Siirry pääsisältöön

Hankkeet

Näkövammaisten liitossa on käynnissä muutamia näkövammaisten hyvinvointia tukevia kehittämishankkeita. Tutustu ja osallistu!
Kolme hymyilevää ihmistä istuu kesäisellä kalliolla mustan opaskoiran kanssa.

Tällä sivulla

Minun näköinen mieli

Minun näköinen mieli -hankkeen (2020–2022) toimintaan ovat tervetulleita kaikki näkövammaiset, näköongelmaisista syntymäsokeisiin. Erityisenä tavoitteena on tukea aikuisena näkövammautuneiden ihmisten sopeutumista uuteen elämänvaiheeseen. Sitä tehdään vahvistamalla osallistujien mielenterveystaitoja ja kokemusta elämän merkityksellisyydestä sekä tukemalla hakemaan oikea-aikaisesti apua. 

Hanke järjestää koulutuksia, kirjoittaa opaskirjan ja tekee podcasteja ja pyrkii näin tavoittamaan satoja näkövammaisia.

Minun näköinen mieli -hankkeessa on yhteistyössä Mieli ry- Ulkoinen linkki ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite- Ulkoinen linkki, ja se kestää helmikuuhun 2023. Hankkeessa on mukana kaksi työntekijää, jotka toimivat Näkövammaisten liitossa. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Puhelinringit

Tule mukaan Minun näköinen mieli -hankkeen puhelinrinkiin, jossa jaetaan haasteita ja löydetään vertaisten kanssa uusia voimia päästä niistä yli. Eräs puhelinrinkiläinen kertoi näin:

Minulla on tunne kuin me keskustelijat olisimme tuttuja ja ystäviä vuosien takaa. Toivon todella tällaisten puhelinrinkien tulevan pysyviksi, sillä erityisesti yksinäiselle näkövammaiselle uskon tällaisilla tapaamisilla olevan hyvin tärkeä merkitys.

Puhelinrinkeihin voi ilmoittautua soittamalla tai laittamalla tekstiviestin numeroon 050 405 9057.

Rohkeus-kirja

Minun näköinen mieli -hanke on julkaissut "Rohkeus – Tietoisuuden työkalut valon ja varjon leikkiin" -kirjan. Se on kirjoitettu erityisesti juuri näkövammautuneille henkilöille sekä heille, joiden näkö on heikentymässä. Kirja tarjoaa tukea ja työkaluja tilanteeseen, jossa elämä muuttuu ja muutos ravistelee.

Rohkeus-kirja on saatavilla myös Luetus-sovelluksesta hakusanalla rohkeus sekä Celianet.fi- Ulkoinen linkki-palvelusta kuunneltavana, e-kirjana ja pistekirjana.

Näkövammaisyhdistykset voivat tilata kirjan itselleen. Tilaa kirja tällä sähköisellä lomakkeella- Ulkoinen linkki.

Kirja on maksuton. Voit kuitenkin halutessasi tukea toimintaamme seuraavasti: lahjoita 10 euroa lähettämällä tekstiviesti NÄE10 numeroon 16499, tai lahjoita 20 euroa soittamalla numeroon 0600 9 4520 (hinta 20,11 € + pvm). Lämmin kiitos tuestasi.

Tutustu tarkemmin


My Own Life

My Own Life -kehityshanke (MOL) tukee näkövammaisia, syrjäytymisvaarassa olevia 18–25-vuotiaita nuoria ja heidän vanhempiaan vuosina 2020–2022.

Näkövammaiset nuoret aktiivisina toimijoina -opas

My Own Life -hankkeessa opittu on koottu yhteen oppaaseen, josta tekijät toivovat olevan apua kaikille, jotka haluavat edistää näkövammaisen nuoren omannäköistä elämää.

Oppaassa on tietoa nuorten näkövammaisten itsenäisestä arjesta, liikkumistaidosta, fyysisestä ja mielen hyvinvoinnista, ammatinvalinnasta, opiskelusta ja työelämästä sekä tietotekniikasta.

Taustaa

Näkövammaiset nuoret jäävät ikätovereihinsa verrattuna useammin opiskelu- ja työelämän ulkopuolelle ja asuvat kotona vanhempiensa kanssa pidempään. Toisaalta osa näkövammaisista nuorista integroituu yhteiskuntaan täysin ongelmitta, ja näiden nuorten vahvuuksia ja kokemuksia hyödynnetään MOL-hankkeessa ensimmäistä kertaa. Keskeisessä roolissa on myös sosiaalinen kuntoutus ja näkövammaisen nuoren oman toimijuuden vahvistaminen. Hankkeen kuluessa toteutetaan työpajoja sekä suunnitellaan opas yhteistyössä nuorten kanssa. Hankkeesta saatuja kokemuksia hyödynnetään jatkossa näkövammaisten nuorten kuntoutuksessa.

MOL on yhteistyöhanke Viron kanssa, ja siinä on projekti- ja kuntoutustyöntekijöiden lisäksi mukana viisi mentorinuorta molemmista maista. Hanke on osa CentralBaltic-ohjelmaa- Ulkoinen linkki, ja sen rahoituksesta vastaa EU.

Euroopan unionin ja Interreg Central Balticin logot.

Lisätietoja

projektipäällikkö Hanna Forsman
Näkövammaisten liitto ry, Kuntoutus-Iiris
p. 050 415 6160
hanna.forsman@nkl.fi