Win­dows Me­dia Player -oh­jel­man näp­päin­ko­men­to­ja

Tähän on koottu lista Media Playerin näppäinkomentoja helpottamaan ohjelman käyttöä näkövammaisena.

Toisto /tauko: Control-p
Pysäytä: Control-S
Raita /artikkeli eteenpäin: Control-f
Raita /artikkeli taaksepäin: Control-b
Pikakelaus eteenpäin: Control-Shift-f
Pikakelaus taaksepäin: Control-Shift-b
Äänenvoimakkuuden lisäys: F9
Äänenvoimakkuuden vähennys: F8
Äänen mykistys: F7