Päivitetty 4.2.2019
Pistekirjoituksen opiskelu

Jokainen voi oppia pistekirjoitusta. Näkövammaiset lapset oppivat pistekirjoituksen oppiessaan lukemaan ja kirjoittamaan. Myöhemmällä iällä vammautunut soveltaa jo olemassa olevaa lukutaitoaan uuteen merkkijärjestelmään. Pistemerkkien oppiminen näönvaraisesti sujuu ehkä nopeasti - aikaa vie tuntoaistin harjaannuttaminen.

Pistekirjoituksen opetusta näkövammaisille aikuisille

Kuntoutus-Iiriksen kuntoutusjaksot

Pistekirjoituksen opiskelu kuuluu muiden näkövammaistaitojen ohella Kuntoutus-Iiriksessä järjestettävien kuntoutusjaksojen ohjelmaan. Jaksojen aikana voi tutustua pistekirjoitukseen ja aloittaa alkeiden opiskelun. Jaksoilta saa myös tukea yksilöllisen pistekirjoituksen opiskelusuunnitelman tekemiseen.

Ammattiopisto Liven Arlan toimipaikka

Arlan toimipaikka on ammatillinen koulutus- ja kehittämiskeskus erityisesti näkövammaisille ja kuurosokeille tai muutoin erityistä tukea opiskelussaan tarvitseville. Pistekirjoitus sisältyy useisiin opintokokonaisuuksiin, ja aiheesta järjestetään toisinaan myös erityiskursseja.

Alueellinen pistekirjoituksen ohjaus

Pistekirjoitusta on mahdollista opiskella alueellisen pistekirjoitusohjaajan tuella eri puolilla maata. Opiskeluun voi hakea rahoitusta omasta kunnasta vammaispalvelulain perusteella tai keskussairaalalta kuntoutuksena. Myös Kansaneläkelaitos voi kustantaa yksilöllisiä opintoja osana ammatillista kuntoutusta. Esimerkiksi kunnan sosiaalitoimelta voi hakea yksilöllistä pistekirjoituksen ohjausta.

Hakemusten teossa auttavat Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ja yksilöohjauksen hakemuksen liitteeksi ohjaussuunnitelman laativat alueelliset pistekirjoitusohjaajat.

Lisätietoja pistekirjoituksesta ja pistekirjoituksen opiskelusta antaa koulutussuunnittelija Eeva-Liisa Koskinen, p. 09 396 041 / vaihde.

Opintokerhot

Osalla Näkövammaisten liiton alueyhdistyksistä on omia pistekirjoituskerhoja tai -opintopiirejä. Kansalais- ja työväenopistot järjestävät joskus pistekirjoituskursseja.
Pistele menemään -opas.

Itseopiskelu

Pistele menemään! -oppimateriaali on  tarkoitettu itsenäiseen näön avulla tapahtuvaan opiskeluun. Tavoitteena on oppia lukemaan pistekirjoituksella painettua tavanomaista tekstiä ja kirjoittamaan taululla ja pistimellä tai pistekirjoituskoneella. Harjoitukset on laadittu aukeamittain: toisella sivulla pisteteksti ja toisella sama teksti mustavalkoisena. Oppimateriaalia voi tilata Näkövammaisten liitosta.

Pistekirjoituksen opetusta näkeville

Näkövammaisten liiton vuosittain järjestämä Pistekirjoituksen perusteet -kurssi on näkeville suunnattu koulutus, jossa opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan pistekirjoitusta näön avulla.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista voi tiedustella kouluavustajille suunnattuja pistekirjoituskursseja. Niitä järjestetään myös eräissä kansanopistoissa.

Pistele menemään -oppimateriaali on tarkoitettu itsenäiseen näön avulla tapahtuvaan opiskeluun.

Pistekirjoituksen opetusta näkövammaisille lapsille

Näkövammaiset lapset harjoittelevat luku- ja kirjoitusvalmiuksia jo esikouluiässä erilaisten kohomateriaalien avulla. Varsinainen lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen alkaa ensimmäisellä luokalla.

Suurin osa näkövammaisista lapsista käy oman kotikuntansa koulua. Heidän oppimistaan tukevat Valteri Onerva -koululla järjestettävät tukijaksot sekä kouluissa säännöllisesti kiertävät alueopettajat. Pistekirjoitustaitoisesta kouluavustajasta on lapselle suuri apu pistekirjoituksen harjaannuttamisessa.

Suomessa on kaksi näkövammaisten erityiskoulua: Valteri Onerva Jyväskylässä ja Valteri Skilla Helsingissä. 

Lisätietoja pistekirjoituksesta ja pistekirjoituksen opiskelusta antaa koulutussuunnittelija Eeva-Liisa Koskinen, p. 09 396 041 /vaihde.

Lisätietoa www-sivuillamme

Lisätietoa muilla www-sivuilla