Keskustelukanavien käyttö

Näkövammaisten keskustelukanavat toimivat sähköpostilistojen avulla. Aktiivista keskustelua käydään lukuisista eri aiheista.
Kolme nuorta, hymyilevää aikuista kahvilassa.

Tällä sivulla

Näkövammaisten keskustelukanavat ovat näkövammaisille tarkoitettuja vertaistuki- ja tiedonjakokanavia. Palvelu toimii sähköpostilistojen avulla. Keskustelukanavat-palveluun rekisteröidään yksi ensisijainen sähköpostiosoite, johon kaikki viestit lähetetään. Asiakkaalla on mahdollisuus rekisteröidä myös lisäosoitteita, joista pystyy lähettämään viestejä.

Keskustelukanavien sähköpostilistoja on kymmeniä erilaisille keskusteluaiheille. Jotkut listat on varattu pelkästään tiedottamiselle. Sähköpostikeskustelut käydään omalla nimellä anonyymille kirjoittamiselle varattuja listoja lukuun ottamatta.

Keskustelukanaville voi lähettää myös pyyntöjä kuten esimerkiksi kysyä voimassaolevat säännöt tai luettelon käytettävissä olevista sähköpostilistoista.

Tässä ohjeessa oletetaan, että lukijalla on perustaidot apuvälineensä sekä tietokoneen ja mobiililaitteen käytössä ja hän hallitsee laitteessa olevan sähköpostisovelluksen perustoiminnot.

Usean toiminnon kohdalla ohjeistetaan kirjoittamaan aiheriville jokin teksti tai vain tavuviiva. Näissä tilanteissa voit jättää aiheen tyhjäksikin. Keskustelukanavat kyllä vastaa pyyntöösi, mutta useimmat sähköpostiohjelmat tekevät lisäkysymyksiä siitä, haluatko todella lähettää viestin ilman aiherivin tekstiä.

Keskustelukanavat-palvelun käyttö edellyttää asiakassopimuksen allekirjoittamista.

1. Keskustelukanavat listat

Saat luettelon käytettävissä olevista Keskustelukanavien listoista lähettämällä viestin osoitteeseen listat@nakovammaiset.fi, kirjoittamalla aiheriville jotain, esimerkiksi listat tai väliviiva (-) ja lähettämällä viestin ilman varsinaista viestitekstiä.

Keskustelukanavat vastaa hetken kuluttua sähköpostilla, jossa on tiedot kaikista aktiivisista listoista.

Jokaisella listalla on useita osoitteita, joiden avulla Keskustelukanavien palveluita käytetään. Nämä osoitteet alkavat aina listan nimellä ja pyydetty palvelu erotetaan nimiosasta väliviivalla. Listan nimessä olevat skandinaaviset aakkoset korvataan aina a- ja o-kirjaimilla.

Listojen palveluosoitteiden käyttö kuvataan myöhemmin ohjeessa. Tässä esimerkkinä Työllisyys-nimisen Keskustelukanavat-listan palveluosoitteita:

 • tyollisyys-liita@nakovammaiset.fi
 • tyollisyys-leike@nakovammaiset.fi
 • tyollisyys-keskustelu@nakovammaiset.fi
 • tyollisyys-henkilot@nakovammaiset.fi

2. Liittyminen Keskustelukanavien listoille

Keskustelukanavien listalle liitytään lähettämällä sähköpostiviesti listan liittymisosoitteeseen, joka on aina muotoa listannimi-liita@nakovammaiset.fi eli esimerkiksi ilmoitukset-liita@nakovammaiset.fi.

Keskustelukanavat liittää sinut listalle ilman erillistä vahvistuspyyntöviestiä, jos kirjoitat aiheriville salasanasi.

Toinen tapa on kirjoittaa aiheriville jotain tekstiä, esimerkiksi sana "liitä" tai vain tavuviiva (-). Silloin saat paluupostissa Keskustelukanavilta vahvistuspyynnön, johon sinun pitää vastata sähköpostiohjelmasi "Vastaa"-toiminnolla. Vasta tämän jälkeen sinut liitetään jäseneksi haluamallesi listalle.

Yhdellä viestillä voi liittyä vain yhdelle alueelle kerrallaan. Liittyminen on tehtävä Keskustelukanavat rekisteröidystä osoitteesta.

3. Poistuminen listalta

Listalta poistutaan lähettämällä sähköpostiviesti listan poistumisosoitteeseen, joka on muotoa listannimi-poista@nakovammaiset.fi. Esimerkiksi ilmoitukset-poista@nakovammaiset.fi.

Keskustelukanavat ei pyydä vahvistusta sähköpostiviestillä, jos kirjoitat poistumisviestin aiheriville salasanasi.

Toinen tapa poistua listalta on kirjoittaa aiheriville jotain tekstiä tai vaikka vain tavuviivan (-). Keskustelukanavat lähettää silloin vahvistuspyynnön, johon sinun pitää vastata sähköpostin vastaa-toiminnolla. Vasta tämän jälkeen osoitteesi poistetaan kyseisen listan jäsenluettelosta.

Yhdellä viestillä voi poistaa vain yhden alueen jäsenyyden kerrallaan. Poistuminen pitää tehdä Keskustelukanaville rekisteröidystä osoitteesta.

4. Väliaikainen poistuminen

Kun haluat väliaikaisesti keskeyttää kaikkien seuraamiesi Keskustelukanavat-listojen sähköpostien tulon, lähetä viesti osoitteeseen poissa@nakovammaiset.fi.

Keskustelukanavat ei kysy vahvistusta sähköpostilla, jos kirjoitat aiheriville salasanasi.

Ellet kirjoita salasanaa tai se on väärä, Keskustelukanavat lähettää vahvistuspyynnön, johon sinun pitää vastata sähköpostin Vastaa-toiminnolla.

Poissa-osoitteeseen lähetetty viestin kirjaa sinut yhdellä kertaa "lomalle" kaikilta Keskustelukanavien listoilta, joilla olet jäsenenä. Tieto jäsenyydestä säilyy, mutta sähköpostiviestejä ei lähetetä tauon aikana miltään listalta.

5. Palaaminen väliaikaisen poistumisen jälkeen

Listojen viestien seuraaminen aloitetaan uudelleen lähettämällä viesti osoitteeseen paikalla@nakovammaiset.fi.

Jos kirjoitat aiheriville salasanasi, Keskustelukanavat ei pyydä sinulta vahvistusta sähköpostiviestillä.

Jos kirjoitat aiheriville salasanan sijasta vaikka tavuviivan (-), Keskustelukanavat lähettää vahvistuspyynnön, johon sinun pitää vastata sähköpostin Vastaa-toiminnolla. Vasta tämän jälkeen sinut merkitään jälleen aktiiviseksi listojen jäseneksi.

Tämän jälkeen sinulle tulee postia kaikilta niiltä listoilta, joille olit liittyneenä ennen poissa-viestin lähettämistä.

Jos käytät automaattista lomavastaajaa, muista käyttää poissa- ja paikalla-toimintoja. Muutoin automaatin lähettämät kuittaukset kuormittavat muita Keskustelukanavien asiakkaita.

6. Omat listajäsenyydet

Kun haluat tietää, mille Keskustelukanavat-listoille olet liittynyt,lähetä viesti osoitteeseen mukana@nakovammaiset.fi.

Aiherivin tekstillä ei ole väliä, kirjoita vaikka mukana tai näppäile väliviiva (-). Viestiin ei tarvitse kirjoittaa mitään tekstiä.

Saat hetken kuluttua Keskustelukanavilta viestin, jossa on tieto seuraamistasi listoista.

7. Listojen jäsenet

Keskustelukanavilta voi kysyä sähköpostilla, keitä muita on liittyneenä jollekin listalle. Voit pyytää vain sellaisen listan jäsenluetteloa, jolla olet itsekin mukana. Jäsenluetteloa ei saa nimettömäksi määritellyltä alueelta, jolla kirjoitellaan nimimerkin suojissa.

Jäsenluettelo pyydetään lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen, joka on muotoa listannimi-henkilot@nakovammaiset.fi. Esimerkiksi ilmoitukset-henkilot@nakovammaiset.fi.

Aiherivin tekstillä ei ole väliä. Voit kirjoittaa siihen esimerkiksi "jäsenet" tai vain välilyönnin (-). Viestin tekstiosaan ei tarvitse kirjoittaa mitään.

Keskustelukanavat vastaa sinulle viestillä, jossa on luettelo pyytämäsi sähköpostilistan jäsenistä.

8. Keskustelukanavien käyttöehdot

Ennen osallistumista Keskustelukanavien keskusteluihin on hyvä perehtyä käyttöehtoihin.

Käyttöehdot saa pyydettyä myös sähköpostiin lähettämällä viestin osoitteeseen saannot@nakovammaiset.fi. Aiheriville voi kirjoittaa vaikka sanan saannot tai pelkän tavuviivan (-). Viestin tekstiosaan ei tarvitse kirjoittaa mitään.

9. Viestien lähettäminen Keskustelukanavien-listoille

Viestejä voit lähettää niille listoille, joille olet liittynyt. Keskustelukanavat ei osaa käsitellä kuvia, joten lähetä vain tekstiä sisältäviä viestejä. Keskustelukanavat ei välitä myöskään viestien liitetiedostoja.

Aiherivin tekstiin kannattaa kiinnittää huomiota. Keskustelujen seuraaminen on sitä sujuvampaa, mitä ytimekkäämpi ja kuvaavampi aiheteksti on.

9.1 Keskusteluviestien lähettäminen

Sähköpostia listoille voi lähettää listan keskustelu- tai leike-osoitteen avulla. Tavalliset mielipiteen vaihtamiset ja jutustelut käydään itse kirjoitetuin tekstein keskustelu-osoitteella. Jos haluat osallistua keskusteluun viestillä, joka sisältää toisen kirjoittamaa tekstiä enemmän kuin lainauksen verran, käytä silloin aina listan leike-osoitetta.

Osallistu keskusteluihin lähettämällä viesti listan keskustelu-osoitteeseen, joka on muotoa listannimi-keskustelu@nakovammaiset.fi. Jos listan nimessä on skandinaavisia merkkejä, ne korvataan a- ja o-kirjaimilla. Esimerkiksi Työllisyys-listan keskustellu-viestit lähetetään osoitteeseen tyollisyys-keskustelu@nakovammaiset.fi.

Keskustelukanavat monistaa keskusteluviestit listan kaikille jäsenille.

9.2 Leikeviestien lähettäminen

Teksteistä, joita et ole itse kirjoittanut, Keskustelukanavat käyttää termiä leike. Lyhyet, asiaa selventävät lainaukset oman tekstin täydennykseksi keskusteluviesteissä eivät ole leikkeitä. Esimerkkejä leiketeksteistä ovat runot, novellit ja raportit.

Lähetä leikeviesti Keskustelukanavien osoitteeseen, joka on muotoa listannimi-leike@nakovammaiset.fi. Esimerkiksi tyollisyys-leike@nakovammaiset.fi.

Keskustelukanavat monistaa leikeviestit vain listan näkövammaisille jäsenille.

9.3 Ilmoitukset ja mainokset

Mainokset ja ilmoitukset ovat usein toisen henkilön kirjoittamia tekstejä, mutta ne on tarkoitettu vapaaseen jakeluun, joten Keskustelukanavien listoillakaan niitä ei käsitellä leikeviesteinä. Tällaisia vapaasti jaettavia mainoksia voi lähettää keskustelu-osoitteella Keskustelukanavien omalle ilmoitustaululle eli Ilmoitukset-listalle tai jaettavan tekstin aihetta lähinnä olevalle listalle.

10 Suljetut listat

Keskustelukanavilla on joitakin suljettuja listoja, joihin käyttäjät eivät itse pääse liittymään tai poistumaan. Listat on tarkoitettu johonkin erityiseen käyttöön tai muuten rajatulle asiakaskunnalle.

Näille listoille liitytään lähettämällä viesti valvojille osoitteeseen valvojat@thp.nkl.fi. Kerro viestissä nimesi ja mille listalle haluat liittyä. Saat valvojalta sähköpostitse ilmoituksen liittämisestäsi haluamallesi listalle.

11 Anonyymit listat

Joillakin Keskustelukanavien listoista kirjoitetaan nimettöminä. Keskustelukanavat poistaa näiden listojen viesteistä kaikki tunnistetiedot ja korvaa ne järjestelmän anonyymitunnuksilla.

Myös viestin automaattinen allekirjoitus poistetaan, jos se on tehty tietyn standardin mukaisesti. Älä allekirjoita viestiäsi lainkaan, mikäli haluat varmistaa nimettömyytesi.

Hakemalla Keskustelukanavien listaluettelon pystyt tarkistamaan aktiivisina olevat anonyymilistat.

12 Harjoittele ja testaa

Varsinaisille Keskustelukanavat-listoille ei kannata lähettää viestejä pelkästään testausmielessä. Testejä varten on yleinen testiosoite testi@nakovammaiset.fi sekä listakohtaiset testiosoitteeet. Listakohtaiset testiosoitteet ovat muotoa listannimi-testi@nakovammaiset.fi. Esimerkiksi tyollisyys-testi@nakovammaiset.fi.

Keskustelukanavilla on myös Testi-niminen lista, jolla voi harjoitella eri toimintojen käyttöä. Testilistalle liityt lähettämällä viestin osoitteeseen testilista-liita@nakovammaiset.fi. Tälle listalle liittyneet henkilöt poistetaan vuorokauden vaihtuessa. Mikäli haluat jatkaa harjoittelua, voit liittyä listalle uudelleen.

13 Viestiarkisto

Kaikkien Keskustelukanavat-listojen viestit arkistoidaan. Suurin osa arkistoista on jäsenten käytettävissä. Arkistoviestejä voi pyytää erilaisilla ehdoilla. Nämä ehdot kerrotaan Keskustelukanavat sähköpostiviestin aiherivillä.

13.1 Kahden viikon viestit

Saat 15 päivän kuluessa julkaistut listaviestit lähettämällä viestin osoitteeseen, joka on muotoa listannimi-arkisto@nakovammaiset.fi. Esimerkiksi tyollisyys-arkisto@nakovammaiset.fi.

Kirjoita aiheriville väliviiva (-). Viestin tekstiksi ei tarvitse kirjoittaa mitään. Saat hetken kuluttua vastauksen Keskustelukanavilta sähköpostiisi.

13.2 Rajaus päivien lukumäärällä

Voit rajata viestien määrää asettamalla ehdoksi jonkin päivien lukumäärän, jota tuoreemmat viestit Keskustelukanavat etsii sinulle.

Kirjoita aiheriville tavuviiva (-) ja siihen kiinni se luku, jota uudemmat päivät haluat ehdoksi. Esimerkiksi merkintä -7 aiherivillä tuo haluamasi listan arkistosta seitsemää päivää tuoreemmat viestit.

Viestin tekstiksi ei tarvitse kirjoittaa mitään.

13.3 Hakusanojen käyttö

Voit etsiä arkistosta viestejä hakusanojen avulla. Vastauksena saat listauksen, josta pystyt etsimään haluamasi viestin ja pyytämään sen kokonaisuudessaan Keskustelukanavilta.

Kirjoita aiheriville hakusana tai jos haluat käyttää useampaa hakusanaa, erota ne toisistaan välilyönnillä. Viestin tekstiksi ei tarvitse kirjoittaa mitään.

Saat sähköpostina luettelon niistä arkistoiduista viesteistä, joissa esiintyy antamasi hakusana tai -sanat. Haku luettelee myös ne listakohtaiseen tekstihakemistoon jätetyt tekstit, jotka sisältävät antamasi hakusanan. Keskustelukanavien lähettämässä luettelossa ovat viestin numero hakasulkeissa [], Listan nimi, viestin lähettäjä, aihe sekä päivämäärä ja kellonaika.

Kun haluat hakea listakohtaisesta arkistosta jonkin viestin kokonaan, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen, joka on muotoa listannimi-arkisto@nakovammaiset.fi. Esimerkiksi tyollisyys-arkisto@nakovammaiset.fi

Kirjoita Aihe-riville sen viestin numero, jonka haluat saada. Voit hakea useamman viestin yhdellä kertaa kirjoittamalla viestien numerot aiheriville pilkuilla erotettuina. Viestitekstiä ei tarvita. Keskustelukanavat lähettää pyytämäsi viestin tai viestit sähköpostiisi.

14 Automaattinen allekirjoitus

Kun haluat ottaa automaattisen allekirjoituksen käyttöön, lähetä viesti osoitteeseen pr@nakovammaiset.fi ja kirjoita aiheriville salasanasi.

Kirjoita viestin ensimmäiselle riville "jätä: allekirjoitus". Seuraaville riville tulee teksti, jonka haluat viestiesi loppuun.

Lähetettävä viesti voisi näyttää esimerkiksi tältä:

jätä: allekirjoitus

Ensio Esimerkki

Hattarapolku 77

12345 Mallila

Automaattinen allekirjoitus poistetaan käytöstä lähettämällä viesti osoitteeseen pr@nakovammaiset.fi. Kirjoita aiheriville salasanasi ja viestin ensimmäiselle riville "jätä: allekirjoitus". Jätä loppuviesti tyhjäksi.

15 Esittelytekstejä

Halutessasi voit kirjoittaa itsestäsi esittelyn ja jättää sen Keskustelukanaville, jolloin muut asiakkaat pystyvät hakemaan ja lukemaan sen. Voit myös kysyä, ketkä muut ovat jättäneet esittelynsä.

15.1 Lista esittelyteksteistä

Listan esittelynsä jättäneistä saat lähettämällä sähköpostin osoitteeseen esittelyt@nakovammaiset.fi.

Aiherivin tekstillä ei ole merkitystä, voit kirjoittaa vaikka tavuviivan (-). Viestikenttään ei tarvitse kirjoittaa mitään. Saat vastausviestissä listan esittelynsä jättäneistä Keskustelukanavien käyttäjistä.

15.2 Hae esittelyteksti

Jonkun tietyn henkilön esittelyn saat lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen esittele@nakovammaiset.fi.

Kirjoita aiheriville sen asiakkaan etunimi ja sukunimi pisteellä erotettuna, jonka esittelytekstin haluat lukea. Jos nimi sisältää skandinavisia aakkosia, ne korvataan a- ja o-kirjaimilla. Esimerkiksi maija.meikalainen.

Viestiin ei tarvitse kirjoittaa tekstiä. Keskustelukanavat lähettää sähköpostiisilöytämänsä tekstin.

15.3 Oma esittely

Oman esittelyn voit jättää haettavaksi lähettämällä viestin osoitteeseen esittelyni@nakovammaiset.fi.

Kirjoita aiheeksi salasanasi. Esittelyteksti kirjoitetaan viestin tekstikenttään.

Jos viestin aiherivillä oleva salasanasi on väärä tai sitä ei ole ollenkaan, saat paluupostissa vahvistuspyynnön. Vastaa siihen käyttämällä sähköpostiohjelmasi vastaa-toimintoa. Vastaanottajan osoitteeksi tulee osoite, joka alkaa kirjaimilla auth-hp. Kun olet vastannut vahvistuspyyntöön, esittelysi kirjataan Keskustelukanaville ja saat siitä ilmoituksen.

16 Asiakkaiden tekstiarkisto

16.1 Jätä arkistoon

Voit jättää omia tekstejäsi muiden haettaviksi henkilökohtaiseen tekstiarkistoon. Tekstejä voi päivittää. Tämä palvelu soveltuu hyvin esimerkiksi erilaisten vinkkien ja ohjeiden jakamiseen.

Jätä teksti hakemistoon lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen pr@nakovammaiset.fi. Kirjoita aiheriville salasanasi.

Kirjoita viestin ensimmäiselle riville komento "jätä:" Huomaa kaksoispiste perässä. Komennon jälkeen kirjoita välilyönti ja nimi jätettävälle tekstille. Esimerkiksi Kukkakaalikeitto. Jätettävä teksti alkaa seuraavalta riviltä.

Viestin alku voisi näyttää esimerkiksi tältä:

Jätä: Kukkakaalikeitto

Tähän keittoon tarvitset kukkakaalia, kasvislientä ja pippuria...jne.

Tekstejäsi päivität lähettämällä sen uudelleen täsmälleen samannimisenä.

Arkistosta saat poistettua lähettämällä samannimisen tekstin ja jättämällä tekstille varatun osan tyhjäksi. Lähetä viesti osoitteeseen pr@nakovammaiset.fi ja kirjoita aiheriville salasanasi. Kirjoita viestin ensimmäiselle riville komento jätä: poistettavan-tekstin-nimi. Esimerkiksi jätä: kukkakaalikeitto. Loppuosa viestistä pitää olla tyhjä.

16.2 Muiden arkistoimat tekstit

Käyttäjien lähettämiä tekstejä voi hakea ota-komennon avulla. Voit hakea joko yleisiä, listakohtaiseen hakemistoon tallennettuja tai käyttäjien lähettämiä tekstejä. Pelkkä tekstin nimi hakee yleisestä tekstihakemistosta.

Jos haluat hakea lista- tai käyttäjäkohtaisia tekstejä, erota osat toisistaan kauttaviivalla (/).

Saat luettelon yleisen kansion haettavissa olevista teksteistä lähettämällä viestin osoitteeseen ota@nakovammaiset.fi ja kirjoittamalla aiheriville tavuviivan (-). Viestiin ei tarvitse kirjoittaa tekstiä.

Pystyt käyttämään erilaisia ehtoja. Viestit lähetetään aina osoitteeseen ota@nakovammaiset.fi ja aiheriville kirjoitetaan pelkkä tavuviiva. Viestin ensimmäiselle riville kirjoitetaan komento ota: ja ehto.

Voit pyytää Keskustelukanavilta

 • tekstiä tekstin nimen mukaan, jolloin sähköpostiviestin ensimmäiselle riville kirjoitetaan komento ota: tekstinnimi. Esimerkiksi ota: kukkakaalikeitto
 • luettelon listakohtaisen tekstiarkiston teksteistä. Viestin ensimmäiselle riville kirjoitettava komento on ota: listannimi, esimerkiksi ota: tyollisyys.
 • luettelo jonkun asiakkaan jättämistä teksteistä. Komento on ota: etunimi.sukunimi, esimerkiksi ota: maija.meikalainen
 • nimellä tekstin jonkun asiakkaan teksteistä. Viestin ensimmäiselle riville kirjoitettava komento on silloin muotoa ota: etunimi.sukunimi/tekstinnimi, esimerkiksi ota: maija.meikalainen/kukkakaalikeitto

17 Salasanan vaihtaminen

Hallintasalasanaa voidaan käyttää lähettäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Salasanaa voi käyttää esimerkiksi listoille liittymisessä ja niiltä poistuttaessa, jolloin Keskustelukanavat ei lähetä erillisiä vahvistuspyyntöjä pyydetyille palveluille.

Käytä aina hallintasalasanaasi jätä- ja tilaa-komennon sisältävissä viesteissä, sillä nämä komennot eivät lähetä erillistä vahvistuspyyntöä. Jos haluat jättää jakoon kirjoittamasi tekstin tai tilata julkaisun, mutta unohdat kirjoittaa viestin otsikkoriville salasanasi tai kirjoitat sen väärin, saat paluupostissa ilmoituksen salasanavirheestä, eikä pyydettyä palvelua suoriteta.

Salasanan kriteerit:

 • Älä käytä yli kahdeksan merkin mittaisia salasanoja.
 • Salasanassa voi olla isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita ja muita merkkejä.
 • Kirjoitusasun suhteen pitää olla huolellinen, sillä isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitystä.

Vaihdat salasanasi seuraavalla tavalla:

 1. Lähetä viesti Keskustelukanaville osoitteella: pr@nakovammaiset.fi.
 2. Laita Aihe-riville tavuviiva.
 3. Kirjoita viestin ensimmäiselle riville: salasanani: uusi salasanani. Kirjoita kohtaan "uusi salasanani" se sana, jota haluat käyttää salasananasi.

Kun olet lähettänyt viestin, saat hetken kuluttua Keskustelukanavilta vahvistuspyynnön. Vastaa tähän viestiin sähköpostiohjelmasi Vastaa-toiminnolla. Tämä viesti varmistaa sen, että olet todella lähettänyt alkuperäisen komennon. Salasanasi vaihtuu, kun vastaat tähän vahvistuspyyntöön.

18 Tekstien suodattaminen

Suodata-toiminnon avulla voit jättää lukematta viestit, joissa esiintyy määrittämäsi sana tai merkkijono. Et saa postilaatikkoosi lainkaan niitä Keskustelukanavat-listoille lähetettyjä viestejä, jotka sisältävät antamasi sanan tai sanat.

Tämän Keskustelukanavien palvelun käyttöön tarvitset salasanasi. Suodatettavat sanat kirjoitetaan viestin tekstikenttään allekkain.

 1. Lähetä viesti osoitteeseen: suodata@nakovammaiset.fi.
 2. Kirjoita Aihe-riville salasanasi.
 3. Kirjoita viestiin allekkain ne sanat, joita sisältävät viestit suodatetaan pois sähköposteistasi.
 4. Lähetä viesti.

Kun haluat poistaa suodatuksen, lähetä tyhjä viesti osoitteeseen suodata@nakovammaiset.fi. Aiheriville pitää kirjoittaa salasanasi, mutta tekstikenttään ei kirjoiteta mitään.

19 Keskustelukanavat vaalit

Keskustelukanavia voi käyttää myös äänestyksen järjestämiseen. Tämä palvelu ei ole jatkuvasti käytössä vaan se aktivoidaan tarvittaessa.

Saat luettelon mahdollisista meneillään olevista vaaleista lähettämällä viestin osoitteeseen vaalit@nakovammaiset.fi. Kirjoita aiheriville jotain, esimerkiksi tavuviiva (-). Viestin tekstikenttään ei kirjoiteta mitään. Keskustelukanavat lähettää sähköpostiisi luettelon käynnissä olevista vaaleista.

Kun osallistut äänestykseen, vastausvaihtoehdot ovat "jaa" ja "ei". Vastaaminen tehdään käyttämällä oman vaihtoehdon mukaista osoitetta. Puoltava ääni lähetetään osoitteeseen jaa@nakovammaiset.fi ja eriävä ääni jätetään lähettämällä viesti osoitteeseen ei@nakovammaiset.fi.

Lähettäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi palvelu tarvitsee salasanasi. Kirjoita se aiheriville. Viestin tekstiksi ei tarvitse kirjoittaa mitään.

Palautteena saat ilmoituksen äänesi rekisteröitymisestä. Jokaisella käyttäjällä on käytettävissään yksi ääni.

Kysy lisää

Tukea keskustelukanavaien käyttöön saa Näkövammaisten liiton IT-neuvonnasta, p. 09 3960 4000, it-neuvonta@nkl.fi.


Sivu päivitetty