Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton val­ta­kun­nal­lis­ten jä­se­nyh­dis­tys­ten yh­teys­tie­dot

Sokeain Ystävät ry

Petaksentie 4
00630 Helsinki
puhelin 0400 455 414 (puheenjohtaja Ture Tähtinen)
faksi 09 761 175
ture.tahtinen@sci.fi
Sokeain Ystävät ry:n internet-sivut

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry
Marjaniementie 74 (Iiris-keskus)
00930 Helsinki

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n internet-sivut

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry

Käyntiosoite: Iiris-keskus, 5. krs, Itäkeskus, Marjaniementie 74, Helsinki
Postiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
puhelin 044 534 0042
nakovammaiset@kasityontekijat.fi
Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n internet-sivut

Näkövammaisten Kirjastoyhdistys ry

c/o Celia - Näkövammaisten kirjasto
PL 20
00030 IIRIS
faksi 09 2295 2295

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Postiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
käyntiosoite: Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (5. kerros), Itäkeskus, Helsinki
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n internet-sivut

Näkövammaiset lapset ry

Malminkaari 15 A
00700 Helsinki
puhelin 09 752 2540
faksi 09 752 4115
nlt@silmatera.fi
Näkövammaiset lapset ry:n internet-sivut

Opaskoirayhdistys ry

PL 30
00030 Iiris
puhelin 050 432 8431
info@opaskoirayhdistys.fi
Opaskoirayhdistyksen internet-sivut

Sokeainopetuksen Tuki ry

c/o Invalidisäätiön Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikka
Puustellinmäki 4 - 6
02600 Espoo
Pia Pyötsiä, yhdistyksen sihteeri
puhelin 040 558 2066

Steleto ry

Sihteeri Ritva Sabelli,
Pietarinkatu 10 D 27
00140 Helsinki
puhelin 09 635 902
faksi 09 660 651
ritva.sabelli@pp.inet.fi
Steleto ry:n internetsivut

Suomen Kuurosokeat ry

Insinöörinkatu 10
33720 Tampere
Puh. 040 778 0266 (vaihde), myös tekstiviestit
Suomen Kuurosokeat ry:n internet-sivut