Kun­tou­tus­ra­han hakeminen am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ajalta

Hae kuntoutusrahaa, kun olet saanut opiskelupaikan. Se turvaa toimeentulon opintojen aikana.
Nainen ja mies istuvat kalliolla ja hymyilevät toisilleen, miehellä kädessään taiteltu valkoinen keppi.

Tällä sivulla

Mikä?

Opintojen ajalle myönnetty kuntoutusraha turvaa toimeentulon opintojen aikana.

Kenelle?

Voit hakea kuntoutusrahaa, kun olet saanut opiskelupaikan. Valitsemasi opiskelualan on oltava näkövammaiselle sopiva ja työllistymismahdollisuuksien on oltava realistiset. 

Jos Kela on myöntänyt koulutuksen ammatillisena kuntoutuksena, voi opintojen ajalta saada kuntoutusrahaa. Kela seuraa opintojen edistymistä. Tavoitteena on suoriutua opinnoista siinä ajassa, jolle kuntoutus on myönnetty.

Hakeminen

Kuntoutusrahaa haetaan täyttämällä Kelan lomake KU112- Ulkoinen linkki. Lisäksi on täytettävä ammatillisen kuntoutuksen hakulomake KU101- Ulkoinen linkki. Nämä voi täyttää myös verkossa.

Hakemuksen täyttäminen

Kuntoutusrahan peruste ja aika (kohta 3)

Kysymys: Mihin kuntoutukseen haet kuntoutusrahaa? Rastita tästä "Kelan kuntoutus", koska olet hakenut opintojasi Kelan ammatillisena kuntoutuksena.

Kysymys: Mille ajalle haet kuntoutusrahaa? Rastita tästä "kuntoutuspäätöksen mukaiselle ajalle", koska Kela on tehnyt tai tulee tekemään päätöksen myöntää opintosi ammatillisena kuntoutuksena. Silloin kuntoutusrahaa maksetaan tuon päätöksen mukainen aika.

Selvitys työstä ja toiminnasta (kohta 4)

Koska olet aloittamassa opinnot, kirjoita ammatiksesi opiskelija.

Kirjoita olevasi opiskelija myös kohtaan, jossa pyydetään kertomaan, mitä teet, jos et ole palkansaaja etkä yrittäjä. Kirjaa myös opiskelemasi ala ja oppilaitoksen nimi.

Kohdat 5–6

Näitä ei tarvitse täyttää, ellet ole palkansaaja.

Muut etuudet (kohta 7)

Kerro, oletko saanut tai hakenut ansiosidonnaista päivärahaa. Kerro myös, jos saat tai olet hakenut eläkettä tai muuta korvausta muualta kuin Kelasta. Jos saat esimerkiksi vammaistukea tai sokeain eläkettä, Kela näkee nämä tiedot omista järjestelmistään.

Kuntoutusrahan määrään vaikuttavat tiedot (kohta 8)

Täytä tämä kohta vain, jos olet ollut töissä ja työtulosi ovat olleet suuremmat kuin viimeksi valmistuneessa verotuksessa olleet tulot.

Kohta 9

Kohtaa ylläpitokorvauksesta ei tarvitse täyttää, kun haet kuntoutusrahaa opiskeluun.

Ammatillisen kuntoutuksen odotusaika (kohta 10)

Tähän voit rastittaa, että haet odotusajan kuntoutusrahaa. Kela selvittää, onko sinulla siihen oikeus.

Liitteet (kohta 11)

Tarvitset tähän samat liitteet kuin hakiessasi opintoja Kelan ammatillisena kuntoutuksena lomakkeella KU101.

Lisätietoja (kohta 12)

Lomakkeessa pyydetään, että kerrot vamman vaikutuksesta opiskeluun ja työntekoon lisätietoja-kohdassa. Olet kertonut niistä jo lomakkeessa KU101, kun olet hakenut opintoja ammatillisena kuntoutuksena. Voit kirjoittaa tähän saman tekstin.

Kerro, miten näkövamma ja mahdolliset muut vammat tai sairaudet vaikeuttavat opiskeluasi ja ammatinvalintamahdollisuuksiasi. Mieti, mihin kaikkeen opiskelussa, ammatinvalinnassa, koulutuspaikan valinnassa ja muussa vastaavassa näkövamma todellisuudessa vaikuttaa. Voitko näkövammaisena valita minkä tahansa koulutusalan? Hidastaako näkövamma työskentelyä?

Jos käytät opiskeluissa henkilökohtaista apua, erilaisia apuvälineitä tai kuljetuspalvelujen opiskelumatkoja, kerro niistä tässä. Kerro myös, saatko koetilanteissa erityisjärjestelyjä, tarvitsetko oppimateriaaleja itsellesi soveltuvassa muodossa tai onko opiskelussasi muita erityisjärjestelyjä.

Työskentely opintojen ohessa

Voit työskennellä ja saada palkkaa tai muita ansiotuloja opintojesi ohessa. Jos tulosi ylittävät lukukauden aikana tulorajan (keskimäärin 697 €/kk vuonna 2019), ylimenevä osa vähennetään kuntoutusrahastasi.

Jos olet työssä tai aloittamassa työn, ilmoita Kelaan, koska työskentely alkaa ja miten kauan se kestää. Ilmoita lukukauden alussa arvio koko lukukauden tuloistasi ja mahdolliset muutokset tuloissasi lukukauden aikana. Kela tarkistaa lukukauden lopussa palkkatulosi tulorekisteristä. Jos toimit yrittäjänä, toimita lukukauden tulotiedot Kelaan itse.

Oppisopimuksen ajalta kuntoutusraha maksetaan työnantajalle. Tällöin oppisopimuksen ajalta maksettavaa palkkaa ei huomioida kuntoutusrahassa.


Sivu päivitetty