Saa­vu­tet­ta­vuus­te­ko-tun­nus­tus­pal­kin­to

Näkövammaisten liitto jakaa Saavutettavuusteko-tunnustuspalkinnon yksittäiselle ihmiselle tai organisaatiolle, joka on edistänyt toiminnallaan tai tekemänsä verkkopalvelun tai sovelluksen avulla näkövammaisten itsenäistä elämää ja tiedonsaantia. Tunnustuspalkinnon edellytyksenä on, että sovellus tai verkkopalvelu on esteetön ja helppokäyttöinen.

Tunnustuksen vastaanottajat