Excel-näp­päin­ko­men­to­ja

Tällä sivulla

Taulukossa liikkuminen

Seuraava solu oikealle Tab

Seuraava solu alas Enter            

Tietoalueen sisällä liikkuminen Ctrl + Nuolet

Seuraava taulu Ctrl + Pg Down

Edellinen taulu Ctrl + Pg Up

Taulukon muotoilu

Valitse rivi Shift + Space

Valitse sarake Ctrl + Space

Valitse koko taulukko Ctrl + A

Valitse solut Shift + Nuolet

Lisää rivejä tai sarakkeita (maalaa kohta, jota ennen liität) Ctrl + +

Poistaa rivejä tai sarakkeita (maalaa kohta, jonka poistat) Ctrl + -

Laskenta

Summa Alt + =

Näyttää solussa olevan kaavan F2

Lisää funktio Shift + F3

Kiinnittää kaavassa solun F4

Solujen muotoilu

Solukommentin kirjoittaminen Shift + F2

Rivinvaihto solun sisällä Alt + Enter

Päivämäärä Ctrl + ;        

Kellonaika Ctrl + :           

Muotoile solut –valintaruutu Ctrl + 1

Aktiivisen alueen reunaviiva Ctrl + &

Reunaviivojen poisto Ctrl + _

Solujen täyttö alaspäin Ctrl + D

Solujen täyttö oikealle Ctrl + R

Lukujen muotoilu

Prosenttimuotoilu Ctrl + Shift + 5

Valuuttamuotoilu Ctrl + Shift + 4

Desimaalit Ctrl + Shift + 1

Yleinen Ctrl + Shift + 7

Yhteiset (Word ja Excel)

Muokkaukset

Kopioi Ctrl + C

Leikkaa ( siirrä ) Ctrl + X

Liitä Ctrl + V

Kumoa edellinen toiminto Ctrl + Z

Toista Ctrl + Y

Leikkaa piikkiin Ctrl + F3

Piikin sisällön liittäminen Ctrl + Shift + F3

Tiedoston käsittely

Uusi Ctrl + N

Avaa Ctrl + O

Tallenna Ctrl + S

Tulosta Ctrl + P

Tallenna nimellä F12

Asiakirjan sulkeminen Ctrl + W

Seuraava asiakirja Ctrl + F6

Edellinen asiakirja Shift + Ctrl + F6

Muotoilu

Fontti Ctrl + Shift + F

Fonttikoko Ctrl + Shift + P

Pienentää fonttia Ctrl + <

Suurentaa fonttia Ctrl + >

Lihavointi Ctrl + B

Kursivointi Ctrl + I           

Alleviivaus Ctrl + U

Vasemman reunan tasaus Ctrl + L

Keskitys Ctrl + E

Oikean reunan tasaus Ctrl + R

Molempien reunojen tasaus Ctrl + J

Muut

Valikkoriville Alt

Liikkuu työkalurivien ja valikkorivin välillä, Nuolilla liikutaan painikkeissa ja valikolla. Ctrl + Tab

Opastus F1

Siirry F5 tai Ctrl + G

Oikoluku F7

Hiiren oikea painike Shift + F10

Merkin tai alueen poisto Del

Poista seuraava sana Ctrl + Del

Poista edellinen sana Ctrl + Backspace

Etsi Ctrl + F

Korvaa Ctrl + H


Sivu päivitetty