Helmikuu 2013
Pa­rem­paan työl­li­syy­teen

Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­lii­ton vuo­den 2013 tee­ma on työl­li­syys

Näkövammaisten Keskusliiton Työllisyyspalvelut toimii näkövammaisten työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi.

Keskusliiton työllisyysneuvojat tukevat asiakasta ammatinvalinnassa, työllistymisvaiheessa, työssä jaksamisessa ja työpaikan säilyttämisessä näkövamman sitä uhatessa. He auttavat kuntoutukseen hakeutumisessa sekä kuntoutuksen tavoitteiden selkiyttämisessä.

Ammatinvalinnassa voivat kaikenikäiset saada tukea ja ohjausta. Nuoret ja heidän vanhempansa saavat tietoa urapoluista ja koulutuksista mm. koululaisten kursseilla ja tapaavat henkilökohtaisesti työllisyysneuvojia. Työllisyysneuvojat työskentelevät yhteistyössä TE-keskusten ammatinvalinnanohjauksen kanssa.

Työllistymisvaiheessa tuki on monesti tarpeen ja tällöin työllisyysneuvojat voivat tulla mukaan työpaikalle ja olla yhdessä asiakkaan kanssa yhteydessä työnantajaan.

Työpaikan säilyttämiseksi työntekijää voidaan tukea mm. apuvälinein, toimenkuvaa muokkaamalla, valaistusolosuhteita parantamalla ym. Joskus osatyökyvyttömyyseläke voi olla hyvä ratkaisu. Näissä asioissa työllisyysneuvojat tukevat ja auttavat näkövammaista työntekijää mm. työpaikkakäynnein ja henkilökohtaisin keskusteluin.

Työllisyyspalveluissa toimii myös yrittäjäneuvoja, joka ohjaa yritysidean arvioinnissa, lupien hankinnassa, rahoituksen järjestämisessä, markkinoinnissa, verotusasioissa ym.

Mainittakoon, että näkövammaisia toimii 58 eri nimikkeellä yrittäjinä; pianonvirittäjät, hierojat, käsityöntekijät, atk-alan yrittäjät, musiikin ja muun kulttuurin tuottajat, esiintyvät taiteilijat, maatalousyrittäjät, kielenkääntäjät, tulkit, kirjanpitäjät, litteroijat, verhoilijat, valaisinasiantuntijat, verkostomarkkinoijat ym.ym.

Kaikki työllisyysosaston työntekijät tulevat mielellään erilaisiin alueellisiin tapahtumiin, joissa aiheena on työllisyyteen tai ammatinvalintaan liittyvät asiat. Työllisyysneuvojat ohjaavat asiakkaan tarvittaessa näönkuntoutukseen, apuvälinekartoitukseen ja käytönohjaukseen sekä muiden ammatillisen kuntoutuksen palvelujen piiriin. Työllisyys- ja yrittäjäneuvojat voivat ottaa asiakkaita vastaan ajanvarauksella myös maakunnissa esim. aluesihteerin tai yhdistyksen tiloissa.

Näkövammaisten Keskusliiton Työllisyyspalvelut

työllisyysneuvoja Varpu Punnonen, p. 09 3960 4480 tai 050 409 8690
varpu.punnonen(ät)nkl.fi

työllisyysneuvoja Marina Baarman, p. 09 3960 4483 tai 050 378 3556
marina.baarman(ät)nkl.fi

yrittäjyysneuvoja Jaana Argillander, p. 09 3960 4486 tai 050 596 6736
jaana.argillander(ät)nkl.fi

työllisyyspäällikkö Taru Tammi, p. 09 3960 4482 tai 050 596 5023
taru.tammi(ät)nkl.fi

Lähteet: Näkövammaisten Palveluopas ja kuntoutusyksikkö