Vink­ke­jä opet­ta­jal­le

Mi­tä voin teh­dä, kun luo­kas­sa­ni on nä­kö­vam­mai­nen op­pi­las?

Näillä ideoilla pääset alkuun. Lisätietoa saat linkeistä.

Luokassa heikkonäköinen oppilas

 • Näkövammaa ei välttämättä havaitse ulkoisista piirteistä.
 • Jokainen oppilas näkee omallatavallaan, joten käytännön asioista onsovittava yksilöllisesti oppilaan tainäönkuntoutuksesta tietävänammattilaisen kanssa.
 • Istumapaikka on hyvä valita yhdessäoppilaan kanssa ja ottaa huomioonmuun muassa valaistus, häikäistyminen, kuuluvuus, apuvälineiden sijoittelu ja näkyvyys taululle.
 • Luokan yleinen järjestys helpottaa toimimista.
 • Taululla esitettävän materiaalin tekstin koon ja kontrastin on oltava riittävän hyvä.
 • Lue ääneen taululle kirjoitetut asiat.
 • Tehtävien, kokeiden ja läksyjen tekemiseen on hyvä varata lisäaikaa, koska näönvarainen työskentely voi olla hidasta ja väsyttävää.
 • Erilaisten pienten merkintöjen ja kuvioiden, karttojen tai isojen kuvien ym. näkeminen ja hahmottaminen voi olla hitaampaa tai mahdotonta.
 • Oppimateriaalit ja koetehtävät voivat vaatia suurentamista tai selkeyttämistä tai ne on annettava sähköisessä muodossa.
 • Sovelletut tehtävät ja avustaja mahdollistavat oppilaan yhdenvertaisen osallistumisen taito- ja taideaineiden opetukseen.
 • Näkövamma vaikeuttaa ilmeiden, eleiden ja muun ei-kielellisen viestinnän lukemista. Aikuinen voi toimia tulkkina mm. edistäen oppilaan osallistumista ryhmätöihin, välituntileikkeihin ja muuhun toimintaan.

Luokassa sokea oppilas

 • Opetusta voi elävöittää ja havainnollistaa esimerkiksi pienoismalleilla, käsi käden päällä ohjaamalla ja hyödyntäen muita aisteja.
 • Luokassa on hyvä pitää selkeä järjestys ja kalusteilla ja tavaroilla pysyvät paikat.
 • Sanallisella kuvailulla voidaan antaa paljon tietoa ja selkiyttää ympäristöä. Kuvailun lisäksi voidaan käyttää keholle piirtämistä esimerkiksi tilan kuvailun tukena.
 • Käytä konkreettisia käsitteitä.
 • Esimerkiksi ”tuolla”, ”sieltä” tai ”tässä” eivät kerro mitään. Sano mieluummin vaikkapa ”vasemmalla”, ”taakse” tai ”oven oikealle puolelle”.
 • Lue ääneen taululle kirjoitetut asiat.
 • Tehtäviin, kokeisiin tai läksyihin kuluu enemmän aikaa, koska työskentely on hitaampaa.
 • Tarjoa oppimateriaalit ja kokeet piste-kirjoituksella tai sähköisessä muodossa.
 • Yhdenvertainen osallistuminen taito- ja taideaineisiin onnistuu tehtäviä soveltamalla ja avustajaa käyttämällä.
 • Mallioppiminen ei ole mahdollista.
 • Muista havainnollistaa.
 • Näkövamma vaikeuttaa ilmeiden, eleiden ja muun ei-kielellisen viestinnän lukemista (välituntileikit, ryhmätyöt, kaverisuhteet ym.)
Ray tukee -logo