Ke­hi­ty­syh­teis­työ

Tavoitteena on kumppanimaiden näkövammaisten aseman parantaminen ja heidän järjestöjensä vahvistaminen.

NKL:n harjoittaman kehitysyhteistyön perustana ovat YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksessa mainitut periaatteet ja Suomen valtion noudattama kehityspolitiikka. Vuodesta 2010 alkaen NKL:n kehitysyhteistyö on ollut osa Vammaiskumppanuus ry:n hallinnoimaa Vammaiskumppanuusohjelmaa. Työ rahoitetaan Ulkoasiainministeriön myöntämällä rahoituksella ja NKL:n omin varoin.

Namibia, Palestiina, Ecuador ja Etiopia

NKL alkoi tehdä säännöllistä kehitysyhteistyötä 1980-luvun loppupuolella Namibiassa yhdessä Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Rovasti Ari Suutarla tutustui perusteellisesti Pohjois-Namibian näkövammaisten olosuhteisiin AmboKawangon alueella ja saatujen kokemusten perusteella Oniipaan perustettiin näkövammaisille ja muille vammaisille kuntoutuspalveluja antava kuntoutuskeskus. 1990-luvulla hanketyö laajeni maan pääkaupunkiin, Windhoekiin, johon perustettiin näkövammaisten palvelukeskus. NKL tuki maan näkövammaisten liittoa sen toiminnan alusta aina vuoden 2015 loppuun saakkaa.

Toinen pitkäaikainen  on ollut Palestiinan itsehallintoalueella, Länsirannalla toimiva kansalaisjärjestö BASR. Tuimme sen kautta mm. näkövammaisten koulujen opettajien jatkokoulutusta, näkövammaisten lasten vanhempien yhdistystä, näkövammaisten nuorten vertaistuen lisäämistä ja heidän tekemäänsä vaikuttamistyötä ja näkövammaisten yliopisto-opiskelijoiden tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankeyhteistyö päättyi vuonna 2015.

Kolmas pitkäaikainen hankekumppani on ollut Ecuadorin näkövammaisten liitto, FENCE. Sen alaisuuteen perustettiin 1990-luvun alussa pistekirjoituspaino Riobambaan ja NKL:n tuella maahan on voitu perustaa parikymmentä nk. lukutaitokeskusta, joissa pistekirjoituksen ohella opetetaan näkövammaisille monia arkielämässä hyödyllisä taitoja, kuten liikkumistekniikkaa ja Abacus-laskutaulun käyttöä. Viimeinen hanke Ecuadorissa painottui Marrakechin sopimuksen toimeenpanoon ja tiedon saavutettavuuden edistämiseen.

Näkövammaisten liiton hankeyhteistyö Etiopiassa alkoi vuonna 2014 paikallisen vammaisjärjestön HPDO:n kanssa. Hankkeemme painottuu tavallisissa kouluissa opiskelevien näkövammaisten lasten ja nuorten oppimisedellytyksien parantamiseen, heidän ja perheidensä toimeentulon tukemiseen ja erityisopettajien opetusmenetelmien kehittämiseen. Erityisen tärkeää on ollut tarjota nuorille mahdollisuutta vertaistukeen ja paikallisyhteisöille ja viranomaisille tietoa vammaisten tasavertaisista oikeuksista tietoon, toimeentuloon ja perhe-elämään.
Kuvassa on vasemassa reunassa ympyrä, jonka sisällä on Suomen leijona. Oikealla lukee teksti Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin