Hallitus

Näkövammaisten liiton hallitus edustaa liittoa ja laittaa toimeen valtuuston päätökset.
Kolme nuorta, hymyilevää aikuista kahvilassa.

Tällä sivulla

Tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa liittoa ja panna toimeen valtuuston kokousten päätökset
 • päättää liiton omaisuuden vuokraamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • pitää jäsenluetteloa
 • kutsua koolle valtuuston kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • huolehtia, että liiton kirjanpito on lainmukainen, varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty ja tilinpäätös tehdään määräajassa
 • asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät
 • valita ja erottaa liiton toimitusjohtaja ja muut johtavat toimihenkilöt sekä päättää työsuhteiden yleisistä periaatteista
 • valita edustajat kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin ja kokouksiin.

Jäsenet

Hallitusta johtaa liiton puheenjohtaja. Puheenjohtajiston lisäksi hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä.

Näkövammaisten liiton hallituksen kokoonpano toimikaudella 2016–2020:

Puheenjohtaja Sari Loijas
Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen

Jäsenet

 • Teijo Burman
 • Minna Kejonen
 • Eija-Liisa Markkula
 • Anders Nyberg
 • Jarno Saapunki
 • Juha Saariniemi
 • Kari Vähänen.

Sivu päivitetty