Am­ma­til­li­nen kun­tou­tus­sel­vi­tys Kun­tou­tus-Ii­rik­ses­sä

Yleistä

Ammatillinen kuntoutus ehkäisee työkyvyttömyyttä ja auttaa henkilöä jatkamaan työelämässä. Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida vuorovaikutuksessa kuntoutujan kanssa hänen työ- ja/tai opiskelukykyynsä vaikuttavia tekijöitä ja selvittää sekä lääkinnällisen että erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeet sekä mahdollisuudet. Ammatillinen kuntoutusselvitys ei ole lääketieteellistä työkyvyn arviointia tai muuta terveydentilan selvitystä. Kohderyhmänä ovat työikäiset henkilöt, joiden sairaus, vika tai vamma tai muu kokonaistilanne aiheuttaa työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Kuntoutusselvitystä ei voida järjestää, jos henkilöllä on akuutti päideongelma, akuutti psyykkinen tai somaattinen sairaus, jonka hoitoa ei ole vielä aloitettu tai hoito on sellaisessa vaiheessa, että henkilön on vaikea sitoutua kuntoutukseen tai jos taustalla on viimeisen vuoden aikana tehty laajamittainen suunnitelma jonkun muun tahon tekemänä. Myös vanhuuseläke on esteenä.

Tavoite

Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on selvittää ja tukea kuntoutujan mahdollisuutta jatkaa työssään/opiskelussa, palata työelämään/opiskelemaan. Kuntoutusselvityksen aikana kartoitetaan moniammatillisesti kuntoutujan työ- ja toimintakykyä, arvioidaan mm. optoergonomisten apuvälineiden tarve (esim. silmälasit, apuvälineet kauko- ja lähietäisyydelle), IT-apuvälineet (tietokoneen suurennus- ja puheohjelma), lukutelevisio, varrellinen näyttö. Keinoina ja ratkaisuna työ- ja opiskeluelämään ovat myös työympäristön mukautukset (esim. valaistus, oma työhuone), työtehtävien järjestelyt, työkuvan muokkaus, työ- ja koulutuskokeilut, osa-aikainen työ sekä opiskelumahdollisuudet (valmentavakoulutus, lisä- ja täydennyskoulutus, uusi ammatillinen koulutus).

Ammatillinen kuntoutusselvitys on tarpeellinen silloin, kun henkilön terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä on jo terveydenhuollossa arvioitu, mutta hänen kokonaistilanteessa monimuotoisuus vaatii laaja-alaista selvittelyä ja arviointia ammatillisen suunnitelman selventämiseksi. Kuntoutusselvitys tuottaa yksilöllisen ammatillisen kuntoutussuunnitelman kuntoutusvaihtoehtoineen. Keskussairaaloiden kuntoutusohjaajat  silmätautien kuntoutuspoliklinikalla, työterveyslääkärit, hoitavat lääkärit tai opiskeluterveydenhuollon lääkärit ovat ne tahot, joiden puoleen kannattaa kääntyä, kun näkö haittaa työtä tai opiskelua. Kun lääkärin B-lausunto on saatu ja ammatillisen kuntoutuksen hakemus ( KU 101) on kirjoitettu, toimitetaan ne liitteineen Kelaan. Ammatillisen kuntoutuksen hakemuksessa on tärkeä mainita näkemisen ongelmat suhteessa työhön ja miksi työkyvyttömyyden uhka on suuri.

Toteutus ja rakenne

Näkövammaisen/-ongelmaisen henkilön ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan esimerkiksi Näkövammaisten liitto ry:ssä, Kuntoutus-Iiriksessä kahdessa jaksossa (3vrk+5 vrk). Palvelutuottaja aloittaa toteutuksen mahdollisimman pian, viimeistään 2 kk:n kuluessa päätöksen saapumisesta. Alkuvaihe on 3 vrk ja jatkovaihe kestää 5 vrk maanantaista perjantaihin. Jatkovaihe toteutetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa selvityksen aloittamisesta. Jatkovaiheen lopussa kuntoutuja ja moniammatillinen työryhmä laativat yhdessä ammatillisen kuntoutussuunnitelman. Jatkovaiheen jälkeen kuntoutuja saa kirjallisen kuntoutuspalutteen, johon on liitetty ammatillinen kuntoutussuunnitelma vaihtoehtoineen. Jatkovaiheen jälkeen 8 kuukauden kuluessa tehdään seurantasoitto kuntoutujalle.

Lisätietoja voi kysyä NKL/Kuntoutus-Iiris p. 09 39604563/Tuula Kääriäinen

Lähteet

•    Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, Ammatillinen kuntoutusselvitys 1.1.2015 alkaen
•    Ammatillinen kuntoutus, Kuntoutus-Iiris, Tuula kääriäinen 5.5.2017
•    Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015, Milla Rajamäki 4.12.2014