Oikeuksienvalvonta tiedottaa: Mikä Kelan etuuksissa muuttuu vuonna 2020?

Vuoden vaihtuminen toi useita muutoksia Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan. Sairausvakuutuksen päivärahojen määräytyminen muuttui ja työttömyysturvan aktiivimallista luovuttiin 1.1.2020 alkaen. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotettiin 1,0 %, ja moniin etuuksiin tuli tasokorotus. Olemme keränneet tiedotteeseen näkövammaisen kannalta keskeisimpiä muutoksia. Poimintoja Kelan tiedotteesta:

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot suurenevat hieman

Uudet asumistuen enimmäisasumismenot otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen tehtävissä tarkistuksissa ja uusissa myönnöissä. Kansaneläkeindeksin tarkistuksen takia asumistuen perusomavastuu pienenee hieman. Hakijan täysimääräiseen asumistukeen oikeuttavat tulot voivat siis olla hieman suuremmat kuin vuonna 2019. Perusomavastuuta ei ole vuonna 2020 lainkaan, jos ruokakunnan tulot ovat enintään 603 euroa/kuukausi lisättynä 100 eurolla jokaista samassa asunnossa asuvaa aikuista ja 223 eurolla jokaista samassa asunnossa asuvaa lasta kohden.

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,4 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä. Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa.

Pieniä korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaisetuuksien määrät suurenevat indeksitarkistusten takia hieman 1.1.2020 alkaen:

Alle 16-vuotiaan vammaistuki:

perusvammaistuki 93,05 euroa/kuukausi
korotettu vammaistuki 217,13 euroa/kuukausi
ylin vammaistuki 421,03 euroa/kuukausi

16 vuotta täyttäneen vammaistuki:

perusvammaistuki 93,05 euroa/kuukausi
korotettu vammaistuki 217,13 euroa/kuukausi
ylin vammaistuki 421,03 euroa/kuukausi

Eläkettä saavan hoitotuki:
perushoitotuki 71,21 euroa/kuukausi
korotettu hoitotuki 155,15 euroa/kuukausi
ylin hoitotuki 328,07 euroa/kuukausi
veteraanilisä 107,49 euroa/kuukausi

Työttömyysetuuksiin korotuksia

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 33,66 euroon päivässä (32,40 e/pv vuonna 2019).

Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat. Työttömyysetuuden korotusosa on 4,79 e/pv. Lapsikorotukset ovat yhdestä lapsesta 5,28 e/pv, kahdesta lapsesta yhteensä 7,76 e/pv ja vähintään kolmesta lapsesta yhteensä 10,00 e/pv.

Takuueläke on nyt 834,52 euroa kuukaudessa

Täyden takuueläkkeen voi saada silloin, kun saajalla ei ole muita eläkkeitä. Takuueläkkeestä vähennetään kaikki muut saajan eläketulot bruttomääräisinä eli veroja vähentämättä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä voi ansaita noin 834 euroa kuukaudessa

Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2020 ansaita 834,52 euroa/kuukausi ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen. Jos eläke on myönnetty Kel 12.4 momentin mukaan eli sokeuden perusteella, ansiotulot eivät vaikuta eläkkeen määrään ja maksuun, mutta takuueläke jää lepäämään, jos tulot nousevat yli takuueläkkeen määrän.

Lääkekattoon korotus

Lääkekustannusten vuosiomavastuu nousee hieman. Vuosiomavastuu on 577,66 euroa/kalenterivuosi. Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun. Asiakkaan ei tarvitse enää hakea Kelasta lisäkorvausta lääkekaton ylittävästä ostosta vaan hän saa korvauksen heti apteekissa.

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärään korotus

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 28,94 euroa/päivä. Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määrä suurenee. Määrä on 33,39 euroa/päivä.

Puhelinnumeroita Kelaan:

Asumisen tuet 020 692 201
Eläkeasiat 020 692 202
Kuntoutus 020 692 205
Toimeentulotuki 020 692 207
Työttömyysajan tuet 020 692 210
Vammaistuet ja vammaiskortti 020 692 211

Kela keskittää vuodenvaihteessa henkilöasiakkaiden hakemusten ja liitteiden skannauksen yhteen paikkaan. Jatkossa hakemuksen ja liitteet voi lähettää osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Puhelinpalvelu venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi lakkaa ja puhelinnumeroiden määrä vähenee. Jos sinun on hankala hoitaa itse Kela-asioitasi, voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi.
Tietoa valtuutuksesta löydät osoitteesta
Kaikki keskeiset sosiaaliturvan muutokset löytyvät Kelan nettisivuilta osoitteesta