Hankkeet

Näkövammaisten liitossa on käynnissä muutamia näkövammaisten hyvinvointia tukevia kehittämishankkeita. Tutustu ja osallistu!
Kolme hymyilevää ihmistä istuu kesäisellä kalliolla mustan opaskoiran kanssa.

Tällä sivulla

Minun näköinen mieli

Minun näköinen mieli -hankkeen (2020–2022) toimintaan ovat tervetulleita kaikki näkövammaiset, näköongelmaisista syntymäsokeisiin. Erityisenä tavoitteena on tukea aikuisena näkövammautuneiden ihmisten sopeutumista uuteen elämänvaiheeseen. Sitä tehdään vahvistamalla osallistujien mielenterveystaitoja ja kokemusta elämän merkityksellisyydestä sekä tukemalla hakemaan oikea-aikaisesti apua. 

Hanke järjestää koulutuksia, kirjoittaa opaskirjan ja tekee podcasteja ja pyrkii näin tavoittamaan satoja näkövammaisia.

Minun näköinen mieli -hankkeessa on yhteistyössä Mieli ry- Ulkoinen linkki ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite- Ulkoinen linkki, ja se kestää helmikuuhun 2023. Hankkeessa on mukana kaksi työntekijää, jotka toimivat Näkövammaisten liitossa. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Puhelinringit

Tule mukaan Minun näköinen mieli -hankkeen puhelinrinkiin, jossa jaetaan haasteita ja löydetään vertaisten kanssa uusia voimia päästä niistä yli. Eräs puhelinrinkiläinen kertoi näin:

Minulla on tunne kuin me keskustelijat olisimme tuttuja ja ystäviä vuosien takaa. Toivon todella tällaisten puhelinrinkien tulevan pysyviksi, sillä erityisesti yksinäiselle näkövammaiselle uskon tällaisilla tapaamisilla olevan hyvin tärkeä merkitys.

Ota yhteyttä:

hankekoordinaattori Jutta Saanila 
Näkövammaisten liitto ry, Minun näköinen mieli -hanke 
p. 09 3960 4088 
jutta.saanila@nkl.fi

Rohkeus-kirja

Minun näköinen mieli -hanke on julkaissut "Rohkeus – Tietoisuuden työkalut valon ja varjon leikkiin" -kirjan. Se on kirjoitettu erityisesti juuri näkövammautuneille henkilöille sekä heille, joiden näkö on heikentymässä. Kirja tarjoaa tukea ja työkaluja tilanteeseen, jossa elämä muuttuu ja muutos ravistelee.

Rohkeus-kirja on saatavilla myös Luetus-palvelusta sekä Celianet.fi- Ulkoinen linkki-palvelusta Daisy-äänikirjana. Kirja on myöhemmin tulossa Celianet-palveluun myös e-kirjana ja pistekirjana, ja pistekirjaa voi jo varata.

Näkövammaisyhdistykset voivat tilata kirjan itselleen. Tilaa kirja tällä sähköisellä lomakkeella- Ulkoinen linkki.

Kirja on maksuton. Voit kuitenkin halutessasi tukea toimintaamme seuraavasti: lahjoita 10 euroa lähettämällä tekstiviesti NÄE10 numeroon 16499, tai lahjoita 20 euroa soittamalla numeroon 0600 9 4520 (hinta 20,11 € + pvm). Lämmin kiitos tuestasi.

Tutustu tarkemmin


Stop työuupumukselle

Stop työuupumukselle -kurssi tukee näkövammaisten ja näköongelmaisten henkilöiden työssä jaksamista.

Suomessa neljännes työntekijöistä kokee työstressiä. Vasta viime vuosien aikana on alettu tutkia ja tunnistaa näkövammaisuuteen liittyvää uupumusta, johon liittyy omia erityispiirteitä muista ryhmistä poiketen. Esimerkiksi voimakas kognitiivinen kuormitus, näönvaraisen toiminnan vaatima ponnistelu, näkemisen riippuvuus valaistusolosuhteista sekä tilanteen synnyttämät kielteiset ajatusmallit ja tunteet voivat tuottaa uupumusta.

Kurssilla keskitytään palautumiseen ja voimavarojen vahvistamiseen sekä ylläpitämiseen suhteessa työhön ja muuhun elämään. 

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, ja ne toteutetaan STEAn rahoittamana. Hankerahoitus on vuosille 2019–2020.


Elämä omissa käsissä

Elämä omissa käsissä -kurs­si­ko­ko­nai­suus tukee yk­sin asu­vien 30–60-vuotiaiden nä­kö­vam­mais­ten elä­män­hal­lin­taa ja sosiaalista aktiivisuutta.

Yksin asuvien terveys on useiden mittareiden mukaan huonompi kuin parisuhteessa elävien, ja he myös kokevat enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta (THL 2014). Näkövammaisten aikuisten keskuudessa yksin eläminen on valtaväestöön verrattuna yleisempää (Näkövammarekisteri 2016).

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, lukuun ottamatta 20 euron omavastuuosuutta ja mahdollisia matkakustannuksia. Kurssit toteutetaan STEAn rahoittamina. Hankerahoitus on vuosille 2019–2020.


My Own Life

My Own Life -kehityshanke (MOL) tukee näkövammaisia, syrjäytymisvaarassa olevia 18–25-vuotiaita nuoria ja heidän vanhempiaan vuosina 2020–2022.

Taustaa

Näkövammaiset nuoret jäävät ikätovereihinsa verrattuna useammin opiskelu- ja työelämän ulkopuolelle ja asuvat kotona vanhempiensa kanssa pidempään. Toisaalta osa näkövammaisista nuorista integroituu yhteiskuntaan täysin ongelmitta, ja näiden nuorten vahvuuksia ja kokemuksia hyödynnetään MOL-hankkeessa ensimmäistä kertaa. Keskeisessä roolissa on myös sosiaalinen kuntoutus ja näkövammaisen nuoren oman toimijuuden vahvistaminen. Hankkeen kuluessa toteutetaan työpajoja sekä suunnitellaan opas yhteistyössä nuorten kanssa. Hankkeesta saatuja kokemuksia hyödynnetään jatkossa näkövammaisten nuorten kuntoutuksessa.

MOL on yhteistyöhanke Viron kanssa, ja siinä on projekti- ja kuntoutustyöntekijöiden lisäksi mukana viisi mentorinuorta molemmista maista. Hanke on osa CentralBaltic-ohjelmaa- Ulkoinen linkki, ja sen rahoituksesta vastaa EU.

Euroopan unionin ja Interreg Central Balticin logot.

Lisätietoja

projektipäällikkö Hanna Forsman
Näkövammaisten liitto ry, Kuntoutus-Iiris
p. 050 415 6160
hanna.forsman@nkl.fi


Sivu päivitetty