Oh­je Sky­pe-ryh­mä­kes­kus­te­lu­jen käyt­töön

Skype tarjoaa mahdollisuuden perustaa verkkoon keskusteluryhmiä, joihin voi liittyä joko Skype-sovelluksella tai selaimella. Tämä ohje on kirjoitettu näkövammaisille Skype-käyttäjille. Tavoitteena on antaa valmiudet aloittaa Skype-ryhmäpuheluiden käyttäminen tiedonjako- ja vertaistukikanavana sekä etäosallistumiskeinona.

Skype-sovelluksia on useille käyttöjärjestelmille ja nämä versiot eroavat hieman toisistaan. Tässä ohjeessa oletetaan, että lukijalla on perustaidot käyttämänsä Skype-sovelluksen käytössä ja hän hallitsee mahdollisesti tarvitsemansa apuvälineen. Ohjeet on pyritty kirjoittamaan siten, että Skype-sovelluksen päivitysten myötä mahdollisesti tulevat muutokset eivät haittaa ohjeen hyödyntämistä.

Yleistä

Ryhmäkeskustelut toimivat parhaiten apuvälinekäytössä Skypen sovelluksella, jonka voi asentaa joko tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen. Keskusteluryhmät eivät ole aikasidonnaisia vaan ne ovat aina avoimia. Yhdessä keskusteluryhmässä voi olla yhtaikaa 10-25 keskustelijaa riippuen siitä, käytetäänkö video- vai äänipuheluita. Ryhmissä suositellaan käytettäväksi aina äänipuheluvaihtoehtoa videopuhelun sijasta, jotta yhdellä kerralla mahtuisi mahdollisimman monta jäsentä.

Keskusteluryhmiin liitytään ja niistä poistutaan tavanomaisilla Skypen Soita ja Lopeta -toiminnoilla. Liittyminen tapahtuu automaattisesti silloin, kun keskusteluryhmässä on jo vähintään kaksi osallistujaa. Ensimmäisenä ryhmään liittynyt jäsen joutuu aina vastaamaan toisena ryhmään pyrkivän puheluun ennen kuin tämä pääsee mukaan keskusteluun.

Keskusteluryhmiin liittyessäsi toiset käyttäjät näkevät tunnuksesi, mikäli olet rekisteröitynyt Skypen käyttäjä. Selaimella voi liittyä keskusteluihin myös ilman Skype-tunnuksia.

Käytettävissä olevat Skype-keskusteluryhmät

Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.