Syns­ka­da­des mu­seum

Synskadades museum är ett museum som specialiserat sig på synskadades historia i Finland. Museet presenterar synskadekulturen, dess arv och historia. Målsättningen är att informera om synskadesamfundets historia och kultur samt att föra vidare denna kunskap till kommande generationer.

Museets samling består av föremål, fotografier, dokument, ljudupptagningar och böcker. Samlingarna är koncentrerade till fyra delområden: synskadades utbildning, yrkesutövning, tillgång till information och organisationsverksamhet.

Förutom utställningar erbjuder museet arkiv- och informationstjänster för forskare. Dessutom erbjuds konsultation i frågor som gäller hinderfrihet och tillgänglighet på allmänna museer och kulturinstanser.

Museet har både en basutställning och flera kortvariga utställningar.

Basutställningens målsättning är att med föremål och fotografier belysa hur synskadades tillgång till information och synskadades hjälpmedel har utvecklats sedan 1800-talet. Bl.a. består utställningen av punktskriftsmaskiner samt olika slags utbildningsverktyg. Man får röra vid alla föremål.

Kontaktuppgifter och öppettider

Synskadades museum / Synskadades förbund rf

Postadress: PB 30, 00030 IIRIS

Besöksadress: Verksamhets- och servicecentret Iiris, tredje våningen
Östra Centrum, Helsingfors

Tel + 358 9 396 041
Fax + 358 9 3960 4345
E-post: kari.huuskonen@nkl.fi

Museet är öppet måndag till onsdag klockan 12-15. Ingen inträdesavgift.