Verokortti ja veroilmoitus uudistuvat

OIKEUKSIENVALVONNAN KUUKAUSITIEDOTE     Tammikuu 2019
Laatinut: Oikeuksienvalvonnan asiantuntija Sanna Piuva

Sait vuoden 2019 verokortin joulukuussa 2018. Jos tiedot ovat kunnossa, voit ottaa verokortin käyttöön. Vuoden 2019 verokortti tulee voimaan 1.2.2019

Verokortti2019 -Tärkeimmät muutokset

Palkkatyössä olevat

Verokortissa on nyt vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille
• Verokortissa ei enää ole palkkakauden tulorajoja vaan pelkästään yksi tuloraja koko vuodelle.
• Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan.
• Jos haluat korottaa verokorttiin merkittyä veroprosenttia, ilmoitus työnantajalle riittää.

Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille

• Kaikki työnantajasi käyttävät samaa verokortille laskettua veroprosenttia.
• Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää lasketa eri veroprosenttia.

Verokortin kopio riittää
• Verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä työnantajalle, vaan kopio riittää.
• Toimita verokortti työnantajalle, ellei työnantaja ole saanut veroprosenttiasi sähköisesti Verohallinnolta.
• Verokortin päätösosa jää sinulle.

On entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana
• Seuraa palkkojen kertymistä vuoden aikana erityisesti silloin, jos sinulla on useita työnantajia. Hae uusi verokortti jo ennen kuin vuositulorajasi ylittyy.
• Jos tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennyksesi muuttuvat, tilaa muutosverokortti OmaVerossa verkkotunnuksilla (https://www.vero.fi/OmaVero) tai puhelimitse
029 497 000.
• Jos sinulla on useita työnantajia, toimita muutosverokortti kaikille työnantajillesi.

Eläkkeen verotus

• Tarvitset eläkettä varten oman verokortin, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa.
• Hae verokortti hyvissä ajoin heti kun olet saanut eläkepäätöksen. Ilman verokorttia eläkkeen ennakonpidätys on 40 %.
• Jos eläke- tai muut tulosi muuttuvat vuoden aikana, sinun täytyy itse huolehtia verokortin muuttamisesta.
• Jos käyt eläkkeellä ollessasi töissä, tarvitset erillisen verokortin palkkaa varten
• Kun olet kerran tilannut verokortin eläkettä varten, Verohallinto lähettää jatkossa automaattisesti tiedon veroprosentista eläkkeenmaksajalle joka vuosi. Saat kuitenkin vuosittain kotiin selvityksen verokortistasi, vaikka varsinaista verokorttia ei kotiin tulekaan.
• Tarkista aina kotiin postitetusta selvityksestä, että seuraavan vuoden veroprosentti on toimitettu eläkettä varten. Jos tieto puuttuu, tilaa uusi verokortti OmaVerosta.

Osa-aika eläkeläisenä tarvitset eläkeverokortin lisäksi palkkatulon verokortin
• Osa-aika eläkeläisenä verokorttia varten tarvitset eläkepäätöksen alkavasta eläkkeestä sekä selvityksen alkuvuoden tuloista ja vähennyksistä. Saat palkkatulolle ja osa-aikaeläkkeelle yhtä suuret veroprosentit. Verohallinto toimittaa uuden eläkeverokortin suoraan eläkkeenmaksajalle.
• Vanhuuseläkkeen (työeläke sekä kansaneläke ja takuueläke) aikana voi työskennellä vapaasti: palkkatulo ei vaikuta eläkkeeseen. Sen sijaan esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyy työskentelyn rajoituksia.
• Ota aina etukäteen yhteyttä eläkkeenmaksajaan ja selvitä, miten työskentely vaikuttaa eläkkeeseesi.

Etuuksien verotus

• Kela saa voimassaolevan verokorttisi tiedot suoraan Verohallinnosta.
• Jos et hae uutta verokorttia sen jälkeen kun alat saada etuutta ja toimita verokorttia Kelaan, Kela pidättää etuudesta veron kaavamaisten prosenttien mukaan:
sairauspäiväraha, äitiyspäiväraha, isyyspäiväraha, vanhempainraha, kuntoutusraha kuntoutusavustus, ansionmenetyskorvaus ja starttiraha: verotus on vähintään 25%
• Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki: verotus on 20%
• Tarvitset oman verokortin myös omaishoidontukea varten

Veroilmoitus

• Vuonna 2019 voit ilmoittaa veroilmoitukseen tietoja OmaVerossa pitkin vuotta sitä mukaa, kun vähennettävää tulee.

1.1.2019 lähtien:

Työantajat ilmoittavat maksamansa palkat tulorekisteriin
• Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot siirtyvät automaattisesti OmaVeroon, josta
palkansaaja näkee omat palkkatietonsa 7.2.2019 alkaen.
• Eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2020 alkaen.
• Voit ilmoittaa vähennystietoja verovuoden 2018 lopulliseen verotukseen OmaVeron
kautta.

Maalis - huhtikuu 2019:

• Vuoden 2018 esitäytetyt veroilmoitukset ovat nähtävissä OmaVerossa.
• Voit täydentää tarvittaessa veroilmoituksen tietoja. Esitäytetty veroilmoitus postitetaan myös kotiin. Jos et halua saada veroilmoitusta paperisena, voit ottaa käyttöön sähköisen viranomaisasioinnin Suomi.fi-viestit -palvelussa 28.2.2019 mennessä.

Heinäkuu - joulukuu 2019:

• Jäännösveron eli mätkyjen eräpäivät aikaistuvat. Eräpäivät ovat jatkossa heinäkuun ja helmikuun välisenä aikana.
• Verohallinto maksaa vuoden 2018 veronpalautukset elokuun ja joulukuun välisenä aikana. Vuodesta 2019 eteenpäin ei siis enää ole yhtä veronpalautusmaksupäivää kaikille henkilöasiakkaille joulukuussa.