Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton työe­lä­mä­pal­ve­lut

Työelämäpalvelut tarjoaa työelämään liittyviä näkövammaisuuden erityispalveluja ensisijaisesti näkövammaisille ja näköongelmaisille henkilöille. Palveluilla pyritään näkövammaisten henkilöiden tasavertaiseen asemaan työmarkkinoilla. Palvelumme on ohjausta ja tukea ammatinvalinnan, työllistymisen ja työelämässä jatkamisen vaiheissa. Palvelumme tavoitteena on myös näkövammaisten ja näköongelmaisten henkilöiden työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin mahdollistaminen. Toiminta-alueenamme on koko maa ja palvelumme ovat henkilöasiakkaille maksuttomia.

Työllisyysneuvojat palvelevat näkövammaisia työikäisiä tai niitä, joilla on heikentyneen näön vuoksi vaikeuksia löytää työtä tai säilyttää työpaikkansa. He auttavat myös ratkomaan ammatinvalinnan kysymyksiä silloin, jos näkövamma tai heikentynyt näkö aiheuttavat ongelmia. Yrittäjyysneuvoja auttaa yrityksen perustamiseen ja ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa.

Näkövammaisten liiton kokoama ammattitietopankki on tarkoitettu erityisesti ammatinvalintavaiheessa oleville nuorille ja ammattia vaihtaville näkövammaisille. Se tarjoaa käytännön tietoa myös työnantajille, opinto-ohjaajille, TE-hallinnon henkilökunnalle sekä työterveyshuollolle.

Yhteystiedot

Löydät ajan tasalla olevat yhteystiedot työelämäpalveluiden etusivulta.