Tak­si­lii­ken­ne muut­tuu 1.7.2018

Lähteet: Aamulehti 7.5.2018 ja www.kela.fi/ajankohtaista

Seuraavassa kerrotuilla muutoksilla ei ole vaikutusta vaikeavammaistenkuljetuspalvelun asiakasmaksuihin, vammaispalvelulaki ei muutu. On kunnan tai kuntayhtymän asia jatkossakin neuvotella taksien kanssa kyytien hinnoittelu ja asiakkaan osuudeksi jää edelleen vain mahdollinen omavastuu.

Taksiliikenne muuttuu suuresti ensi kesänä, kun uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan 1. heinäkuuta. Uusi laki vapauttaa taksit kilpailulle ja purkaa sääntelyä. Tähän asti taksien määrää, hintaa ja asemapaikkoja on säännöstelty luvilla. Lain myötä myös Kelan korvaamiin taksimatkoihin on tiedossa muutoksia. Asiakkaan kannalta uusi laki tarkoittaa lisääntyviä palveluita, mutta myös sitä, että taksinkäyttäjän tulee olla aiempaa valveutuneempi.

Viikonpäivä vaikuttaa taksimatkan hintaan:

Asiakkaan näkökulmasta uuden lain suurin muutos on se, että hinnat vapautuvat. Hintakattoa ei enää ole. Heinäkuusta lähtien jokainen yrittäjä voi hinnoitella taksimatkat haluamallaan tavalla. Taksiyrittäjän tai välityskeskuksen on kuitenkin kerrottava hinnanmäärittelyn perusteet asiakkaalle etukäteen. Niistä voidaan kertoa esimerkiksi taksin ulkopuolella olevalla tarralla, kyytisovelluksessa, nettisivuilla tai tulevaisuudessa ehkä digitaalisilla näytöillä. Taksikuskin kanssa voi myös sopia matkan hinnan etukäteen. Liikenteessä on edelleen paljon takseja, joiden hinnoittelu perustuu tutulla tavalla matkan ja ajan mittaamiseen. Lisäksi aletaan todennäköisesti tarjota kiinteähintaisia matkoja ja vyöhykehinnoittelua.

Mitä hinnoille tapahtuu?

Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, nousevatko vai laskevatko hinnat keskimäärin. Koska hintakattoa ei enää ole, taksat voivat nousta. Jos taas lisääntyvä kilpailu toimii hyvin, hinnat voivat tulla alaspäin. Nykyiseen verraten olennaista on, että hinnat eriytyvät. Viikonpäivä, kellonaika, matkustajien määrä ja jopa sää voivat vaikuttaa hintaan. Esimerkiksi lauantai-iltana joutuu maksamaan matkasta enemmän kuin maanantai-iltapäivänä. Kohtuuttomuuksia yritetään suitsia sillä, että hinta on varmistettava asiakkaalta, jos se on yli 100 euroa. Kuljettajan pitää siis olla varma siitä, että asiakas on ymmärtänyt, mitä matka maksaa.

Mitä tämä tarkoittaa asiakkaalle?
Asiakkaiden on oltava entistä tarkempia. Jos aiemmin on voinut vain kävellä tolpalle ja ottaa ensimmäisen taksin, nyt kannattaa ennen matkaa selvittää, millaisista asioista matkan hinta muodostuu. Älä mene auton kyytiin, jos et saa tietoosi kokonaishintaa tai hintaperusteita. Palveluiden kirjo lisääntyy. Jos on valmis joustamaan matkan mukavuudesta ja ajasta kimppakyydissä, taksimatkan saa halvemmalla.

Maaseudulla kannattaa ennakoida:

Takseilla ei ole enää asemapaikka- eikä päivystysvelvoitetta. Taksiyrittäjät voivat itse valita ajat, jolloin ovat ajossa. Taksilupaa ei enää sidota asemapaikkaan, vaan kyytejä saa ottaa mistä vain ja mihin vain. Taksilupa on valtakunnallinen, eli yrityksellä voi olla useita takseja ympäri Suomea. Yrittäjien pitää kuitenkin ilmoittaa pääasiallinen toiminta-alue ja palveluaika. Tähän mennessä taksilupa on tarkoittanut myös velvollisuutta järjestää päivystys. Nyt päivystysvelvollisuus lakkaa. Tämä tarkoittaa etenkin harvaan asutuilla alueilla sitä, ettei takseja välttämättä ole saatavilla entiseen malliin. Todennäköisesti taksiliikenne keskittyy jonkin verran kaupunkeihin ja keskustoihin, joissa kysyntää on enemmän. 

Mitä tämä tarkoittaa asiakkaalle?
Haja-asutusseudulla tärkeintä on ennakoida taksin tilaamista. Tarkista, minä päivinä ja mihin kellonaikoihin paikalliset yrittäjät tarjoavat taksikyytejä. Kannattaa selvittää, ajaako joku taksia osa-aikaisesti muiden töiden ohessa, jolloin häneltä saattaa saada joustavasti kyytejä, vaikka muuten taksit eivät päivystäisikään.

Yrittäjäksi pääse nykyistä helpommin

Taksiliikenneluvan saa aiempaa helpommin, ja taksialan uskotaan kasvavan. Osa-aikaiseen taksiyrittäjyyteen on paremmat mahdollisuudet, koska autoilijan ei enää tarvitse päivystää. Vielä nyt taksiliikenneluvat eli yrittäjäluvat ovat autokohtaisia ja niiden määrä rajoitetaan. 1. heinäkuuta alkaen tällaista sääntelyä ei enää ole. Lupaa voi hakea netistä, eikä kurssia ja koetta enää vaadita. Tämä voi näkyä kuskien ammattitaidossa esimerkiksi huomioitaessa asiakkaiden erityistarpeita. Lisäksi tavara- ja henkilöliikennelupa oikeuttaa taksin ajamiseen, kunhan siitä ilmoittaa Trafille. Taksina voi lain mukaan olla henkilöautojen lisäksi kuorma-auto, pakettiauto tai mopoauto. Niinpä esimerkiksi kuljetusalan yrittäjä voi ajaa joutessaan taksia pakettiautollaan, jos auto on merkitty luvanvaraiseen käyttöön.

Mitä tämä tarkoittaa asiakkaalle?
Markkinoille tulee todennäköisesti uusia yrittäjiä ja enemmän autoja eli valinnanvaraa on enemmän. Taksit ovat laatutasoltaan erilaisia, mikä näkyy myös hinnoissa ja tuotteistamisessa. Taksivalaisin ajoneuvon katolla ei ole enää pakollinen varuste, mutta taksivalo on jatkossakin hyvä tapa tunnistaa taksi. Monet autot käyttävät sitä, koska valo oikeuttaa käyttämään taksikaistoja ja -asemia. Jos valitset taksin, jossa hinnoittelu perustuu aikaan tai matkaan, autossa pitää olla taksamittari tai muu laite, jolla matkatiedot saa luotettavasti.

Kuljettajalla pitää olla paikallistuntemusta

Autoa voi ajaa edelleenkin yrittäjänä tai työskennellä toiselle yrittäjälle eli ajaa renkinä. Kaikilta taksia ajavilta vaaditaan kuljettajan ajolupa. Taksikuskiksi haluavan ei tarvitse enää suorittaa pakollista muutaman päivän kurssia. Ajoluvan saadakseen täytyy kuitenkin läpäistä koe, jossa arvioidaan muun muassa paikallistuntemusta ja asiakaspalvelutaitoja. Kuljettajalla on oltava riittävät kieli- ja vuorovaikutustaidot. Vaatimukset eivät siis vähene, mutta kuljettajaksi haluava voi itse päättää, millä tavalla hankkii kokeeseen tarvittavat tiedot ja taidot. Asiakkaan ei tarvitse olla huolissaan siitä, että kuljettajaksi pääsisi kuka tahansa ilman minkäänlaisia taitoja. Kokeen lisäksi kuljettajilta tarkistetaan terveys- ja ajo-oikeustiedot sekä rikostausta.

Taksin kyydissä kannattaa olla tarkkana oikeuksistaan. Muista, että jos taksikyydin hinta perustuu matkan pituuteen tai aikaan, kuljettajan pitää valita edullisin ja tarkoituksenmukaisin reitti.

Muutoksia myös Kelan korvaamiin taksimatkoihin 1.7.2018

Heinäkuun alusta alkaen kaikki Kelan korvaamat taksimatkat pitää tilata Kelan alueelliselta sopimuskumppanilta. Muulla tavoin tilatusta matkasta ei voi saada korvausta. Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneet tilausvälitysyhtiöt vastaavat kuljetuksiin liittyvistä järjestelyistä, kuten asiakkaan tilausten vastaanottamisesta, matkojen yhdistelystä, välityksestä, maksuliikenteestä ja muista palveluista.  Tilausvälitysyhtiöiden tehtäviin kuuluu lisäksi taksimatkoja koskevaan asiakaspalautteeseen vastaaminen ja asiakkaiden neuvonta kuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä. Tilausvälitysyhtiöt vastaavat taksipalvelusta kokonaisuudessaan ja tekevät tarvittavat sopimukset esimerkiksi autoilijoiden kanssa. Kela ei jatkossakaan tee sopimuksia yksittäisten autoilijoiden kanssa.

Uudet tilausnumerot ovat maksuttomia
Uusia tilausnumeroita on yhteensä 17. Kela voi korvata taksimatkan vain, jos taksi on tilattu näistä numeroista. Puhelu on maksuton. Kun asiakas tilaa taksimatkan oman alueensa tilausnumerosta, hän saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan enintään omavastuun. Se on 25 euroa matkasta yhteen suuntaan. Jos matkan kustannukset jäävät alle omavastuun, asiakas maksaa matkan itse. Myös nämä kustannukset kerryttävät kuitenkin matkojen vuosiomavastuuta (ns. matkakattoa). Se on 300 euroa.

Oikeus vakiotaksiin säilyy
Alle 16-vuotiaalla tai vaikeasti sairaalla lapsella on edelleen oikeus vakiotaksiin eli tutun taksinkuljettajan käyttöön.  Oikeus vakiotaksiin voidaan myöntää asiakkaalle myös yksilöllisen harkinnan perusteella.  Siihen vaikuttaa asiakkaan terveydentila ja avuntarve kuljetuksen aikana.  Edellytyksenä vakiotaksikuljetuksen järjestymiselle on, että Kelan korvaamia taksikuljetuksia järjestävä tilausvälitysyhtiö pystyy osoittamaan asiakkaalle vakituisen kuljettajan tai että asiakkaan aiemmin käyttämä kuljettaja toimii tilausvälitysyhtiön alihankkijana.

Saattajan korvauksiin muutoksia

Saattajan matkakuluista saa korvausta, jos terveydenhoitohenkilökunta on katsonut saattajan tarpeelliseksi asiakkaan terveydentilan vuoksi. Jatkossa saattajan matkasta saa korvauksen siltä osalta matkaa, jonka asiakas ja hänen saattajansa matkustivat yhdessä.  Saattajan yksin tekemä matka korvataan vain silloin, kun se alkaa asiakkaan kotiosoitteesta tai päättyy sinne esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas jää hoitoon terveydenhuoltoon ja saattaja tekee paluumatkan yksin.

Uudet palveluntuottajat ja tilausnumerot 1.7.2018 alkaen löytyvät Kelan verkkosivuilta