Kun­tou­tus­suun­ni­tel­ma

Kuntoutussuunnitelma

Kun näkövammaisen elämäntilanne muuttuu on kuntoutussuunnitelma näkövammaisen kuntoutuksen "opaskirja", etenkin lasten, nuorten ja äskettäin vammautuneiden kohdalla. Yli 65-vuotiaiden vastaava "opaskirja" on palvelusuunnitelma.

Sisältö

Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti näkövammaisen tarvitsemat palvelut, apuvälineet ja muut tarvittavat toimenpiteet. Kyseessä voi olla  esimerkiksi kuntoutuskurssi, tietokone ja sen käytön- opetus, liikkumistaidon ohjaus tai vaikka työkokeilu.

Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan asiakkaan näkövamman diagnoosi, näön tilanne ja hoidon seuranta.  Kuntoutussuunnitelmaan kuvataan asiakkaan nykyinen elämäntilanne, ollaan sitten päiväkodissa, koulussa, työssä tai eläkkeellä. Myös jatkosuunnitelmien on oltava kirjattuina. Kuntoutukselle asetetaan aina tavoitteet, esimerkiksi koska aloitetaan koulu, onko pidennetty oppivelvollisuus tarpeen, tarvitaanko uudelleen koulutusta ja mitä apuvälineitä näissä muutoksissa tarvitaan.

Mistä saan kuntoutussuunnitelman?

Näkö- tai elämäntilanteen muuttuessa keskussairaalan kuntoutusohjaaja auttaa. Kuntoutussuunnitelma on oltava julkisen yksikön lääkärin allekirjoittama tai hyväksymä. Usein kuntoutussuunnitelma laaditaan keskussairaalan kuntoutustyöryhmän ja asiakkaan kanssa yhteistyössä. Lasten kohdalla se on yleensä voimasa vuoden ja aikuisten osalta voimassaoloaika saattaa olla kolmekin vuotta. Tilanteen muuttuessa kuntoutussuunnitelmaa voi tarkentaa koska tahansa.

Lähteet