NVDA-näp­päin­ko­men­not

NVDA on Windowsissa toimiva ruudunlukuohjelma puhesyntetisaattorille ja pistenäytölle.

Tällä sivulla

Monet näistä komennoista käyttävät NVDA-näppäintä, joka on joko laskimen 0 tai insert-näppäin. NVDA voidaan määrittää myös käyttämään Capslock-näppäintä NVDA-näppäimenä.

Yleiset komennot

Control = keskeytä puhe

Shift = keskeytä puhe ja jatka samasta kohdasta

NVDA + 1 = näppäinohje

Tämä komento ottaa käyttöön näppäinohjeen, jossa NVDA kertoo mitä tahansa näppäinyhdistelmää painettaessa kyseisen näppäinyhdistelmän ja minkä toiminnon se suorittaa. Poista näppäinohje käytöstä painamalla uudelleen NVDA + 1

NVDA + t = otsikko

Kertoo aktiivisen sovelluksen otsikkotiedon eli nimen. Kahdesti painettaessa nimi tavataan ja kolmesti painettaessa se kopioidaan leikepöydälle.

NVDA + b = lue ikkuna

Puhuu aktiivisen sovelluksen sisällön. On hyödyllinen valintaikkunoiden sisällön lukemiseen.

NVDA + n = NVDA-valikko

Paina tätä näppäinyhdistelmää avataksesi valikon, josta pääset NVDA:n asetuksiin.

NVDA + q = Sulje NVDA

Lopettaa NVDA-ruudunlukuohjelman. Vahvistetaan vastaamalla Kyllä tai Ei.

NVDA + s = puhetila

Vaihtaa kolmen puhetilan välillä (puhe, äänimerkit ja pois käytöstä).

NVDA + f12 = aika ja päiväys

Kertoo kellonajan, painamalla kaksi kertaa nopeasti kertoo päiväyksen.

NVDA + End = lue tilarivi

Lukee nykyisen sovelluksen tilarivin, jos sellainen löytyy.

NVDA + f = Puhu muotoilutiedot

Kertoo asiakirjan nykyisen kohdan muotoilutiedot.

Control + NVDA + f1 = lue aktiivisen sovelluksen nimi

NVDA + shift + b = akun tila

Kertoo akun varauksen tason ja onko verkkovirta käytössä.

NVDA + 5 = ilmoita dynaamisen sisällön muutokset

Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä sisältömuutosten automaattisen lukemisen (kuten uuden tekstin lukemisen DOS-ikkunoissa).

NVDA + 6 = järjestelmäkohdistin siirtää tarkastelukohdistinta

Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tarkastelukohdistimen automaattisen siirtämisen järjestelmäkohdistimen liikkuessa.

NVDA + 7 = kohdistus siirtää navigointiobjektia

Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä navigointiobjektin siirtämisen kohdistuksen muuttuessa.

NVDA + sarkain = lue nykyinen kohdistus

Kertoo objektin, jossa kohdistus on.

NVDA + f2 = päästä läpi seuraava näppäinpainallus

Kun painat tätä näppäintä, NVDA antaa seuraavan näppäinpainalluksen suoraan käyttöjärjestelmän käsiteltäväksi suorittamatta näppäimen mahdollista NVDA-komentoa.

Shift + NVDA + ylänuoli = lue valittu teksti

Lukee valitun tekstin muokkaussäätimissä ja asiakirjoissa. Jos valintaa ei ole, siitä ilmoitetaan.

NVDA + ylänuoli = lue nykyinen rivi

Lukee nykyisen rivin muokkaussäätimissä ja asiakirjoissa.

NVDA + alanuoli = lue kaikki

Lukee jatkuvana asiakirjan tai muokkaussäätimen tekstin alkaen nykyisestä kohdasta.

NVDA + f1 = navigointiobjektin tiedot

Lukee tietoja nykyisestä navigointiobjektista (hyödyllinen pääasiassa kehittäjille).

Control + NVDA + c = tallenna asetukset

Control + NVDA + r = palauta tallennetut asetukset

Palauttaa käyttöön nvda.ini-tiedostoon tallennetut asetukset.

NVDA + 2 = Puhu merkit kirjoitettaessa

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kirjoitettujen merkkien puhumisen.

NVDA + 3 = Puhu kirjoitetut sanat

NVDA + 4 = Puhu komentonäppäimet

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä esimerkiksi nuolinäppäimien ja komentonäppäimien puhumisen.

NVDA + p = lue välimerkit

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä välimerkkisymbolien puhumisen.

NVDA + m = hiiren seuranta

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Hiiren alla olevan objektin tai sanan puhumisen.

NVDA + u = äänimerkit edistymispalkin päivittyessä

Säätää, miten edistymispalkkien päivittymisistä ilmoitetaan. NVDA voi joko antaa äänimerkin kaikkien aktiivisen ikkunan edistymispalkkien kohdalla (oletus), antaa äänimerkin koko järjestelmän kaikkien edistymispalkkien kohdalla tai kertoa joka 10. prosentin puheena.

Puhenopeuden, korkeuden, voimakkuuden ja puhujan muutos

Control + NVDA + ylänuoli = suurenna kohdalla olevaa puheasetusta

Nostaa kohdalla olevaa puheasetusta, esimerkiksi lisää puhenopeutta.

Control + NVDA + alanuoli = pienennä kohdalla olevaa puheasetusta

Laskee kohdalla olevaa puheasetusta, esimerkiksi hidastaa puhenopeutta.

Control + NVDA + vasen nuoli = edellinen puheasetus

Siirtyy puhe nopeuden, voimakkuuden, korkeuden sekä puhujan välillä.

Control + NVDA + oikea nuoli = seuraava puheasetus

Siirtyy puhe nopeuden, voimakkuuden, korkeuden sekä puhujan välillä.

Selailukomennot muissa ohjelmissa tai selaimissa

(toimivuus testattava eri ohjelmissa)

Näennäispuskurilla tarkoitetaan selailua nettisivulla NVDA:n kirjain komennoilla

seuraavaan elementtiin siirtymiseksi (paina shift-näppäintä siirtyäksesi edelliseen)

h = otsikko

l = luettelo

i = luettelon osa

t = taulukko

k = linkki

d = maamerkki

Control + ylä- tai alanuoli) = kappale

f = lomakekenttä

u = avaamaton linkki

v = avattu linkki

e = muokkauskenttä

b = painike

x = valintaruutu

c = yhdistelmäruutu

r = radio-valintapainike

q = kappaleenvaihdollinen sisennys

s = erotin

m = kehys

g = kuva

numerot 1 - 6 = otsikot tasolla 1 - 6 

NVDA + välilyönti = näennäispuskurin läpivienti

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näennäispuskurin läpivientitilan.

control + NVDA + f = etsi

NVDA + f3 = etsi seuraava

NVDA + f7 = linkkilista

NVDA + f5 = päivitä näennäispuskuri

Asetusvalintaikkunoiden avaaminen

Control + NVDA + g = yleiset asetukset

Avaa Yleiset asetukset -valintaikkunan.

Control + NVDA + s = syntetisaattori

Avaa Syntetisaattori-valintaikkunan.

Control + NVDA + v = ääniasetukset

Avaa Ääniasetukset-valintaikkunan.

Control + NVDA + k = näppäimistöasetukset

Avaa Näppäimistöasetukset valintaikkunan.

Control + NVDA + m = hiiriasetukset

Avaa Hiiriasetukset valintaikkunan.

Control + NVDA + o = objektien lukeminen

Avaa Objektien lukuasetukset -valintaikkunan.

Control + NVDA + b = näennäispuskurit

Avaa näennäispuskurin asetusvalintaikkunan.

Control + NVDA + d = asiakirjojen muotoilu

Avaa Asiakirjojen muotoiluasetukset -valintaikkunan.

Control + NVDA + z = Python-konsoli

Avaa Python-konsolin.

Objektinavigoiminen

NVDA + laskinnäppäimistön 5 = lue nykyinen navigointiobjekti

Kertoo nykyisen navigointiobjektin. Kahdesti painettaessa objektin nimi tavataan ja kolmesti painettaessa se kopioidaan leikepöydälle.

NVDA + laskinnäppäimistön 8 = ylemmän tason objekti

Siirtää navigointiobjektin sitä ylemmän tason objektiin (siis objektiin, jossa navigointiobjekti on).

NVDA + laskinnäppäimistön 2 = ensimmäinen alemman tason objekti

Siirtää navigointiobjektin sen ensimmäiseen alemman tason objektiin (siis ensimmäiseen navigointiobjektin sisällä olevaan objektiin)

NVDA + laskinnäppäimistön 4 = edellinen objekti

Siirtää navigointiobjektin siitä edellisenä olevaan objektiin (siis navigointiobjektia ennen olevaan saman tason objektiin).

Shift + NVDA + laskinnäppäimistön 4 = edellinen objektipuun objekti

Siirtää navigointiobjektin siitä edellisenä navigointipuussa olevaan objektiin (siis navigointiobjektia ennen olevaan, ei välttämättä saman tason objektiin).

NVDA + laskinnäppäimistön 6 = seuraava objekti

Siirtää navigointiobjektin siitä seuraavana olevaan objektiin (siis navigointiobjektin jälkeiseen saman tason objektiin).

Shift + NVDA + laskinnäppäimistön 6 = seuraava objektipuun objekti

Siirtää navigointiobjektin siitä seuraavana objektipuussa olevaan objektiin (siis navigointiobjektin jälkeiseen, ei välttämättä saman tason objektiin).

NVDA + laskinnäppäimistön Enter = suorita oletustoiminto objektille

Suorittaa oletustoiminnon navigointiobjektille (esim. painaa painiketta tai aktivoi luettelon osan).

NVDA + laskinnäppäimistön / = siirrä hiiri navigointiobjektiin

Siirrä hiirikohdistin nykyiseen navigointiobjektiin

NVDA + laskinnäppäimistön * = siirrä navigointiobjekti hiiren kohdalle

Siirtää navigointiobjektin hiirikohdistimen alla olevaan objektiin

NVDA + laskinnäppäimistön miinus = siirrä navigointiobjekti kohdistukseen

Siirtää navigointiobjektin siihen objektiin, jossa kohdistus on.

Laskinnäppäimistön / = hiiren vasen napsautus

Napsauttaa kerran hiiren vasenta painiketta hiiren sen hetkisessä sijainnissa.

Laskinnäppäimistön * = hiiren oikea napsautus

Napsauttaa kerran hiiren oikeaa painiketta hiiren sen hetkisessä sijainnissa.

Laskinnäppäimistön plus = lue kaikki tarkastelukohdistimesta lähtien

Lukee kaiken tekstin tarkastelukohdistimen nykyisestä paikasta lähtien.

Laskinnäppäimistön 1 = edellinen merkki

Siirtää tarkastelukohdistimen edellisen merkin kohdalle

Shift + laskinnäppäimistön 1 = rivin alku

Siirtää tarkastelukohdistimen rivin alkuun

Laskinnäppäimistön 2 = nykyinen merkki

Lukee tarkastelukohdistimen kohdalla olevan merkin

Laskinnäppäimistön 3 = seuraava merkki

Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavan merkin kohdalle

Shift + laskinnäppäimistön 3 = rivin loppu

Siirtää tarkastelukohdistimen rivin loppuun

Laskinnäppäimistön 4 = edellinen sana

Siirtää tarkastelukohdistimen edellisen sanan kohdalle

Laskinnäppäimistön 5 = nykyinen sana

Lukee tarkastelukohdistimen kohdalla olevan sanan

Laskinnäppäimistön 6 = seuraava sana

Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavan sanan kohdalle

Laskinnäppäimistön 7 = edellinen rivi

Siirtää tarkastelukohdistimen edelliselle riville

Shift + laskinnäppäimistön 7 = ylin rivi

Siirtää tarkastelukohdistimen ensimmäiselle riville

Laskinnäppäimistön 8 = nykyinen rivi

Lukee tarkastelukohdistimen kohdalla olevan rivin

Laskinnäppäimistön 9 = seuraava rivi

Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavalle riville

Shift + laskinnäppäimistön 9 = alin rivi

Siirtää tarkastelukohdistimen viimeiselle riville


Sivu päivitetty