Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Valtioneuvosto on korottanut ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Asetusmuutos on tullut voimaan 1.7.2018. Tavoitteena on helpottaa kotona asumista. Korjausavustusta voidaan myöntää kotitalouksille, joissa yhden henkilön bruttotulot eivät ylitä 2 000 euroa kuukaudessa. Jos kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, tulorajat nousevat henkilömäärää vastaavasti. Rintamaveteraanin tai hänen leskensä tuloraja on 2600 euroa kuukaudessa ja 4420 euroa kuukaudessa kahdella henkilöllä. Esimerkiksi vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea ei lasketa tuloksi. ARAn ohjeiden mukaan varallisuutta voi jäädä kahden henkilön ruokakunnassa korjaustoimenpiteen jälkeen noin 15 000 euroa/henkilö.

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Hakijan on esitettävä hakemuksessa hakevansa korotettua avustusta sekä liitettävä hakemukseen tarvittavat selvitykset. Asuntoa on käytettävä vähintään viisi vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen vanhusten tai vammaisten asuntona.

Avustuksen hakeminen

Korjausavustuksessa on jatkuva haku. Avustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta, joka tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Avustettavia toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen ARAn tekemää virallista päätöstä tai ARAn antamaa aloituslupaa. Verohallinnon ohjeen mukaan valtion (ARAn) varoista maksettu avustus estää kotitalousvähennyksen saamisen kunnossapito- ja perusparannustyöstä.

Korjausavustusta voidaan myöntää vain, jos hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea, kuten vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävää tukea asunnon korjaustoimenpiteisiin. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin hakijalla on oikeus saada korjauskustannuksiin hyvitystä vakuutussopimuksen, muun sopimuksen ja lain nojalla tai muulla vastaavalla perusteella. Tällainen hyvitys voi olla esimerkiksi vakuutuskorvaus, sopimussakko tai kaupan virheeseen liittyvä suoritus. Hakijan on ilmoitettava avustusta hakiessaan kaikki korjaustoimenpiteeseen saamansa tuki ja rahoitus.

Hakemisessa ja korjaus- ja muutostarpeiden arvioinnissa auttavat Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat. Tarvittaessa he auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Neuvonta on maksutonta, remonttikulut kuitenkin asiakas maksaa itse.

Varsinaisten korjaustoimenpiteiden lisäksi hyväksyttäviä kustannuksia ovat korjaustöiden edellyttämien rakennustarvikkeiden ja rakennukseen kiinteästi asennettavien laitteiden hankintakustannukset, liittymismaksu vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöön sekä kustannukset arviointi-, tutkimus-, laatimis-, suunnittelu-, rakennus-, asennus-, katselmus-, säätö-, mittaus- ja purkutöistä sekä töiden valvonnasta. Kustannuksiin voidaan hyväksyä myös palkkakustannukset, joista on verottajalle suoritettu työnantajamaksut. Pääsääntöisesti vaaditaan, että korjaustoimenpiteen suorittajalla on Y-tunnus.

Esimerkkejä korjaustoimenpiteistä

•    Asunnon esteettömyyden parantaminen asukkaan turvallisen liikkumisen edistämiseksi mm. poistamalla kynnyksiä, rakentamalla luiskia ja kaiteita sekä lisäämällä käytävien ja oviaukkojen leveyttä pyörätuolilla kulkemista varten, jos tämä on mahdollista kantavia rakenteita muuttamatta.
•    Ilmalämpöpumpun hankinnan avustaminen voi olla perusteltua, jos asuinrakennuksen huonelämpötila on olemassa olevalla lämmitysjärjestelmällä liian alhainen tai lämmityksen ylläpito on hakijalle liian raskasta.
•    Valaistuksen parantamiseen ja helppokäyttöisten keittiökalusteiden hankkiminen.
•    Kotona asumisen kannalta välttämättömät, kohtuuhintaiset kodinkoneet, esim. turvaliedet ja kylmäsäilytyskalusteet muiden korjausten yhteydessä.
•    Kosteusvaurion synnyttämät sisäilma-ongelmat, jos ne vaarantavat kotona asumisen. ARA käyttää harkintaa korjaustoimenpiteiden kustannuksissa ja laajuudessa. Koko talon korjaaminen ei ole avustettavaa.
•    Rakennuksen lisäeristäminen, jos esimerkiksi asunnon lämpötila on hyvin alhainen.
•    Välttämättömän lisätilan rakentaminen asuinrakennuksen laajennuksena, kun se ei ole mahdollista muuten. Laajennuksen koko ja sisältö rajoitetaan tilaan, jota ilman vanhus tai vammainen ei voi jatkaa kotona asumistaan (esim. peseytymistilat). Uuden asunnon rakentamista ei avusteta.
•    Lämmityksen muuttaminen puulämmityksestä esimerkiksi maalämpöön tai kaukolämpöön, jos lämmityksen ylläpito on hakijalle liian raskasta.
•    Wc- ja peseytymistilojen rakentaminen tai kunnostaminen asuinkerrokseen mm. tukikahvoja ja korotettuja kalusteita hankkimalla, että asukas pystyy itse tai avustettuna käyttämään tiloja.
•    Saunan korjaamista ei pääsääntöisesti avusteta, mutta hyväksytään saunaan tehdyt korjaustoimenpiteet, joilla sauna saadaan turvalliseksi.
•    Asuinrakennuksen vesikaton uusiminen, jos vesikatto on siinä kunnossa, että asumisen jatkaminen kotona edellyttää katon uusimista. Erillisen talousrakennuksen katon korjausta ei hyväksytä avustettavaksi. Korjauskustannusten kohtuullisuuden varmistamiseksi ARA voi tarvittaessa pyytää erillisen selvityksen kustannuksista.
•    Liityttäessä vesiosuuskuntaan hyväksytään mahdollisesti avustettaviin kustannuksiin liittymismaksut. Kunnan jätevesiviemäriin liittymistä avustetaan, jos hakijalla ei ole muuta vaihtoehtoa. Hakijan liittymiseen tulee aina olla hyvät perusteet.

Mistä hakemuksia saa?

Avustusta voi hakea ARAn verkkoasioinnin kautta, tai jättämällä paperisen hakemuksen ARAan osoitteella PL 30, 15141 Lahti, tai käyntiosoitteeseen Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahti.
Paperisia hakemuksia saa tulostettua ARAn verkkosivuilta osoitteesta www.ara.fi tai tilattua puhelimitse 029 525 0818 tai sähköpostilla osoitteesta korjausavustus.ara (at) ara.fi.

Lähteet

www.ara.fi / Korjausavustus 2018, Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Hakuohje.

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta (462/2018)