Näkövammaisen palveluopas 2018

Kuva palveluoppaan kannesta.

Apu itsenäiseen palvelujen hakemiseen

Näkövammaisen palveluopas 2018 antaa perustietoa sosiaaliturvasta ja siihen läheisesti liittyvistä palveluista ja tuista, jotka lisäävät näkövammaisten ihmisten omatoimista suoriutumista ja yhdenvertaisuutta.

Näkövammaisten liitto ry
PL 30, 00030 IIRIS
p. 09 396 041

ISSN 1238-1977

Opasta on saatavissa myös printtiversiona, Daisy-äänitteenä ja pistekirjoituksella (tilaukset: aineistotilaukset@nkl.fi tai p. 09 396 041). Sähköinen Luetus-julkaisu on THP-verkossa tiedonsaantipalveluiden asiakkaiden luettavissa.


Uutta oppaassa
 • Lukuun 13 on kerätty tietoa matkustamisesta sekä avustamisesta asemilla ja terminaaleissa
 • Työsyrjinnästä luku 11.2
 • Täydennetty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksiä luvussa 1.1
 • Kanteluja ja muistutusta koskevaa lukua 3.3 on täydennetty
 • TV-ohjelmien äänitekstitys 7.1.6 luku
 • Oppaassa on huomioitu lakimuutokset, jotka ovat tulleet voimaan 31.1.2018 mennessä
Tulossa
 • Helsingin seudun liikenne (HSL) laajentaa näkövammaisten lippuetua. Kun HSL:n vyöhykemalliin perustuva lippu-uudistus on tullut voimaan, kaikki näkövammaiset asuinkunnasta riippumatta, joiden haitta-aste ylittää 50 prosenttia, voivat hankkia maksuttomaan liikkumiseen oikeuttavan matkakortin HSL:n palvelupisteistä. Lisätietoa www.hsl.fi
 • EU:n Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön loppukeväästä vuonna 2018. Lisätietoa www.vammaiskortti.fi
 • Liikennepalvelulain muutosten myötä tulee heinäkuun alusta alkaen muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin. Kela tiedottaa asiasta kesällä.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa vammaislainsäädäntöä yhdistämällä vammaispalvelu- ja kehitysvammalait. Uusi vammaispalvelulaki on tulossa voimaan vuonna 2020. Lisätietoja www.stm.fi
 • Hallituksen valmistelemassa sote-uudistuksessa julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Lakiehdotuksen mukaan vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy 1.1.2020 18 uudelle maakunnalle. Lisätietoa www.alueuudistus.fi
Toimittaneet:
toimeentuloturvan asiantuntija Vuokko Jantunen,
oikeuksienvalvonnan asiantuntija Sinikka Mäntyjärvi,
oikeuksienvalvonnan asiantuntija Olli-Pekka Rättäri ja
oikeuksienvalvontalakimies Elli Björkberg.

Kansikuva: Shutterstock