystä voi muuttaa raahaamalla. Voit järjestää sisältöä artikkeleiksi taitosta riippumatta. Tarkista, että kuvat ovat niihin liittyvien artikkeleiden kohdalla.

Kirjoita kuvien alt-tekstit

Jos kuva tai graafinen elementti ei ole pelkästään koristekuva vaan siinä on lukijalle tarkoitettua tietoa, sille pitää kirjoittaa alt-teksti eli vaihtoehtoinen kuvaus. Alt-teksti voi olla esimerkiksi "Koira makoilemassa punaisen pedin päällä". Sen sijaan pelkkä "koira" ei ole kovinkaan informatiivinen.

Alt-teksti tehdään näin:

 • Valitse kuva mustalla nuolella.
 • Mene kohtaan Objekti > Objektin vientiasetukset > Vaihtoehtoinen teksti. Valitse alasvetovalikosta valitaan Mukautettu.
 • Alt-teksti kirjoitetaan kenttään.

Jos dokumentissa on elementtejä, joilla ei ole merkitystä sisällön kannalta (esim. koristekuvioita, viivat), merkataan ne artefaktiksi: Objekti > Objektin vientiasetukset > Nimiöity PDF. Valitse Käytä nimiötä -alasvetovalikosta Artefakti.

Tallenna vuorovaikutteinen pdf

Kun tyylit on merkitty, artikkelit järjestetty ja graafiset elementit kuvailtu, tallennetaan tiedosto pdf-muotoon näin:

 • Valitse Tiedosto > Vie.
 • Tallenna muotoon Adobe PDF (vuorovaikutteinen).
 • Aukeavaan Vie vuorovaikutteisessa PDF-muodossa -tallennusikkunaan ei tarvitse tehdä muutoksia.
 • Tarkista, että valittuna ovat Luo nimiöity PDF ja Käytä rakennetta sarkainjärjestykseen -kohdat.

Kieliasetus ja metatiedot Adobe Acrobatissa

Jotta pdf-tiedoston kielitieto ja sen sisältämät metatiedot saadaan merkittyä, pitää pdf-tiedosto avata vielä Adobe Acrobat X Prolla tai tätä uudemmalla ohjelmalla.

 • Avaa Tiedosto > Ominaisuudet.
 • Kirjoita Dokumentin ominaisuudet -ikkunan Kuvaus-välilehdelle tiedoston otsikko (esim. Näkövammaisten Airut 3/2020).
 • Kirjoita Avainsanat-kohtaan sanoja, joilla dokumentin halutaan löytyvän, jos dokumentti julkaistaan internetissä.
 • Valitse Lisäasetukset-välilehdeltä Lukuasetukset-kohdasta Kieli-alasvetovalikosta suomi.
 • Paina ok ja tallenna tiedosto.

Testaa lopputulos

Luodun pdf:n saavutettavuuden voi testata Adobe Acrobatin omalla testillä. Valitse Näytä > Työkalut > Käytettävyys. Valitse täysi tarkistus. Testi merkkaa dokumentin ongelmakohdat. Acrobat DC:llä pystyy myös korjaamaan ongelmakohtia

Verkosta löytyy ilmainen testiohjelma PAC 2.0- Ulkoinen linkki.

Testaa myös itse, miten luomasi pdf toimii ruudunlukuohjelmalla. Netistä voi ladata ilmaisen Windows-ympäristössä toimivan NVDA-ruudunlukuohjelman- Ulkoinen linkki, jolla on hyvä kokeilla, miten näkövammaisen apuväline lukee dokumenttia.

Lisätietoa


Sivu päivitetty