EU:n vam­mais­kort­ti - li­sää mah­dol­li­suuk­sia

EU:n vammaiskorttia voi hakea Kelasta aikaisintaan toukokuusta 2018 alkaen. Vammaiskorttihakemus sekä lisätietoja hakemiseen liittyvästä ajankohdasta sekä kortin kustannuksesta löytyy silloin Kelan verkkosivuilta ja Vammaiskortti.fi:stä. Lomakkeita voi myös pyytää Kelan palvelupisteistä.

Mikä on EU:n vammaiskortti

Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, jolla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla sekä liikunta - ja kulttuuritapahtumissa. Vammaiskortti on samanlainen kaikissa niissä Euroopan maissa, joissa se on käytössä. Kortissa on henkilön valokuva, nimi- ja syntymäaika, pistekirjoitusta ja hologrammitunniste. Kortin tekstit ovat suomeksi ja englanniksi.

Vammaiskortissa voi olla jossain tapauksissa myös A-merkintä, jolla voi todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon. Kortin kääntöpuolelle on mahdollista valita symboleita ja QR-koodi, jonka taakse kortin käyttäjä voi itse tallentaa tietoja omasta avun ja tuen tarpeestaan. Lisätietoja symboleista on vammaiskortti.fi:n sivuilla.

Kuka voi hakea korttia?

Vammaiskorttia eivät voi hakea kaikki. Vammaiskorttia voi hakea olemassa olevalla, jo myönnetyllä virallisella päätöksellä. Tällaisia päätöksiä ovat ensimmäisen kolmen vuoden kokeilujakson ajan:

Kelan etuudet:
•Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki
•Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
•Kelan eläkettä saavan hoitotuki
•Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A)
•Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A)
•Puhevammaisen tulkkauspäätös (A)

Kunnan palvelut ja päätökset:

•Omaishoitosopimus (A)
•Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös
•Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetuspalvelupäätös)
•Päätös saattajapalvelusta (A)
•Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A)
•Henkilökohtainen apu -päätös (A)
•Päivätoimintapäätös
•Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A)

Kela antaa oikeuden kortin tilaamisen sen jälkeen, kun se on tarkistanut, onko henkilöllä vammaiskorttiin oikeuttava päätös olemassa. Sen jälkeen henkilö voi itse tilata kortin korttitoimittajan tilausjärjestelmän kautta.

Mihin kortti käy

Vammaiskorttikohteet, eli kaikki ne kulttuuri-, liikunta- ja matkailukohteet ja palveluntarjoajat, jotka huomioivat vammaiset ihmiset omissa palveluissaan löytyvät osoitteesta www.vammaiskortti.fi/haku/. Hakutoiminnon avulla pääset etsimään korttikohteita erilaisin hakuehdoin. Ensimmäisessä vaiheessa voit valita kunnan, jonka alueelta haluat kohteita hakea. Ilman valintaa toiminto hakee kohteita Suomen alueelta. Toisessa vaiheessa voit määritellä miltä toiminnan alueelta Vammaiskorttikohteita haet esim. urheilu-, matkailu- tai kulttuurikohde. Kolmannessa vaiheessa voit rajata hakutulosta erilaisin esteettömyyteen liittyvin määritelmin. Palveluntarjoajille yhtenäinen kortti mahdollistaa palveluiden kehittämisen. Vammaiset ihmiset voidaan kortin avulla huomioida palveluissa paremmin.

Vammaiskorttia on kehitetty Suomessa Euroopan unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman tuella vuosina 2016-2017. Kehittämistyössä on ollut mukana laaja joukko vammaisjärjestöjä, palveluntarjoajia, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vammaiskortin toimeenpanon koordinoinnista vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Vuodesta 2018 lähtien kehittämistyötä tukee STEA Veikkauksen tuotoista.

EU:n Vammaiskortti Suomessa:

puh. 0207 713 530
vammaiskortti@kvps.fi
facebook.com/vammaiskortti
twitter.com/vammaiskortti
instagram.com/vammaiskortti
Vammaiskortti You Tubessa
www.vammaiskortti.fi

Lähteet