Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mai­sel­la­kin on oikeus yh­den­ver­tai­seen liik­ku­mi­seen

Turvaako nykyinen kuljetuspalvelu näkövammaisten oikeuden liikkumiseen ja omaan elämään?

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.4.2019

Näkövammaisten liitto on huolestunut näkövammaisten mahdollisuudesta käydä töissä, opiskella, harrastaa, osallistua yhteiskunnan rientoihin ja elää tavallista arkea yhdenvertaisesti muiden kanssa. Huoli tiivistyy vammaispalvelulain kautta järjestettävien kuljetuspalvelujen hankaluuteen ja toimimattomuuteen. Ongelmia on monessa kunnassa ja kaupungissa eivätkä ne ole vähäisiä.

Kuljetuspalvelut ovat järjestämistavan osalta olleet muutoksessa. Muutos kiihtyi, kun taksialaan vaikuttanut lakiuudistus tuli voimaan viime vuoden heinäkuun alussa. Taksialan isot muutokset ja kunnissa niiden myötä lisääntyneet kuljetuspalvelujen kilpailutukset ja järjestämistapojen vaihtumiset ovat muuttanet näkövammaisten arjen epävarmemmaksi.

Töistä tai opiskelusta myöhästytään, harrastuksiin ei pääse, ruokakauppa- tai muut asioinnit jäävät tekemättä tai niihin kuluu entiseen verrattuna kohtuuttomasti aikaa. Tilattu kyyti tulee myöhässä tai ei tule lainkaan. Kyydin perään joutuu soittamaan ja kuljetuspalvelumatkoja välittävät matkapalvelukeskukset ovat ruuhkaisia eikä puhelimeen vastata. Kyydin odotusajat ovat pitkiä ja kaikki oman arkipäivän vivahteet on tiedettävä reilusti etukäteen. Kuka meistä tietää, miten pitkä kassajono on ruokakaupassa tai millä minuutilla on konsertin jälkeen ulkona takki päällä? Matkaan päästessä joutuu ihmettelemään, tietääkö kuljettaja, minne oikeastaan ollaan menossa, kun kuljettajan paikallistuntemus on puutteellista.

Turvaako nykyinen kuljetuspalvelu näkövammaisten oikeuden liikkumiseen ja omaan elämään? YK:n vammaissopimus sitoo Suomea ja sen kuntia. Sopimuksen tarkoituksena on turvata vammaisten ihmisten yhdenvertainen asema yhteiskunnassa, mikä näyttää nyt epävarmalta. Tosiasia on, että nykyiset kuljetuspalveluihin liittyvät ongelmat edesauttavat näkövammaisten jäämistä kotiin ja ulos yhteiskunnasta.  Se taas ei ole kenenkään etu.

Lisätietoja

Näkövammaisten liitto ry, järjestöjohtaja Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi