Kuun­te­le Dai­sy-soit­ti­mel­la ää­ni­leh­tiä ja ää­ni­kir­jo­ja

Näkövammaisten liitto ry lainaa Daisy-julkaisujen kuunteluun helppokäyttöisiä Daisy-soittimia Celian ja yleisten kirjastojen asiakkaille sekä näkövammaisille äänilehtien lukijoille. Daisy-äänilehtiä tuottavat Näkövammaisten liitto ja alueyhdistykset.

kuvassa erilaisia Daisy-soitinmalleja

Daisy-soittimen lainaus

Näkövammaisten liitto lainaa Daisy-soittimia näkövammaisille sekä muille henkilöille, joiden lääkärin toteama vamma tai sairaus haittaa olennaisesti painetun tekstin lukemista ja kosketusnäytön käyttöä. Daisy-soittimen lainaaminen ei edellytä 50 % näkövamman haitta-astetta toisin kuin monet muut näkövammaisuutta edellyttävät palvelut. Daisy-soittimen voi saada lainaksi pysyvästi manner-Suomessa asuva henkilö. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee palvelua Veikkauksen tuotoilla.

Asiakkuushakemus täytetään verkossa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys hakijan vammasta tai sairaudesta. Sen voi tulostaa ja lähettää täytettynä Daisy-lainaamoon. Selvitystä ei tarvita, jos hakijalla on näkövammaiskortti. Celiaan lähetetty ilmoitus lukemisesteestä ei välity NKL:lle. NKL ja Celia voivat asiakkaan pyynnöstä välittää toisilleen tiedon asiakkuuden päättymisestä tai osoitteenmuutoksesta, mutta tietoja ei luovuteta automaattisesti.

Asiakashakemukset

Tulostettava paperihakemus on poistettu sivulta (2.10.2018). Jos hakija ei voi täyttää verkkohakemusta, Daisy-neuvonta voi täyttää sen puhelimessa  p. 09 3960 4040 yhdessä hakijan kanssa.

Hakemus on tarkoitettu laitteen hakemiseksi uudelle asiakkaalle, ei laitehuoltotilanteissa. Jos laitetta ei ole toimitettu kuukauden sisällä, tiedustelethan Daisy-neuvonnasta asiakkuuskäsittelyn etenemisestä.
Palauta ilmoitus lukemista haittaavasta vammasta tai sairaudesta osoitteeseen

Näkövammaisten liitto ry
Tunnus 5001195
Info: Tiedonhallintapalvelut
00003 Vastauslähetys

Daisy-soitin

Daisy-soittimessa on selkeät näppäimet, oma kaiutin ja liitäntä kuulokkeita varten. Voit muuttaa lukunopeutta ja äänenvoimakkuutta. Äänijulkaisuja voit kelata eteen- ja taaksepäin ja selata otsikoittain ja aikasiirtymin. Daisy-soitin muistaa lukukohdan, johon olet kuuntelussa jäänyt. Voit myös jättää kirjanmerkkejä mielenkiintoisiin kohtiin tai asettaa illalla Daisy-soittimen sammumaan automaattisesti unitoiminnon avulla.

Valitse kuuntelutapa

Sopiva Daisy-soitinmalli toimitetaan pääsääntöisen kuuntelutavan mukaan. Valitse äänilehtien ja -kirjojen kuunteluun jokin seuraavista tavoista:

1. Lataan julkaisut tietokoneella muistikortille tai -tikulle
2. CD-levyt
3. Lehtikuuntelu-palvelu, ilman tietokonetta suoraan soittimeen tulevia äänilehtiä.

Jos valitset esimerkiksi kirjojen latauksen tietokoneen avulla muistikortille, voit tilata myös äänilehdet Lehtikuuntelupalveluna suoraan soittimeen.

1. Lataan äänikirjoja- ja lehtiä tietokoneella muistikortille tai -tikulle

Muistikortilla tai -tikulla varustetut mallit ilman CD-asemaa sopivat äänikirjoja- tai lehtiä tietokoneella verkosta lataaville. Ladatut julkaisut siirretään muistikortille- tai tikulle. Äänikirjoja voi ladata Celian äänikirjapalvelun verkkoasiakkaana tietokoneelle, tabletille tai puhelimeen (Celianet ja Pratsam Reader -sovellus). Asiakas ei saa tällöin cd-levyjä lainaksi. Näkövammaisten liiton Luetus-palvelun asiakkaat voivat ladata äänilehtiä.

2. Kuuntelen CD-levyjä

CD-asemalla varustetulla mallilla voi kuunnella äänilehtiä ja -kirjoja CD-levyltä. Näkövammaisten liitto ja alueyhdistykset tuottavat äänilehtiä CD-levyllä. Lehtiä on sekä ihmisäänellä että koneäänellä luettuina. Näkövammaiset voivat tilata niitä omasta alueyhdistyksestä. Daisy-muotoisia äänikirjoja voi tilata lähikirjastosta.

3. Lehtikuuntelu-palvelusta äänilehtiä suoraan Daisy-soittimeen

Näkövammaiset voivat saada äänilehtiä suoraan Daisy-soittimeen. Lehtikuuntelu-palvelun lehdet ovat luettavissa heti niiden ilmestyttyä. Lehdet tulevat Internet-yhteyden välityksellä, ilman tietokonetta ja CD-levyjä. Jos kotitaloudessa ei ole Internet-yhteyttä, näkövammainen henkilö voi saada käyttöönsä maksuttoman Kuuntelukaista-yhteyden.

Lehtikuuntelu-palvelu ja Kuuntelukaista edellyttävät vähintään 50 % näkövamman haitta-astetta. Palvelun käyttöönotto on helppoa. Daisy-soittimen mukana toimitetaan 3G-reititin, jonka käyttäjä liittää pistorasiaan ja käynnistää Daisy-soittimen. Oman internetyhteyden käyttöönottoon saat ohjeita Daisy-neuvonnasta.

Daisy-soittimen ostaminen

Daisy-soittimia myyvät muun muassa Aviris-apuvälinemyymälä ja Näköpiste Polar-Print.

Lisätietoa Daisy-julkaisuista

Daisy on saavutettava, digitaalinen julkaisu näkövammaisille ja lukemisesteisille. Daisy-julkaisussa on painetun julkaisun teksti ja rakenne sisältäen otsikot ja sivunumerot. Sitä voi apuvälineitä hyödyntäen lukea, kuunnella tai lukea pistenäytöltä. Lisätietoa saavutettavasta julkaisusta on Suomen Daisy-konsortion sivuilla, joka edistää Suomessa Daisy-tuntemusta ja -kehitystä.